CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254

2017 Impact Factor 3.562*
53/171 Chemistry, Multidisciplinary
63/261 Pharmacology & Pharmacy

Editor-in-Chief:
Jian Ding

*2018 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Review Article

Biomarkers for individualized dosage adjustments in immunosuppressive therapy using calcineurin inhibitors after organ transplantation
Rao Fu, Soichiro Tajima, Kimitaka Suetsugu, Hiroyuki Watanabe, Nobuaki Egashira, Satohiro Masuda

Article

A11, a novel diaryl acylhydrazone derivative, exerts neuroprotection against ischemic injury in vitro and in vivo
Hong-xuan Feng, Chun-pu Li, Shuang-jie Shu, Hong Liu, Hai-yan Zhang
Naloxone attenuates ischemic brain injury in rats through suppressing the NIK/IKKα/NF-κB and neuronal apoptotic pathways
Xuan Wang, Zu-jun Sun, Jun-lu Wu, Wen-qiang Quan, Wei-dong Xiao, Helen Chew, Cui-min Jiang, Dong Li
NADPH ameliorates MPTP-induced dopaminergic neurodegeneration through inhibiting p38MAPK activation
Jing-si Zhou, Zhou Zhu, Feng Wu, Ying Zhou, Rui Sheng, Jun-chao Wu, Zheng-hong Qin
Ginkgo biloba extracts prevent aortic rupture in angiotensin II-infused hypercholesterolemic mice
Xiao-fang Huang, Song-zhao Zhang, Ya-yu You, Na Zhang, Hong Lu, Alan Daugherty, Xiao-jie Xie
Pharmacological actions of miltirone in the modulation of platelet function
Wei Song, Yuan-yuan Ma, Shuo Miao, Ru-ping Yang, Ying Zhu, Dan Shu, Meng Lu, Rong Ma, Zhang-yin Ming
Plasma miR-142 predicts major adverse cardiovascular events as an intermediate biomarker of dual antiplatelet therapy
Qian-jie Tang, He-ping Lei, Hong Wu, Ji-yan Chen, Chun-yu Deng, Wang-sheng Sheng, Yong-heng Fu, Xiao-hong Li, Yu-bi Lin, Ya-ling Han, Shi-long Zhong
Metabolic perturbations of post-load hyperglycemia vs. fasting hyperglycemia
Jing-yi Lu, Jia-hui Peng, Xiao-jing Ma, Yi-nan Zhang, Wei Zhu, Xing-xing He, Ling-wen Ying, Yu-qian Bao, Jian Zhou, Wei-ping Jia
Varacin-1, a novel analog of varacin C, induces p53- independent apoptosis in cancer cells through ROS-mediated reduction of XIAP
Jing Zhou, Wen-li Li, Zi-xuan Wang, Nai-yuan Chen, Yue Tang, Xiao-xiao Hu, Jing-huan Deng, Yixin Lu, Guo-dong Lu
Annonaceous acetogenin mimic AA005 suppresses human colon cancer cell growth in vivo through downregulation of Mcl-1
Bing Han, Yu-xia Cao, Zhan-ming Li, Zhao-xia Wu, Yu-qin Mao, Hui-ling Chen, Zhu-jun Yao, Li-shun Wang
Antitumor effect of axitinib combined with dopamine and PKPD modeling in the treatment of human breast cancer xenograft
Yuan-heng Ma, Si-yuan Wang, Yu-peng Ren, Jian Li, Ting-jie Guo, Wei Lu, Tian-yan Zhou
Novel-smoothened inhibitors for therapeutic targeting of naïve and drug-resistant hedgehog pathway-driven cancers
Qing-rou Li, Hui Zhao, Xue-sai Zhang, Henk Lang, Ker Yu
Aberrant modulation of ribosomal protein S6 phosphorylation confers acquired resistance to MAPK pathway inhibitors in BRAF-mutant melanoma
Ming-zhao Gao, Hong-bin Wang, Xiang-ling Chen, Wen-ting Cao, Li Fu, Yun Li, Hai-tian Quan, Cheng-ying Xie, Li-guang Lou
Identification of predominant GNPTAB gene mutations in Eastern Chinese patients with mucolipidosis II/III and a prenatal diagnosis of mucolipidosis II
Yu Wang, Jun Ye, Wen-juan Qiu, Lian-shu Han, Xiao-lan Gao, Li-li Liang, Xue-fan Gu, Hui-wen Zhang
Pretreatment with broad-spectrum antibiotics alters the pharmacokinetics of major constituents of Shaoyao-Gancao decoction in rats after oral administration
Meng Liu, Jie Yuan, Wen-juan Hu, Chang-qiang Ke, Yi-fan Zhang, Yang Ye, Da-fang Zhong, Guang-rong Zhao, Sheng Yao, Jia Liu

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.


Review Article


Article