CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254


2018 Impact Factor 4.010*
49/172 Chemistry, Multidisciplinary
53/267 Pharmacology & Pharmacy


Editor-in-Chief

Jian Ding

*2019 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Article

NLRP3 inflammasome pathway is involved in olfactory bulb pathological alteration induced by MPTP
Ying Chen, Qiu-shuang Zhang, Qian-hang Shao, Shuo Wang, Yu-he Yuan, Nai-hong Chen, Hong-bo Wang
Predicted secreted protein analysis reveals synaptogenic function of Clstn3 during WAT browning and BAT activation in mice
Shu-qin Chen, Qiang Niu, Li-ping Ju, Miriayi Alimujiang, Han Yan, Ning-ning Bai, Jun Xu, Qi-chen Fang, Jun-feng Han, Ying Yang, Wei-ping Jia
Magnesium lithospermate B ameliorates microcirculation perfusion in rats by promoting vascular NO production via activating the PI3K/AKT pathway
Ying-luo Liu, Xiao-yu Zhou, Li-jiang Xuan
Minocycline protects against myocardial ischemia/reperfusion injury in rats by upregulating MCPIP1 to inhibit NF-κB activation
Quan Yi, Fang-hui Tan, Jia-an Tan, Xiu-hui Chen, Qing Xiao, Ying-hua Liu, Gui-ping Zhang, Jian-dong Luo
CP-25 reverses prostaglandin E4 receptor desensitizationinduced fibroblast-like synoviocyte dysfunction via the G protein-coupled receptor kinase 2 in autoimmune arthritis
Xiao-yi Jia, Yan Chang, Fang Wei, Xing Dai, Yu-jing Wu, Xiao-jing Sun, Shu Xu, Hua-xun Wu, Chun Wang, Xue-zhi Yang, Wei Wei
Costunolide alleviates HKSA-induced acute lung injury via inhibition of macrophage activation
Yun-tian Chen, Yao Du, Bo Zhao, Li-xing Gan, Kai-kai Yu, Lei Sun, Jian Wang, Feng Qian
Simvastatin improves olanzapine-induced dyslipidemia in rats through inhibiting hepatic mTOR signaling pathway
Xue-mei Liu, Xiao-min Zhao, Chao Deng, Yan-ping Zeng, Chang-hua Hu
c-Myc promotes tubular cell apoptosis in ischemia-reperfusioninduced renal injury by negatively regulating c-FLIP and enhancing FasL/Fas-mediated apoptosis pathway
Dan Xu, Bao Wang, Pan-pan Chen, Yan-zhe Wang, Nai-jun Miao, Fan Yin, Qian Cheng, Zhuan-li Zhou, Hong-yan Xie, Li Zhou, Jun Liu, Xiao-xia Wang, Hong Xue, Wei Zhang, Li-min Lu
Histone methyltransferase NSD2 mediates the survival and invasion of triple-negative breast cancer cells via stimulating ADAM9-EGFR-AKT signaling
Jun-Jian Wang, June X. Zou, Hong Wang, Zhi-Jian Duan, Hai-Bin Wang, Peng Chen, Pei-Qing Liu, Jian-Zhen Xu, Hong-Wu Chen
Inhibition of G9a by a small molecule inhibitor, UNC0642, induces apoptosis of human bladder cancer cells
Yue-peng Cao, Jing-ya Sun, Mei-qian Li, Yu Dong, Yuan-heng Zhang, Jun Yan, Rui-min Huang, Xiang Yan
mTORC1 inhibitor RAD001 (everolimus) enhances non-small cell lung cancer cell radiosensitivity in vitro via suppressing epithelial–mesenchymal transition
Yu Chen, Wen-wen LI, Ping Peng, Wei-heng Zhao, Yi-jun Tian, Yu Huang, Shu Xia, Yuan Chen
Discovery of β-arrestin-biased β2-adrenoceptor agonists from 2-amino-2-phenylethanol derivatives
Anthony Yiu-Ho Woo, Xin-yue Ge, Li Pan, Gang Xing, Yong-mei Mo, Rui-juan Xing, Xiao-ran Li, Yu-yang Zhang, Irving W. Wainer, Mao-sheng Cheng, Rui-ping Xiao
Characteristics of β-oxidative and reductive metabolism on the acyl side chain of cinnamic acid and its analogues in rats
Kai-jing Zhao, Yang Chen, Shi-jin Hong, Yi-ting Yang, Jiong Xu, Han-yu Yang, Liang Zhu, Ming Liu, Qiu-shi Xie, Xian-ge Tang, Ting-ting Yang, Ya-qian Zhou, Li Liu, Xiao-dong Liu

Brief Communication

Low-intensity walking as mild medication for pressure control in prehypertensive and hypertensive subjects: how far shall we wander?
Qin Lu, Sheng-ming Wang, Yi-xiao Liu, Hong Chen, Rui Zhang, Wen-hui Zhang, Yuan-yuan Zou, Jia-wei Zhou, Xin-yi Guo, Ying Zhang, Teng-Li Huang, Yu-hang Liu, Si-qi Zhang, Kyosuke Yamanishi, Hiromichi Yamanishi, Hideaki Higashino, Haruki Okamura

Author Correction

Author Correction: Synergistic suppression of human breast cancer cells by combination of plumbagin and zoledronic acid in vitro
Han Qiao, Ting-yu Wang, Wei Yan, An Qin, Qi-ming Fan, Xiu-guo Han, Yu-gang Wang, Ting-ting Tang

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Currently no content available!