Vol 41, No 1 (January 2020): Acta Pharmacologica Sinica

Article

6-O-angeloylplenolin exerts neuroprotection against lipopolysaccharide-induced neuroinflammation in vitro and in vivo   Pages (10-21)
Yi-le Zhou, Yong-ming Yan, Si-yi Li, Dan-hua He, Sha Xiong, Su-fen Wei, Wei Liu, Ling Hu, Qi Wang, Hua-feng Pan, Yong-xian Cheng, Yong-qiang Liu
The lncRNA Malat1 functions as a ceRNA to contribute to berberine-mediated inhibition of HMGB1 by sponging miR-181c-5p in poststroke inflammation   Pages (22-33)
Ding-wen Cao, Man-man Liu, Rui Duan, Yi-fu Tao, Jun-shan Zhou, Wei-rong Fang, Jun-rong Zhu, Li Niu, Jian-guo Sun
TSPO ligands prevent the proliferation of vascular smooth muscle cells and attenuate neointima formation through AMPK activation   Pages (34-46)
Lian-pan Wu, Zheng-fan Gong, He Wang, Zhong-shu Zhou, Ming-ming Zhang, Chao Liu, Hong-mei Ren, Jian Yang, Yu Han, Chun-yu Zeng
Shikonin attenuates hyperhomocysteinemia-induced CD4E+ T cell inflammatory activation and atherosclerosis in ApoE−/− mice by metabolic suppression   Pages (47-55)
Si-lin Lü, Guo-hui Dang, Jia-cheng Deng, Hui-ying Liu, Bo Liu, Juan Yang, Xiao-long Ma, Yu-tong Miao, Chang-tao Jiang, Qing-bo Xu, Xian Wang, Juan Feng
Rifampicin induces clathrin-dependent endocytosis and ubiquitin–proteasome degradation of MRP2 via oxidative stress-activated PKC-ERK/JNK/p38 and PI3K signaling pathways in HepG2 cells   Pages (56-64)
Bao-yan Xu, Xu-dong Tang, Jing Chen, Hong-bo Wu, Wen-sheng Chen, Lei Chen
A thienopyridine, CB-20, exerts diuretic activity by inhibiting urea transporters   Pages (65-72)
Min Li, Yan Zhao, Shun Zhang, Yue Xu, Shu-yuan Wang, Bo-wen Li, Jian-hua Ran, Run-tao Li, Bao-xue Yang
Rebalancing of the gut flora and microbial metabolism is responsible for the anti-arthritis effect of kaempferol   Pages (73-81)
Li-xiang Aa, Fei Fei, Qi Qi, Run-bin Sun, Sheng-hua Gu, Zi-zhen Di, Ji-ye Aa, Guang-ji Wang, Chang-xiao Liu
Garcinol inhibits esophageal cancer metastasis by suppressing the p300 and TGF-β1 signaling pathways   Pages (82-92)
Jing Wang, Man Wu, Dan Zheng, Hong Zhang, Yue Lv, Li Zhang, Hong-sheng Tan, Hua Zhou, Yuan-zhi Lao, Hong-xi Xu
Somatic and germline mutations in the tumor suppressor gene PARK2 impair PINK1/Parkin-mediated mitophagy in lung cancer cells   Pages (93-100)
Zeng-li Zhang, Na-na Wang, Qi-lian Ma, Yang Chen, Li Yao, Li Zhang, Qiu-shi Li, Min-hua Shi, Hong-feng Wang, Zheng Ying
Evaluation of a novel monoclonal antibody mAb109 by immuno-PET/fluorescent imaging for noninvasive lung adenocarcinoma diagnosis   Pages (101-109)
Hua Zhu, Te-li Liu, Chang-hao Liu, Jing Wang, Hong Zhang, Bin Dong, Jing Shen, Chuan-ke Zhao, Zhen-fu Li, Zhen Cheng, Zhi Yang
Ouabain impairs cancer metabolism and activates AMPK-Src signaling pathway in human cancer cell lines   Pages (110-118)
Jia-jia Shen, Yue-chen Zhan, Hui-ying Li, Zhen Wang
Silicone elastomer gel impregnated with 20(S)-protopanaxadiol-loaded nanostructured lipid carriers for ordered diabetic ulcer recovery   Pages (119-128)
Di Sun, Shi-yan Guo, Li Yang, Ya-ru Wang, Xiao-hui Wei, Sha Song, Yi-wei Yang, Yong Gan, Zheng-tao Wang
Leflunomide increased the renal exposure of acyclovir by inhibiting OAT1/3 and MRP2   Pages (129-137)
Xiao-ying Liao, Qiang-qiang Deng, Li Han, Zhi-tao Wu, Zhao-liang Peng, Yuan Xie, Guang-ji Wang, Ji-ye Aa, Guo-yu Pan
CB-Dock: a web server for cavity detection-guided protein–ligand blind docking   Pages (138-144)
Yang Liu, Maximilian Grimm, Wen-tao Dai, Mu-chun Hou, Zhi-Xiong Xiao, Yang Cao