CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254


Editor-in-Chief

Jian Ding


2022 Impact Factor 8.2*

17/277 Pharmacology & Pharmacy (Q1)

36/178 Chemistry, Multidisciplinary (Q1)


*2022 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Review Article

Paraptosis: a non-classical paradigm of cell death for cancer therapy
Chun-cao Xu, Yi-fan Lin, Mu-yang Huang, Xiao-lei Zhang, Pei Wang, Ming-qing Huang, Jin-jian Lu
Development of PI3Kγ selective inhibitors: the strategies and application
Dong-yan Gu, Meng-meng Zhang, Jia Li, Yu-bo Zhou, Rong Sheng

Article

Caffeic acid alleviates cerebral ischemic injury in rats by resisting ferroptosis via Nrf2 signaling pathway
Xin-nan Li, Nian-ying Shang, Yu-ying Kang, Ning Sheng, Jia-qi Lan, Jing-shu Tang, Lei Wu, Jin-lan Zhang, Ying Peng
Cell senescence induced by toxic interaction between α-synuclein and iron precedes nigral dopaminergic neuron loss in a mouse model of Parkinson’s disease
Qing-qing Shen, Xian-hui Jv, Xi-zhen Ma, Chong Li, Lin Liu, Wen-ting Jia, Le Qu, Lei-lei Chen, Jun-xia Xie
Adapting the endoplasmic reticulum proteostasis rescues epilepsy-associated NMDA receptor variants
Pei-pei Zhang, Taylor M. Benske, Lucie Y. Ahn, Ashleigh E. Schaffer, James C. Paton, Adrienne W. Paton, Ting-wei Mu, Ya-juan Wang
Neuron-derived exosomes mediate sevoflurane-induced neurotoxicity in neonatal mice via transferring lncRNA Gas5 and promoting M1 polarization of microglia
Li-li Xu, Jia-qian Xie, Jian-jun Shen, Mei-dan Ying, Xin-zhong Chen
Sphingosylphosphorylcholine alleviates pressure overload- induced myocardial remodeling in mice via inhibiting CaM-JNK/p38 signaling pathway
Fang-fang Ren, Lin Zhao, Xian-yun Jiang, Jing-jing Zhang, Jia-min Gou, Xiao-yu Yu, Shu-jin Wu, Lei Li
Protective effects of curcumin on desipramine-induced islet β-cell damage via AKAP150/PKA/PP2B complex
Min Hu, Jia-ying Cai, Yao He, Kui Chen, Feng Hao, Jin-sen Kang, Yan Pan, Lu Tie, Xue-jun Li
A dual role of lysophosphatidic acid type 2 receptor (LPAR2) in nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced mouse enteropathy Open
Barbara Hutka, Anett Várallyay, Szilvia B. László, András S. Tóth, Bálint Scheich, Sándor Paku, Imre Vörös, Zoltán Pós, Zoltán V. Varga, Derek D. Norman, Andrea Balogh, Zoltán Benyó, Gábor Tigyi, Klára Gyires, Zoltán S. Zádori
Hesperetin derivative 2a inhibits lipopolysaccharide-induced acute liver injury in mice via downregulation of circDcbld2
Li-jiao Sun, Xin Chen, Sai Zhu, Jin-jin Xu, Xiao-feng Li, Shao-xi Diao, Ying-li Yang, Jin-yu Liu, Jia-nan Wang, Ying-yin Sun, Cheng Huang, Xiao-ming Meng, Hua Wang, Xiong-wen Lv, Jun Li
Acetyl-CoA synthetase 2 promotes diabetic renal tubular injury in mice by rewiring fatty acid metabolism through SIRT1/ChREBP pathway
Jian Lu, Xue-qi Li, Pei-pei Chen, Jia-xiu Zhang, Liang Li, Gui-hua Wang, Xiao-qi Liu, Chun-ming Jiang, Kun-ling Ma
Pentapeptide PYRAE triggers ER stress-mediated apoptosis of breast cancer cells in mice by targeting RHBDF1-BiP interaction
SungJu Ryu, Hui Long, Xin-ling Zheng, Yuan-yuan Song, Yan Wang, Yu-jie Zhou, Xiao-jing Quan, Lu-yuan Li, Zhi-song Zhang
Deep learning enables the discovery of a novel cuproptosis- inducing molecule for the inhibition of hepatocellular carcinoma
Fan Yang, Lin Jia, Hong-chao Zhou, Jing-nan Huang, Meng-yun Hou, Feng-ting Liu, Nayana Prabhu, Zhi-jie Li, Chuan-bin Yang, Chang Zou, Pär Nordlund, Ji-gang Wang, Ling-yun Dai
Targeting PRSS23 with tipranavir induces gastric cancer stem cell apoptosis and inhibits growth of gastric cancer via the MKK3/p38 MAPK-IL24 pathway
Ji-xian Xiong, Yu-ting Li, Xiang-yu Tan, Tie Chen, Bao-hua Liu, Li Fu
A novel selective ERK1/2 inhibitor, Laxiflorin B, targets EGFR mutation subtypes in non-small-cell lung cancer
Cheng-Yao Chiang, Min Zhang, Junrong Huang, Juan Zeng, Chunlan Chen, Dongmei Pan, Heng Yang, Tiantian Zhang, Min Yang, Qiangqiang Han, Zou Wang, Tian Xiao, Yangchao Chen, Yongdong Zou, Feng Yin, Zigang Li, Lizhi Zhu, Duo Zheng
124I-labeled anti-CD147 antibody for noninvasive detection of CD147-positive pan-cancers: construction and preclinical studies
Xiao-kun Ma, Te-li Liu, Ya-nan Ren, Xiao-pan Ma, Yuan Yao, Xing-guo Hou, Jin Ding, Feng Wang, Hai-feng Huang, Hua Zhu, Zhi Yang

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Review Article


Article