CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254


Editor-in-Chief

Jian Ding


2019 Impact Factor 5.064*
26/270 Pharmacology & Pharmacy (Q1)
42/177 Chemistry, Multidisciplinary (Q1)


*2020 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Review Article

The impact of cannabinoid type 2 receptors (CB2Rs) in neuroprotection against neurological disorders
Qing Xin, Fei Xu, Devin H. Taylor, Jing-fu Zhao, Jie Wu
Waixenicin A, a marine-derived TRPM7 inhibitor: a promising CNS drug lead
Hong-Shuo Sun, F. David Horgen, Daniel Romo, Kenneth G. Hull, Sigrid A. Kiledal, Andrea Fleig, Zhong-Ping Feng
Involvement of the secreted protein Metrnl in human diseases
Zhu-wei Miao, Wen-jun Hu, Zhi-yong Li, Chao-yu Miao
Anti-inflammatory signaling through G protein-coupled receptors
Yun-jun Ge, Qi-wen Liao, Ye-chun Xu, Qiang Zhao, Bei-li Wu, Richard D. Ye
Hypoxia, HIF-1α, and COVID-19: from pathogenic factors to potential therapeutic targets
Zoya O. Serebrovska, Elisa Y. Chong, Tetiana V. Serebrovska, Lesia V. Tumanovska, Lei Xi

Article

Icariside II attenuates cerebral ischemia/reperfusion-induced blood–brain barrier dysfunction in rats via regulating the balance of MMP9/TIMP1
Mu-bo Liu, Wei Wang, Jian-mei Gao, Fei Li, Jing-shan Shi, Qi-hai Gong
Downregulation of hippocampal SIRT6 activates AKT/CRMP2 signaling and ameliorates chronic stress-induced depression-like behavior in mice
Wang Li, Xin Liu, Hui Qiao
Metrnl deficiency decreases blood HDL cholesterol and increases blood triglyceride
Qi Qi, Wen-jun Hu, Si-li Zheng, Sai-long Zhang, Ying-ying Le, Zhi-yong Li, Chao-yu Miao
Minimal contribution of IP3R2 in cardiac differentiation and derived ventricular-like myocytes from human embryonic stem cells
Peng Zhang, Ji-jun Huang, Kun-fu Ou-yang, He Liang, Miao-ling Li, Yi-jie Wang, Huang-tian Yang
Polydatin attenuates renal fibrosis in diabetic mice through regulating the Cx32-Nox4 signaling pathway
Zhi-quan Chen, Xiao-hong Sun, Xue-juan Li, Zhan-chi Xu, Yan Yang, Ze-yuan Lin, Hai-ming Xiao, Meng Zhang, Shi-jian Quan, He-qing Huang
Exogenous pancreatic kininogenase protects against renal fibrosis in rat model of unilateral ureteral obstruction
Ji-zhe Jin, Hui-ying Li, Jian Jin, Shang-guo Piao, Xiong-hu Shen, Yan-ling Wu, Jia-chong Xu, Long-ye Zhang, Yu-ji Jiang, Hai-lan Zheng, Ying-shun Jin, Sheng Cui, Kang Luo, Yi Quan, Can Li
Synergistic antitumor activity of sorafenib and artesunate in hepatocellular carcinoma cells
Xu Yao, Chen-ru Zhao, Hao Yin, KeWei Wang, Jian-jun Gao

Correction

Author Correction: Cobrotoxin could be an effective therapeutic for COVID-19
Fang Lin, Paul F. Reid, Zheng-hong Qin
Author Correction: Ophiopogonin D maintains Ca2+ homeostasis in rat cardiomyocytes in vitro by upregulating CYP2J3/ EETs and suppressing ER stress
Wen-ting You, Tao Zhou, Zeng-chun Ma, Qian-de Liang, Cheng-rong Xiao, Xiang-lin Tang, Hong-ling Tan, Bo-li Zhang, Yu-guang Wang, Yue Gao

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Currently no content available!