Vol 8, No 2 (March 1987): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Effects of amphetamine and caffeine on jumping behavior and brain NADH in rats   Pages (97-100)
Zheng Shen, Shu-Zhi Lin
Identification of muscarinic receptors in lung of guinea pig   Pages (100-105)
Bao-Zhang Lv, Xiao-Bin Wang, Jin-Rui Shan
Effects of exogenous acetylcholine on tension of smooth muscle in isolated guinea pig trachea   Pages (105-109)
Ling Met, Jing-Chu Yan
An endogenous ligand from human cerebrospinal fluid for the phencyclidine receptors   Pages (110-112)
Guang-Zhao Zhou, Da-Wei Gong, Cheng-Chuan Jiang, Jin-Li Yao, Hui Gao, Yun-Xiang Zhu, Bai-Sheng Pan, An-Zhong Zhang
D-Camphor-β-sulfonic acid as an ion-pair reagent for determination of biogenic amine and their metabolites in rat brain by reverse phase high performance liquid chromatography   Pages (113-117)
Xiu-Rong Xu, Qin-Mei Tang, Yi-He Yao
Effects of huperzine A and B on skeletal muscle and electro¬encephalogram   Pages (117-123)
Xiao-Fang Yan, Wei-Hua Lu, Wci-Jian Lou, Xi-Can Tang
Comparison of effects of narcissin and ligustrazin on cardiac hemodynamics   Pages (123-127)
Li-Feng Chen, Gui-Xuan Wang, Qun-Ai Li, Gui-Huan Liu
Effects of scopolamine plus atropine on experimental myocardial infarction of rabbits   Pages (128-131)
Guo-Dong Yang, Jie-Ling Miao, Mei-Xian Liu, Ying Zheng, Zhao-Lin Wang, Ming-Zhu Ye, Jian-Hua Shen
Effects of henbane drugs on electrophysiological and mechanical properties of guinea pig papillary muscle   Pages (131-135)
Dong-Xu Ren, Jun Ke, Shi-Ai Weng
Cytotoxic effects of changrolin, lidocaine and amiodarone on cultured rat beating heart cells   Pages (135-138)
Ying-Zhen Yang, Xue-Yi Yang, Qi Guo, Pei-Ying Jin, Juan-Ru Chen, Wei-Zhou Chen
Protective effects of clonidine on burn shock in mice and rats   Pages (138-142)
Jing Shi, Jing-Yi Tao, Shun-Yao Xu
Vasoconstrictive effect of arachidonic acid on aortic ring of rabbit   Pages (143-146)
Shi-Jiu Wang, Roger Sevy, Lion Salganicoff
Distribution of [nitrile-14C ]rorifone in mice by whole body autoradiography   Pages (147-149)
You-Yi Liang, Carolyn Marlowe, William J Waddell
Development of a resistant line of Plasmodium berghei to sodium artesunate   Pages (149-152)
Ai-Ru Liu, Zun-Hua Ren
Antitumor action of sophoridine   Pages (153-158)
Xue-Mei Li, Yun-Guang Wu, Shao-Li Chen, Da-Xin Pan, Jia-Nin Wu, Yue-Hua Yu
Effect of 2’-fluoro-5-methyl-ara-uracil and cyclophosphamide on herpes simplex virus infection in guinea pigs   Pages (158-163)
Zhi-Ming Zheng, M L Landry, D R Mayo, G D Hsiung
Effects of oridonin on DNA, RNA and protein syntheses of leukemia L 1210 cells studied by autoradiography   Pages (164-165)
Mian-Ying Wang, Chen Lin, Tan-Mu Zhang
Nephrotoxicity of cisplatin   Pages (166-169)
Li-Wen Wang, Shi-Wu Zhang, Tong Yang, Xia-Jin Deng, Guang-Yuan Xu, Wei-Cai Li
Effects of carboxymethyl-modified hemicellulose on activity of T lymphocytes and amount of immunocytes   Pages (169-173)
Xiu-Rong Fan, Zuo-Hua Feng
Immunopotentiating effects of oxalysine   Pages (173-177)
Xiao-Yu Li, Le-Ming Tong, Yun-Fang Jin, Cui-Yu Cao, Hui-Zhen Liang, Jia-Fang Wang, Peng-Peng Zhu, Jie-Yi Wang
Relationship between radiation sensitization and DNA damage by bimolane   Pages (177-180)
Yang-Pei Zhang, Yue-Neng Chen, Guo-Cai Fan, Shou-Xuan Xia
Pharmacokinetic perfusion model of presystemic metabolism with renal clearance   Pages (180-184)
Sheng-Kai Huang, Xiao-Dong Liu
Computer programs for algorithm for least-squares estimation of LD50   Pages (185-189)
Yi-Xi Zhong
Pharmacokinetics of vasicine in healthy Indian volunteers   Pages (190-192)
V Amla, G Bano, R K Johri, U Zutshi, C K Atal