Vol 40, No 2 (February 2019): Acta Pharmacologica Sinica

Article

A11, a novel diaryl acylhydrazone derivative, exerts neuroprotection against ischemic injury in vitro and in vivo   Pages (160-169)
Hong-xuan Feng, Chun-pu Li, Shuang-jie Shu, Hong Liu, Hai-yan Zhang
Naloxone attenuates ischemic brain injury in rats through suppressing the NIK/IKKα/NF-κB and neuronal apoptotic pathways   Pages (170-179)
Xuan Wang, Zu-jun Sun, Jun-lu Wu, Wen-qiang Quan, Wei-dong Xiao, Helen Chew, Cui-min Jiang, Dong Li
NADPH ameliorates MPTP-induced dopaminergic neurodegeneration through inhibiting p38MAPK activation   Pages (180-191)
Jing-si Zhou, Zhou Zhu, Feng Wu, Ying Zhou, Rui Sheng, Jun-chao Wu, Zheng-hong Qin
Ginkgo biloba extracts prevent aortic rupture in angiotensin II-infused hypercholesterolemic mice   Pages (192-198)
Xiao-fang Huang, Song-zhao Zhang, Ya-yu You, Na Zhang, Hong Lu, Alan Daugherty, Xiao-jie Xie
Pharmacological actions of miltirone in the modulation of platelet function   Pages (199-207)
Wei Song, Yuan-yuan Ma, Shuo Miao, Ru-ping Yang, Ying Zhu, Dan Shu, Meng Lu, Rong Ma, Zhang-yin Ming
Plasma miR-142 predicts major adverse cardiovascular events as an intermediate biomarker of dual antiplatelet therapy   Pages (208-215)
Qian-jie Tang, He-ping Lei, Hong Wu, Ji-yan Chen, Chun-yu Deng, Wang-sheng Sheng, Yong-heng Fu, Xiao-hong Li, Yu-bi Lin, Ya-ling Han, Shi-long Zhong
Metabolic perturbations of post-load hyperglycemia vs. fasting hyperglycemia   Pages (216-221)
Jing-yi Lu, Jia-hui Peng, Xiao-jing Ma, Yi-nan Zhang, Wei Zhu, Xing-xing He, Ling-wen Ying, Yu-qian Bao, Jian Zhou, Wei-ping Jia
Varacin-1, a novel analog of varacin C, induces p53- independent apoptosis in cancer cells through ROS-mediated reduction of XIAP   Pages (222-230)
Jing Zhou, Wen-li Li, Zi-xuan Wang, Nai-yuan Chen, Yue Tang, Xiao-xiao Hu, Jing-huan Deng, Yixin Lu, Guo-dong Lu
Annonaceous acetogenin mimic AA005 suppresses human colon cancer cell growth in vivo through downregulation of Mcl-1   Pages (231-242)
Bing Han, Yu-xia Cao, Zhan-ming Li, Zhao-xia Wu, Yu-qin Mao, Hui-ling Chen, Zhu-jun Yao, Li-shun Wang
Antitumor effect of axitinib combined with dopamine and PKPD modeling in the treatment of human breast cancer xenograft   Pages (243-256)
Yuan-heng Ma, Si-yuan Wang, Yu-peng Ren, Jian Li, Ting-jie Guo, Wei Lu, Tian-yan Zhou
Novel-smoothened inhibitors for therapeutic targeting of naïve and drug-resistant hedgehog pathway-driven cancers   Pages (257-267)
Qing-rou Li, Hui Zhao, Xue-sai Zhang, Henk Lang, Ker Yu
Aberrant modulation of ribosomal protein S6 phosphorylation confers acquired resistance to MAPK pathway inhibitors in BRAF-mutant melanoma   Pages (268-278)
Ming-zhao Gao, Hong-bin Wang, Xiang-ling Chen, Wen-ting Cao, Li Fu, Yun Li, Hai-tian Quan, Cheng-ying Xie, Li-guang Lou
Identification of predominant GNPTAB gene mutations in Eastern Chinese patients with mucolipidosis II/III and a prenatal diagnosis of mucolipidosis II   Pages (279-287)
Yu Wang, Jun Ye, Wen-juan Qiu, Lian-shu Han, Xiao-lan Gao, Li-li Liang, Xue-fan Gu, Hui-wen Zhang
Pretreatment with broad-spectrum antibiotics alters the pharmacokinetics of major constituents of Shaoyao-Gancao decoction in rats after oral administration   Pages (288-296)
Meng Liu, Jie Yuan, Wen-juan Hu, Chang-qiang Ke, Yi-fan Zhang, Yang Ye, Da-fang Zhong, Guang-rong Zhao, Sheng Yao, Jia Liu

Review Article

Biomarkers for individualized dosage adjustments in immunosuppressive therapy using calcineurin inhibitors after organ transplantation   Pages (151-159)
Rao Fu, Soichiro Tajima, Kimitaka Suetsugu, Hiroyuki Watanabe, Nobuaki Egashira, Satohiro Masuda