Vol 39, No 2 (February 2018): Acta Pharmacologica Sinica

Research Highlight

Nucleus Accumbens, a new sleep-regulating area through the integration of motivational stimuli   Pages (165-166)
Sara VALENCIA GARCIA, Patrice FORT

Review Article

Chimeric antigen receptor (CAR)-transduced natural killer cells in tumor immunotherapy   Pages (167-176)
Yuan HU, Zhi-gang TIAN, Cai ZHANG

Article

Iron dysregulates APP processing accompanying with sAPPα cellular retention and β-secretase inhibition in rat cortical neurons   Pages (177-183)
Yu-ting CHEN, Wu-yan CHEN, HUANG Xiao-tian, Ye-chun XU, Hai-yan ZHANG
G3BP2 is involved in isoproterenol-induced cardiac hypertrophy through activating the NF-κB signaling pathway   Pages (184-194)
Hui-qi HONG, Jing LU, Xiu-li FANG, Yu-hong ZHANG, Yi CAI, Jing YUAN, Pei-qing LIU, Jian-tao YE
Curcumin administration suppresses collagen synthesis in the hearts of rats with experimental diabetes   Pages (195-204)
Shuang GUO, Xiang-wen MENG, Xiao-song YANG, Xiu-fen LIU, Chang-han OU-YANG, Chao LIU
The efficacy and safety of cilostazol as an alternative to aspirin in Chinese patients with aspirin intolerance after coronary stent implantation: a combined clinical study and computational system pharmacology analysis   Pages (205-212)
Ying XUE, Zhi-wei FENG, Xiao-ye LI, Zi-heng HU, Qing XU, Zi WANG, Jia-hui CHENG, Hong-tao SHI, Qi-bing WANG, Hong-yi WU, Xiang-Qun XIE, Qian-zhou LV
D-chiro-inositol effectively attenuates cholestasis in bile duct ligated rats by improving bile acid secretion and attenuating oxidative stress   Pages (213-221)
Shuang-shuang ZHAO, Na-ren LI, Wu-li ZHAO, Hong LIU, Mao-xu GE, Yi-xuan ZHANG, Long-yin ZHAO, Xue-fu YOU, Hong-wei HE, Rong-guang SHAO
CCN3 suppresses TGF-β1-induced extracellular matrix accumulation in human mesangial cells in vitro   Pages (222-229)
Hai-fei LIU, Hong LIU, Lin-li LV, Kun-ling MA, Yi WEN, Long CHEN, Bi-cheng LIU
Dual roles of QOA-8a in antiosteoporosis: a combination of bone anabolic and anti-resorptive effects   Pages (230-242)
Jing WU, Qi SHEN, Wei CUI, Yu ZHAO, Yue HUAI, Yu-chao ZHANG, Bei-hua BAO, Chen-xi LIU, Qing JIANG, Jian-xin LI
SOMCL-085, a novel multi-targeted FGFR inhibitor, displays potent anticancer activity in FGFR-addicted human cancer models   Pages (243-250)
Xi-fei JIANG, Yang DAI, Xia PENG, Yan-yan SHEN, Yi SU, Man-man WEI, Wei-ren LIU, Zhen-bin DING, Ao ZHANG, Ying-hong SHI, Jing AI
Combing oncolytic adenovirus expressing Beclin-1 with chemotherapy agent doxorubicin synergistically enhances cytotoxicity in human CML cells in vitro   Pages (251-260)
Li LI, Liang-shun YOU, Li-ping MAO, Shen-he JIN, Xiao-hui CHEN, Wen-bin QIAN
Salinomycin-loaded lipid-polymer nanoparticles with anti-CD20 aptamers selectively suppress human CD20+ melanoma stem cells   Pages (261-274)
Yi-bin ZENG, Zuo-chong YU, Yan-ni HE, Tong ZHANG, Ling-bo DU, Yin-mei DONG, Huai-wen CHEN, Ying-ying ZHANG, Wu-qing WANG
Conversion and pharmacokinetics profiles of a novel pro-drug of 3-n-butylphthalide, potassium 2-(1-hydroxypentyl)-benzoate, in rats and dogs   Pages (275-285)
Jiang LI, Shao-feng XU, Ying PENG, Nan FENG, Ling WANG, Xiao-liang WANG
Influences of renal function descriptors on population pharmacokinetic modeling of vancomycin in Chinese adult patients   Pages (286-293)
Xi-wei JI, Shuang-min JI, Xiao-rong HE, Xiao ZHU, Rong CHEN, Wei LU
Crystal structure-based comparison of two NAMPT inhibitors   Pages (294-301)
Sai-long ZHANG, Tian-ying XU, Zhen-lin YANG, Shuo HAN, Qiang ZHAO, Chao-yu MIAO
Development of a high-throughput fluorescence polarization assay for the discovery of EZH2-EED interaction inhibitors   Pages (302-310)
Mao-rong ZHU, Dao-hai DU, Jun-chi HU, Lian-chun LI, Jing-qiu LIU, Hong DING, Xiang-qian KONG, Hua-liang JIANG, Kai-xian CHEN, Cheng LUO
Triptolide induces Sertoli cell apoptosis in mice via ROS/JNK-dependent activation of the mitochondrial pathway and inhibition of Nrf2-mediated antioxidant response   Pages (311-327)
Yu WANG, Su-han GUO, Xue-jun SHANG, Li-sha YU, Jian-wei ZHU, Ang ZHAO, Yan-fen ZHOU, Guo-hua AN, Qi ZHANG, Bo MA

Retraction

Retraction: Probucol suppresses human glioma cell proliferation in vitro via ROS production and LKB1- AMPK activation   Pages (328)
Yong-sheng JIANG, Jing-an LEI, Fang FENG, Qi-ming LIANG, Fu-rong WANG

Erratum

Erratum: Argonaute 2 promotes angiogenesis via the PTEN/VEGF signaling pathway in human hepatocellular carcinoma   Pages (329)
Zhen-long YE, Yao HUANG, Lin-fang LI, Hai-li ZHU, Hai-xia GAO, Hui LIU, Sai-qun LV, Zeng-hui XU, Luo-ning ZHENG, Tao LIU, Jing-lei ZHANG, Hua-jun JIN, Qi-jun QIAN
Erratum: Salinomycin-loaded lipid-polymer nanoparticles with anti-CD20 aptamers selectively suppress human CD20+ melanoma stem cells   Pages (330)
Yi-bin ZENG, Zuo-chong YU, Yan-ni HE, Tong ZHANG, Ling-bo DU, Yin-mei DONG, Huai-wen CHEN, Ying-ying ZHANG, Wu-qing WANG