Vol 40, No 8 (August 2019): Acta Pharmacologica Sinica

Article

NLRP3 inflammasome pathway is involved in olfactory bulb pathological alteration induced by MPTP   Pages (991-998)
Ying Chen, Qiu-shuang Zhang, Qian-hang Shao, Shuo Wang, Yu-he Yuan, Nai-hong Chen, Hong-bo Wang
Predicted secreted protein analysis reveals synaptogenic function of Clstn3 during WAT browning and BAT activation in mice   Pages (999-1009)
Shu-qin Chen, Qiang Niu, Li-ping Ju, Miriayi Alimujiang, Han Yan, Ning-ning Bai, Jun Xu, Qi-chen Fang, Jun-feng Han, Ying Yang, Wei-ping Jia
Magnesium lithospermate B ameliorates microcirculation perfusion in rats by promoting vascular NO production via activating the PI3K/AKT pathway   Pages (1010–1018)
Ying-luo Liu, Xiao-yu Zhou, Li-jiang Xuan
Minocycline protects against myocardial ischemia/reperfusion injury in rats by upregulating MCPIP1 to inhibit NF-κB activation   Pages (1019–1028)
Quan Yi, Fang-hui Tan, Jia-an Tan, Xiu-hui Chen, Qing Xiao, Ying-hua Liu, Gui-ping Zhang, Jian-dong Luo
CP-25 reverses prostaglandin E4 receptor desensitizationinduced fibroblast-like synoviocyte dysfunction via the G protein-coupled receptor kinase 2 in autoimmune arthritis   Pages (1029–1039)
Xiao-yi Jia, Yan Chang, Fang Wei, Xing Dai, Yu-jing Wu, Xiao-jing Sun, Shu Xu, Hua-xun Wu, Chun Wang, Xue-zhi Yang, Wei Wei
Costunolide alleviates HKSA-induced acute lung injury via inhibition of macrophage activation   Pages (1040–1048)
Yun-tian Chen, Yao Du, Bo Zhao, Li-xing Gan, Kai-kai Yu, Lei Sun, Jian Wang, Feng Qian
Simvastatin improves olanzapine-induced dyslipidemia in rats through inhibiting hepatic mTOR signaling pathway   Pages (1049–1057)
Xue-mei Liu, Xiao-min Zhao, Chao Deng, Yan-ping Zeng, Chang-hua Hu
c-Myc promotes tubular cell apoptosis in ischemia-reperfusioninduced renal injury by negatively regulating c-FLIP and enhancing FasL/Fas-mediated apoptosis pathway   Pages (1058–1066)
Dan Xu, Bao Wang, Pan-pan Chen, Yan-zhe Wang, Nai-jun Miao, Fan Yin, Qian Cheng, Zhuan-li Zhou, Hong-yan Xie, Li Zhou, Jun Liu, Xiao-xia Wang, Hong Xue, Wei Zhang, Li-min Lu
Histone methyltransferase NSD2 mediates the survival and invasion of triple-negative breast cancer cells via stimulating ADAM9-EGFR-AKT signaling   Pages (1067–1075)
Jun-Jian Wang, June X. Zou, Hong Wang, Zhi-Jian Duan, Hai-Bin Wang, Peng Chen, Pei-Qing Liu, Jian-Zhen Xu, Hong-Wu Chen
Inhibition of G9a by a small molecule inhibitor, UNC0642, induces apoptosis of human bladder cancer cells   Pages (1076–1084)
Yue-peng Cao, Jing-ya Sun, Mei-qian Li, Yu Dong, Yuan-heng Zhang, Jun Yan, Rui-min Huang, Xiang Yan
mTORC1 inhibitor RAD001 (everolimus) enhances non-small cell lung cancer cell radiosensitivity in vitro via suppressing epithelial–mesenchymal transition   Pages (1085–1094)
Yu Chen, Wen-wen LI, Ping Peng, Wei-heng Zhao, Yi-jun Tian, Yu Huang, Shu Xia, Yuan Chen
Discovery of β-arrestin-biased β2-adrenoceptor agonists from 2-amino-2-phenylethanol derivatives   Pages (1095–1105)
Anthony Yiu-Ho Woo, Xin-yue Ge, Li Pan, Gang Xing, Yong-mei Mo, Rui-juan Xing, Xiao-ran Li, Yu-yang Zhang, Irving W. Wainer, Mao-sheng Cheng, Rui-ping Xiao
Characteristics of β-oxidative and reductive metabolism on the acyl side chain of cinnamic acid and its analogues in rats   Pages (1106–1118)
Kai-jing Zhao, Yang Chen, Shi-jin Hong, Yi-ting Yang, Jiong Xu, Han-yu Yang, Liang Zhu, Ming Liu, Qiu-shi Xie, Xian-ge Tang, Ting-ting Yang, Ya-qian Zhou, Li Liu, Xiao-dong Liu

Brief Communication

Low-intensity walking as mild medication for pressure control in prehypertensive and hypertensive subjects: how far shall we wander?   Pages (1119–1126)
Qin Lu, Sheng-ming Wang, Yi-xiao Liu, Hong Chen, Rui Zhang, Wen-hui Zhang, Yuan-yuan Zou, Jia-wei Zhou, Xin-yi Guo, Ying Zhang, Teng-Li Huang, Yu-hang Liu, Si-qi Zhang, Kyosuke Yamanishi, Hiromichi Yamanishi, Hideaki Higashino, Haruki Okamura

Author Correction

Author Correction: Synergistic suppression of human breast cancer cells by combination of plumbagin and zoledronic acid in vitro   Pages (1127–1128)
Han Qiao, Ting-yu Wang, Wei Yan, An Qin, Qi-ming Fan, Xiu-guo Han, Yu-gang Wang, Ting-ting Tang