Vol 23, No 6 (June 2002): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Comparisons of somatic action potentials from dispersed and intact rat nodose ganglia using patch-clamp technique.   Pages (481-489)
Bai-Yan LI, John H SCHILD
Norepinephrine-induced calcium mobilization in C6 glioma cells.   Pages (490-496)
Jian-Zhong HAN, Wen LIN, Shu-Jie LOU, Yi-Zhang CHEN
Arachidonate CYP hydroxylases of kidney contribute to formation of hypertension and maintenance of blood pressure.   Pages (497-502)
Fan ZHANG, Jia-Qing QIAN, Dao-Wen WANG
Effects of "Chinese yam" on hepato-nephrotoxicity of acetaminophen in rats.   Pages (503-508)
Shih-Chang LEE, Chin-Chun TSAI, Jung-Chou CHEN, Jaung-Geng LIN, Chun-Ching LIN, Miao-Lin HU, Shin LU
Effects of recombinant staphylokinase on coronary thrombosis in Chinese experimental miniature swine.   Pages (509-515)
Jian-Xun LIU, Xiao-Hong SHANG, Jian-Hua FU, Xin-Zhi LI, Gang WANG
Probucol inhibits oxidized-low density lipoprotein-induced adhesion of monocytes to endothelial cells in vitro.   Pages (516-522)
Ge-Xiu LIU, Da-Ming OU, Li-Xin LI, Lin-Xi CHEN, Hong-Lin HUANG, Duan-Fang LIAO, Chao-Shu TANG
5-Hydroxytryptamine enhances L-type calcium current in norepinephrine-induced hypertrophic ventricular myocytes.   Pages (523-528)
Ming-Gao ZHAO, Qi-Bing MEI, Yan-Feng ZHANG, Xiao-Yun XIONG, Bao-Hua LU, Bin XING, De-Hua ZHAO
Inhibition of Na+/Ca2+ exchange by hexapeptide FRCRSFa in rat ventricular myocytes.   Pages (529-533)
Qing-Hua HAN, Dong-Mei WU, Ji-Yuan LU, Bo-Wei WU
Effect of Misgurnus anguillicaudatus polysaccharide on immune responses of splenocytes in mice.   Pages (534-538)
Chuan-Guang QIN, Kai-Xun HUANG, Hui-Bi XU
Effects of Coriolus versicolor polysaccharide B on monocyte chemoattractant protein 1 gene expression in rat.   Pages (539-543)
Lie-Chang SONG, Hai-Sheng CHEN, Ning LOU, Chang SONG, Jun ZENG, Ting-Huan FU
Function and mechanism of pyronaridine: a new inhibitor of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance.   Pages (544-550)
Jing QI, Chun-Zheng YANG, Cai-Yun WANG, Shu-Bin WANG, Ming YANG, Jin-Hong WANG
Pharmacokinetics of leflunomide in Chinese healthy volunteers.   Pages (551-555)
Jun LI, Hong-Wei YAO, Yong JIN, Yun-Fang ZHANG, Chang-Yu LI, Yuan-Hai LI, Shu-Yun XU
Inhibitory effect and its kinetic analysis of tyrphostin AG1478 on recombinant human protein kinase CK2 holoenzyme.   Pages (556-561)
Xin-Guang LIU, Nian-Ci LIANG
Cytotoxicity of flutamide and 2-hydroxyflutamide and their effects on CYP1A2 mRNA in primary rat hepatocytes.   Pages (562-566)
Hai-Xue WANG, Xiao-Chao MA, Qiao-Lin DENG, Duan LI
Genotype of CYP3AP1 associated with CYP3A activity in Chinese Han population.   Pages (567-572)
Bing ZHU, Guo-Lin CHEN, Xiao-Ping CHEN, Nan HE, Zhao-Qian LIU, Chang-Hong JIANG, Dan WANG, Hong-Hao ZHOU
Assessment of estrogenic activity of natural compounds using improved E-screen assay.   Pages (572-576)
Chun-Yan TIAN, Chang-Qi HU, Guang XU, Hou-Yan SONG