Vol 41, No 2 (February 2020): Acta Pharmacologica Sinica

Article

Huperzine A ameliorates obesity-related cognitive performance impairments involving neuronal insulin signaling pathway in mice   Pages (145-153)
Hong-ying Wang, Min Wu, Jun-ling Diao, Ji-bin Li, Yu-xiang Sun, Xiao-qiu Xiao
Icariside II inhibits lipopolysaccharide-induced inflammation and amyloid production in rat astrocytes by regulating IKK/IκB/NF-κB/BACE1 signaling pathway   Pages (154-162)
Yong Zheng, Yan Deng, Jian-mei Gao, Chun Lv, Ling-hu Lang, Jing-shan Shi, Chang-yin Yu, Qi-hai Gong
Cocaine potently blocks neuronal α3β4 nicotinic acetylcholine receptors in SH-SY5Y cells   Pages (163-172)
Ze-gang Ma, Nan Jiang, Yuan-bing Huang, Xiao-kuang Ma, Jason Brek Eaton, Ming Gao, Yong-chang Chang, Ronald J Lukas, Paul Whiteaker, Janet Neisewander, Jie Wu
Isosibiricin inhibits microglial activation by targeting the dopamine D1/D2 receptor-dependent NLRP3/caspase-1 inflammasome pathway   Pages (173-180)
Yan-hang Wang, Hai-ning Lv, Qing-hua Cui, Peng-fei Tu, Yong Jiang, Ke-wu Zeng
Bile duct ligation enhances AZT CNS toxicity partly by impairing the expression and function of BCRP in rat brain   Pages (181-191)
Yuan-yuan Qin, Ping Xu, Tong Wu, Chao-qun Qian, Yi-lin Fan, Dong-hao Gen, Liang Zhu, Wei-min Kong, Han-yu Yang, Feng Xu, Yi-ting Yang, Li Liu, Xiao-dong Liu
Residual platelet reactivity is preferred over platelet inhibition rate in monitoring antiplatelet efficacy: insights using thrombelastography   Pages (192-197)
Hong-yi Wu, Chi Zhang, Xin Zhao, Ju-ying Qian, Qi-bing Wang, Jun-bo Ge
β-Arrestin 2 mediates arginine vasopressin-induced IL-6 induction via the ERK1/2-NF-κB signal pathway in murine hearts   Pages (198-207)
Shu-zhen Sun, Hong Cao, Na Yao, Ling-ling Zhao, Xiao-fang Zhu, Er-an Ni, Qi Zhu, Wei-zhong Zhu
Endophilin A2 regulates calcium-activated chloride channel activity via selective autophagy-mediated TMEM16A degradation   Pages (208-217)
Can-zhao Liu, Fei-ya Li, Xiao-fei Lv, Ming-ming Ma, Xiang-yu Li, Cai-xia Lin, Guan-lei Wang, Yong-yuan Guan
ZYZ-803, a novel hydrogen sulfide-nitric oxide conjugated donor, promotes angiogenesis via cross-talk between STAT3 and CaMKII   Pages (218-228)
Ying Xiong, Ling-ling Chang, Bahieu Tran, Tao Dai, Rui Zhong, Yi-cheng Mao, Yi-zhun Zhu
Artesunate attenuates LPS-induced osteoclastogenesis by suppressing TLR4/TRAF6 and PLCγ1-Ca2+-NFATc1 signaling pathway   Pages (229-236)
Xiang-zhou Zeng, Yue-yang Zhang, Qin Yang, Song Wang, Bin-hua Zou, Yan-hui Tan, Min Zou, Shu-wen Liu, Xiao-juan Li
Establishment of a mouse model of cancer cachexia with spleen deficiency syndrome and the effects of atractylenolide I   Pages (237-248)
Wan-li Zhang, Na Li, Qiang Shen, Men Fan, Xiao-dong Guo, Xiong-wen Zhang, Zhou Zhang, Xuan Liu
LW-213, a newly synthesized flavonoid, induces G2/M phase arrest and apoptosis in chronic myeloid leukemia   Pages (249-259)
Xiao Liu, Po Hu, Hui Li, Xiao-xuan Yu, Xiang-yuan Wang, Ying-jie Qing, Zhan-yu Wang, Hong-zheng Wang, Meng-yuan Zhu, Qing-long Guo, Hui Hui
Antiangiogenesis effect of timosaponin AIII on HUVECs in vitro and zebrafish embryos in vivo   Pages (260-269)
Zhong-yan Zhou, Wai-rong Zhao, Ying Xiao, Xiang-ming Zhou, Chen Huang, Wen-ting Shi, Jing Zhang, Qing Ye, Xin-lin Chen, Jing-yi Tang
EPHA2 feedback activation limits the response to PDEδ inhibition in KRAS-dependent cancer cells   Pages (270-277)
Yue-hong Chen, Hao Lv, Ning Shen, Xiao-min Wang, Shuai Tang, Bing Xiong, Jian Ding, Mei-yu Geng, Min Huang
ERK1/2-HNF4α axis is involved in epigallocatechin-3-gallate inhibition of HBV replication   Pages (278-285)
Zi-yu Wang, Yu-qi Li, Zhi-wei Guo, Xing-hao Zhou, Mu-dan Lu, Tong-chun Xue, Bo Gao
Discovery of novel CBP bromodomain inhibitors through TR-FRET-based high-throughput screening   Pages (286-292)
Feng-cai Zhang, Zhong-ya Sun, Li-ping Liao, Yu Zuo, Dan Zhang, Jun Wang, Yan-tao Chen, Sen-hao Xiao, Hao Jiang, Tian Lu, Pan Xu, Li-yan Yue, Dao-hai Du, Hao Zhang, Chuan-peng Liu, Cheng Luo