CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254


2018 Impact Factor 4.010*
49/172 Chemistry, Multidisciplinary
53/267 Pharmacology & Pharmacy


Editor-in-Chief

Jian Ding

*2019 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Review Article

Overview of recent advances in liposomal nanoparticle-based cancer immunotherapy Open
Ang Gao, Xian-li Hu, Madiha Saeed, Bin-fan Chen, Ya-ping Li, Hai-jun Yu

Article

Structural insight into the serotonin (5-HT) receptor family by molecular docking, molecular dynamics simulation and systems pharmacology analysis
Yuan-qiang Wang, Wei-wei Lin, Nan Wu, Si-yi Wang, Mao-zi Chen, Zhi-hua Lin, Xiang-Qun Xie, Zhi-wei Feng
Ligand-induced activation of ERK1/2 signaling by constitutively active Gs-coupled 5-HT receptors
Ping Liu, Yu-ling Yin, Ting Wang, Li Hou, Xiao-xi Wang, Man Wang, Guan-guan Zhao, Yi Shi, H. Eric Xu, Yi Jiang
Temporal dynamics of immune response following prolonged myocardial ischemia/reperfusion with and without cyclosporine A Open
Vitali Rusinkevich, Yin Huang, Zhong-yan Chen, Wu Qiang, Yi-gang Wang, Yu-fang Shi, Huang-tian Yang
Nicotinamide phosphoribosyltransferase aggravates inflammation and promotes atherosclerosis in ApoE knockout mice
Yuan-yuan Kong, Guo-qiang Li, Wen-jie Zhang, Xia Hua, Can-can Zhou, Tian-ying Xu, Zhi-yong Li, Pei Wang, Chao-yu Miao
Small molecule IVQ, as a prodrug of gluconeogenesis inhibitor QVO, efficiently ameliorates glucose homeostasis in type 2 diabetic mice
Ting-ting Zhou, Tong Zhao, Fei Ma, Yi-nan Zhang, Jing Jiang, Yuan Ruan, Qiu-ying Yan, Gai-hong Wang, Jin Ren, Xiao-wei Guan, Jun Guo, Yong-hua Zhao, Ji-ming Ye, Li-hong Hu, Jing Chen, Xu Shen
Diabetes inhibits corneal epithelial cell migration and tight junction formation in mice and human via increasing ROS and impairing Akt signaling
Qi-wei Jiang, Denis Kaili, Jonaye Freeman, Chong-yang Lei, Bing-chuan Geng, Tao Tan, Jian-feng He, Zhi Shi, Jian-jie Ma, Yan-hong Luo, Heather Chandler, Hua Zhu
Genetic variants in the PLS3 gene are associated with osteoporotic fractures in postmenopausal Chinese women
Chong Shao, Yi-wen Wang, Jin-wei He, Wen-zhen Fu, Chun Wang, Zhen-lin Zhang
Honokiol inhibits breast cancer cell metastasis by blocking EMT through modulation of Snail/Slug protein translation
Wen-die Wang, Yue Shang, Yi Li, Shu-zhen Chen
Bufalin suppresses the migration and invasion of prostate cancer cells through HOTAIR, the sponge of miR-520b
Jian-jun Zhang, Xiao-hui Zhou, Yan Zhou, Yong-gang Wang, Bin-zhi Qian, Ai-na He, Zan Shen, Hai-yan Hu, Yang Yao
Eukaryotic elongation factor-2 kinase regulates the cross-talk between autophagy and pyroptosis in doxorubicin-treated human melanoma cells in vitro
Pian Yu, Hai-yan Wang, Min Tian, Ao-xue Li, Xi-sha Chen, Xin-luan Wang, Yi Zhang, Yan Cheng
Integrating yeast chemical genomics and mammalian cell pathway analysis
Fu-lai Zhou, Sheena C Li, Yue Zhu, Wan-jing Guo, Li-jun Shao, Justin Nelson, Scott Simpkins, De-hua Yang, Qing Liu, Yoko Yashiroda, Jin-biao Xu, Yao-yue Fan, Jian-min Yue, Minoru Yoshida, Tian Xia, Chad L Myers, Charles Boone, Ming-wei Wang

Correspondence

Sunny walking counts more
Rui Zhang, Hong Chen, Yi-xiao Liu, Wen-hui Zhang, Qin Lu, Hiromichi Yamanishi, Chiaki Yamanishi, Kyosuke Yamanishi, Yu-lan Qiu, Xiao-fei Ye, Zi-rui Huang, Bo-yuan Zhang, Yi-fei Chen, Yan-qian Zheng, Yong-fang Zhang, Zi-zhen Guo, Dong Dong, Tie-xin Liu, Yi-qing Dai, Mei-han Xu, Yu Hao, Sheng-zhou Li, Fei-yang Cai, Rui-qi Wang, Xin-yi Guo, De-hao Zhu, Hai-yang Zhang, Zhi-tong Zeng, Hideaki Higashino

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Article