CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254


Editor-in-Chief

Jian Ding


2022 Impact Factor 8.2*

17/277 Pharmacology & Pharmacy (Q1)

36/178 Chemistry, Multidisciplinary (Q1)


*2022 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Review Article

Nucleic acid and protein methylation modification in renal diseases
Juan Jin, Xue-mei Liu, Wei Shao, Xiao-ming Meng
Autoimmune diseases: targets, biology, and drug discovery
Shu-jie Li, Yan-li Wu, Juan-hua Chen, Shi-yi Shen, Jia Duan, H. Eric Xu
From bench to bedside: current development and emerging trend of KRAS-targeted therapy
Yi Chen, Qiu-pei Liu, Hua Xie, Jian Ding

Article

Sigma-1 receptor activation mediates the sustained antidepressant effect of ketamine in mice via increasing BDNF levels
Hui Ma, Jin-feng Li, Xin Qiao, Yue Zhang, Xiao-juan Hou, Hai-xia Chang, Hong-lei Chen, Yong Zhang, Yun-feng Li
O-GlcNAcylation mediates H2O2-induced apoptosis through regulation of STAT3 and FOXO1
Chen-chun Zhang, Yuan Li, Chang-you Jiang, Qiu-min Le, Xing Liu, Lan Ma, Fei-fei Wang
Chemokine CCL2 promotes cardiac regeneration and repair in myocardial infarction mice via activation of the JNK/STAT3 axis
Wei Wang, Xiao-kang Chen, Lu Zhou, Feng Wang, Yan-ji He, Bing-jun Lu, Ze-gang Hu, Zhu-xin Li, Xue-wei Xia, Wei Eric Wang, Chun-yu Zeng, Liang-peng Li
Zonisamide attenuates pressure overload-induced myocardial hypertrophy in mice through proteasome inhibition
Qian Wu, Wan-jie Liu, Xin-yu Ma, Ji-shuo Chang, Xiao-ya Zhao, Ying-hua Liu, Xi-yong Yu
Empagliflozin ameliorates vascular calcification in diabetic mice through inhibiting Bhlhe40-dependent NLRP3 inflammasome activation
Xiao-xue Li, Zheng-dong Chen, Xue-jiao Sun, Yi-qing Yang, Hong Jin, Nai-feng Liu
OTUD1 promotes hypertensive kidney fibrosis and injury by deubiquitinating CDK9 in renal epithelial cells
Meng-yang Wang, Tian-xiang Yu, Qin-yan Wang, Xue Han, Xiang Hu, Shi-ju Ye, Xiao-hong Long, Yi Wang, Hong Zhu, Wu Luo, Guang Liang
DsbA-L ameliorates renal aging and renal fibrosis by maintaining mitochondrial homeostasis
Ming Yang, Yan Liu, Shi-lu Luo, Chong-bin Liu, Na Jiang, Chen-rui Li, Hao Zhao, Ya-chun Han, Wei Chen, Li Li, Lin Sun
Inhibition of PPP1R15A alleviates osteoporosis via suppressing RANKL-induced osteoclastogenesis
Zong-bao Ding, Yan Chen, Yu-rong Zheng, Yi-yuan Wang, Wen-de Deng, Jie-huang Zheng, Qin Yang, Zi-ye Chen, Li-hong Li, Hui Jiang, Xiao-juan Li
Britannin as a novel NLRP3 inhibitor, suppresses inflammasome activation in macrophages and alleviates NLRP3-related diseases in mice
Jing-jing Shao, Wei-feng Li, Jin-feng Sun, Zai-shou Zhuang, Ju-lian Min, Xiao-hong Long, Gao-jun Wu, Hao-wen Xu, Guang Liang
Lonicerin promotes wound healing in diabetic rats by enhancing blood vessel regeneration through Sirt1-mediated autophagy
Zhen Lin, Lu-yao Li, Lu Chen, Chen Jin, Yue Li, Lan Yang, Chang-zhou Li, Cai-yu Qi, Yu-yang Gan, Jia-rui Zhang, Piao Wang, Li-bin Ni, Gao-feng Wang
E3 ubiquitin ligase NEDD4L inhibits epithelial-mesenchymal transition by suppressing the β-catenin/HIF-1α positive feedback loop in chronic rhinosinusitis with nasal polyps
Si-yuan Chen, Pei-qiang Liu, Dan-xue Qin, Hao Lv, Hui-qin Zhou, Yu Xu
SMAD4 endows TGF-β1-induced highly invasive tumor cells with ferroptosis vulnerability in pancreatic cancer
Hai-di Chen, Zeng Ye, Hai-feng Hu, Gui-xiong Fan, Yu-heng Hu, Zheng Li, Bo-rui Li, Shun-rong Ji, Chen-jie Zhou, Xiao-wu Xu, Xian-jun Yu, Yi Qin
SIBP-03, a novel anti-HER3 antibody, exerts antitumor effects and synergizes with EGFR- and HER2-targeted drugs
Wen-jing Li, Cheng-ying Xie, Xi Zhu, Jiao Tang, Lei Wang, Li-guang Lou
Epigenetic-based combination therapy and liposomal codelivery overcomes osimertinib-resistant NSCLC via repolarizing tumor-associated macrophages
Ting-ting Lin, Wei Xiong, Gui-hua Chen, Yang He, Li Long, Xin-fu Gao, Jia-lin Zhou, Wen-wen Lv, Yong-zhuo Huang

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Currently no content available!