CN 31-1347/R
ISSN 1671-4083
EISSN 1745-7254


Editor-in-Chief

Jian Ding


2022 Impact Factor 8.2*

17/277 Pharmacology & Pharmacy (Q1)

36/178 Chemistry, Multidisciplinary (Q1)


*2022 Journal Citation Reports® Science Edition

Society Resources

SIMM
ZGYLXH

Publishing Information

Acta Pharmacologica Sinica is published by SPRINGER NATURE

SPRINGER NATURE

Membership

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.

COPE

Review Article

Lipid droplets in pathogen infection and host immunity
Yan-jie Tan, Yi Jin, Jun Zhou, Yun-fan Yang

Article

Schisandrin B, a dual positive allosteric modulator of GABAA and glycine receptors, alleviates seizures in multiple mouse models
Jun Wu, Miao Zhao, Yu-chen Jin, Min Li, Ke-xin Yu, Hai-bo Yu
Baicalein attenuates rotenone-induced SH-SY5Y cell apoptosis through binding to SUR1 and activating ATP-sensitive potassium channels
De-wen Kong, Li-da Du, Run-zhe Liu, Tian-yi Yuan, Shou-bao Wang, Yue-hua Wang, Yang Lu, Lian-hua Fang, Guan-hua Du
The aminosteroid U73122 promotes oligodendrocytes generation and myelin formation
Shi-hao Cui, Na Suo, Ying Yang, Xuan Wu, Shi-meng Guo, Xin Xie
Activation of the PERK-CHOP signaling pathway during endoplasmic reticulum stress contributes to olanzapine-induced dyslipidemia
Lu Liu, Lei Tang, Jia-ming Luo, Si-yu Chen, Chun-yan Yi, Xue-mei Liu, Chang-hua Hu
Cardiac-specific deletion of BRG1 ameliorates ventricular arrhythmia in mice with myocardial infarction
Jing Li, Zi-yue Ma, Yun-feng Cui, Ying-tao Cui, Xian-hui Dong, Yong-zhen Wang, Yu-yang Fu, Ya-dong Xue, Ting-ting Tong, Ying-zi Ding, Ya-mei Zhu, Hai-jun Huang, Ling Zhao, Hong-zhao Lv, Ling-zhao Xiong, Kai Zhang, Yu-xuan Han, Tao Ban, Rong Huo
Isoproterenol induces MD2 activation by β-AR-cAMP-PKA-ROS signalling axis in cardiomyocytes and macrophages drives inflammatory heart failure
Jin-fu Qian, Shi-qi Liang, Qin-yan Wang, Jia-chen Xu, Wu Luo, Wei-jian Huang, Gao-jun Wu, Guang Liang
Role of thrombospondin-1 in high-salt–induced mesenteric artery endothelial impairment in rats
Fang-fang Xu, Fan Zheng, Ye Chen, Yang Wang, Shao-bo Ma, Weng Ding, Le-sha Zhang, Ji-zheng Guo, Chang-Bo Zheng, Bing Shen
ASH2L upregulation contributes to diabetic endothelial dysfunction in mice through STEAP4-mediated copper uptake
Wen Zhong, Ye-jun Dong, Chen Hong, Yu-hui Li, Chen-xi Xiao, Xin-hua Liu, Jun Chang
Amuc_1100 pretreatment alleviates acute pancreatitis in a mouse model through regulating gut microbiota and inhibiting inflammatory infiltration
Li-juan Wang, Yuan-ling Jin, Wen-long Pei, Jia-cong Li, Rui-lin Zhang, Jia-ju Wang, Wei Lin
Colon-targeted S100A8/A9-specific peptide systems ameliorate colitis and colitis-associated colorectal cancer in mouse models
Euni Cho, Seok-Jun Mun, Hyo Keun Kim, Yu Seong Ham, Woo Jin Gil, Chul-Su Yang
Blocking reverse electron transfer-mediated mitochondrial DNA oxidation rescues cells from PANoptosis
Fu-li Shi, Qing Li, Rong Xu, Li-sha Yuan, Ying Chen, Zi-jian Shi, Ya-ping Li, Zhi-ya Zhou, Li-hui Xu, Qing-bing Zha, Bo Hu, Xian-hui He, Dong-yun Ou-yang
A novel human single-domain antibody-drug conjugate targeting CEACAM5 exhibits potent in vitro and in vivo antitumor activity
Xiao-yi Zhu, Quan-xiao Li, Yu Kong, Ke-ke Huang, Gang Wang, Yun-ji Wang, Jun Lu, Guo-qiang Hua, Yan-ling Wu, Tian-lei Ying
Phenethyl isothiocyanate inhibits metastasis potential of non-small cell lung cancer cells through FTO mediated TLE1 m6A modification
Qi-cheng Zhang, Yong-mei Qian, Ying-hui Ren, Meng-meng Chen, Li-min Cao, Si-jia Zheng, Bing-bing Li, Min Wang, Xiang Wu, Ke Xu
Combination of eriocalyxin B and homoharringtonine exerts synergistic anti-tumor effects against t(8;21) AML
Yi-chen Lei, Xin-jie Chen, Yu-ting Dai, Bing Dai, Ji-yue Wang, Miao-hui Li, Ping Liu, Han Liu, Kan-kan Wang, Lu Jiang, Bing Chen
Reexamining the effects of drug loading on the in vivo performance of PEGylated liposomal doxorubicin
Yi-fei Yu, Er-can Wu, Shi-qi Lin, Yu-xiu Chu, Yang Yang, Feng Pan, Tian-hao Ding, Jun Qian, Kuan Jiang, Chang-you Zhan

Below are the latest Acta Pharmacologica Sinica articles published online ahead of print publication.

Currently no content available!