Vol 26, No 5 (May 2005): Acta Pharmacologica Sinica

Reviews

Telomere and telomerase as targets for anti-cancer and regeneration therapies   Pages (513-518)
Yi-hsin Hsu, Jing-jer Lin

Original Articles

Effects of melatonin on wortmannin-induced tau hyperphosphorylation   Pages (519-526)
Yan-qiu Deng, Guo-gang Xu, Ping Duan, Qi Zhang, Jian-zhi Wang
Pharmacological profiles of an anticholinergic agent, phencynonate hydrochloride, and its optical isomers   Pages (527-532)
Li-yun Wang, Yun Wang, Jian-quan Zheng, Bo-hua Zhong, He Liu, Si-jian Dong, Jin-xiu Ruan, Ke-liang Liu
Effects of l-tetrahydropalmatine on locomotor sensitization to oxycodone in mice   Pages (533-538)
Yan-li Liu, Jian-hui Liang, Ling-di Yan, Rui-bin Su, Chun-fu Wu, Ze-hui Gong
Action of aluminum on high voltage-dependent calcium current and its modulation by ginkgolide B   Pages (539-545)
Lei Chen, Chang-jin Liu, Ming Tang, Ai Li, Xin-wu Hu, Yi-mei Du, Jing-jing Shen, Yong-li Lu, Jurgen Heschler
Remifentanil mimics cardioprotective effect of ischemic preconditioning via protein kinase C activation in open chest of rats   Pages (546-550)
Ye Zhang, Zhi-wu Chen, Michael G Irwin, Tak-ming Wong
Modulating effect of ginseng saponins on heterologously expressed HERG currents in Xenopus oocytes   Pages (551-558)
Cuk-seong Kim, Sook-jin Son, Hyo-shin Kim, Yong-duk Kim, Kyu-seung Lee, Byeong-hwa Jeon, Kwang-jin Kim, Jin-kyu Park, Jin-bong Park
Effects of AMP579 and adenosine on L-type Ca2+ current in isolated rat ventricular myocytes   Pages (559-562)
Xiong Wang, Bo-wei Wu, Dong-mei Wu
5-Hydroxytryptamine-induced proliferation of pulmonary artery smooth muscle cells are extracellular signal-regulated kinase pathway dependent   Pages (563-567)
Dan Song, Huai-liang Wang, Shuang Wang, Xin-hua Zhang
Activation of human tonsil and skin mast cells by agonists of proteinase activated receptor-2   Pages (568-574)
Shao-heng He, Hua Xie, Yi-ling Fu
Pioglitazone can ameliorate insulin resistance in low-dose streptozotocin and high sucrose-fat diet induced obese rats   Pages (575-580)
Shi-ying Ding, Zhu-fang Shen, Yue-teng Chen, Su-juan Sun, Quan Liu, Ming-zhi Xie
Inhibitory effects of idoxifene on hepatic fibrosis in rats   Pages (581-586)
Ya-jun Zhou, Dong-mei Yin, Hong-shan Chen, Jian-hua Shi, Bao-xi Sha, Xing Wang
Effect of Oenanthe javanica flavone on human and duck hepatitis B virus infection   Pages (587-592)
Wei-na Wang, Xin-bo Yang, He-zhi Liu, Zheng-ming Huang, Guang-xia Wu
The anti-endotoxic effect of o-aminobenzoic acid from Radix Isatidis   Pages (593-597)
Jian-guo Fang, Yun-hai Liu, Wen-qing Wang, Wei Xie, Shu-xian Fang, Hong-gang Han
Mycophenolate mofetil as a treatment for refractory idiopathic thrombocytopenic purpura   Pages (598-602)
Wang-gang Zhang, Lei Ji, Xing-mei Cao, Yin-xia Chen, Ai-li He, Jie Liu, Wan-hong Zhao, San-peng Zou
Curcumin, a potent anti-tumor reagent, is a novel histone deacetylase inhibitor regulating B-NHL cell line Raji proliferation   Pages (603-609)
Hong-li Liu, Yan Chen, Guo-hui Cui, Jian-feng Zhou
Transfection of promyelocytic leukemia in retrovirus vector inhibits growth of human bladder cancer cells   Pages (610-615)
Lei Li, Da-lin He
Inhibitory effect of agmatine on proliferation of tumor cells by modulation of polyamine metabolism   Pages (616-622)
Ji-fang Wang, Rui-bin Su, Ning Wu, Bo Xu, Xin-qiang Lu, Yin Liu, Jin Li
Induction of leukemia cell apoptosis by cheliensisin A involves downregulation of Bcl-2 expression   Pages (623-628)
Li Zhong, Chao-ming Li, Xiao-jiang Hao, Li-guang Lou
Antitumor effect of cytosine deaminase/5-fluorocytosine suicide gene therapy system mediated by Bifidobacterium infantis on melanoma   Pages (629-634)
Cheng Yi, Ying Huang, Zhi-ying Guo, Shu-ren Wang
Effects of {2-[(3-carboxy-1-oxoprogy1)amino]-2-deoxy-D-glucose} on human hepatocellular carcinoma cell line   Pages (635-640)
Jing Wu, Wei Kou, Ming-tai Gao, Yong-ning Zhou, Ai-qin Wang, Qun-ji Xue, Liang Qiao