Vol 40, No 1 (January 2019): Acta Pharmacologica Sinica

Article

Ginsenoside Rg1 protects against ischemic/reperfusioninduced neuronal injury through miR-144/Nrf2/ARE pathway Pages(13-25)
Shi-feng Chu, Zhao Zhang, Xin Zhou, Wen-bin He, Chen Chen, Piao Luo, Dan-dan Liu, Qi-di Ai, Hai-fan Gong, Zhen-zhen Wang, Hong-shuo Sun, Zhong-ping Feng, Nai-hong Chen
Pharmacological activation of REV-ERBα represses LPSinduced microglial activation through the NF-κB pathway Pages(26-34)
Dong-kai Guo, Yao Zhu, Hong-yang Sun, Xing-yun Xu, Shun Zhang, Zong-bing Hao, Guang-hui Wang, Chen-chen Mu, Hai-gang Ren
Sevoflurane postconditioning protects against myocardial ischemia/reperfusion injury by restoring autophagic flux via an NO-dependent mechanism Pages(35-45)
Shi-gang Qiao, Ying Sun, Bo Sun, An Wang, Jia Qiu, Lei Hong, Jian-zhong An, Chen Wang, Hui-ling Zhang
Perivascular adipose tissue dysfunction aggravates adventitial remodeling in obese mini pigs via NLRP3 inflammasome/IL-1 signaling pathway Pages(46-54)
Xiao Zhu, Hong-wen Zhang, Hai-nan Chen, Xiao-jun Deng, Yi-xuan Tu, Ampadu O. Jackson, Ji-na Qing, Ai-ping Wang, Vaibhav Patel, Kai Yin
CircRNAFisher: a systematic computational approach for de novo circular RNA identification Pages(55-63)
Guo-yi Jia, Duo-lin Wang, Meng-zhu Xue, Yu-wei Liu, Yu-chen Pei, Ying-qun Yang, Jing-mei Xu, Yan-chun Liang, Peng Wang
Isoalantolactone suppresses LPS-induced inflammation by inhibiting TRAF6 ubiquitination and alleviates acute lung injury Pages(64-74)
Yun-he Ding, Yun-duan Song, Ya-xian Wu, Hui-qiong He, Tian-hong Yu, Yu-dong Hu, De-peng Zhang, Hong-chao Jiang, Kai-kai Yu, Xiao-zong Li, Lei Sun, Feng Qian
Quercetin attenuates toosendanin-induced hepatotoxicity through inducing the Nrf2/GCL/GSH antioxidant signaling pathway Pages(75-85)
Yao Jin, Zhen-lin Huang, Li Li, Yang Yang, Chang-hong Wang, Zheng-tao Wang, Li-li Ji
The aldose reductase inhibitor epalrestat exerts nephritic protection on diabetic nephropathy in db/db mice through metabolic modulation Pages(86-97)
Jun He, Hao-xue Gao, Na Yang, Xiao-dong Zhu, Run-bin Sun, Yuan Xie, Cai-hong Zeng, Jing-wei Zhang, Jian-kun Wang, Fei Ding, Ji-ye Aa, Guang-ji Wang
The BET bromodomain inhibitor apabetalone induces apoptosis of latent HIV-1 reservoir cells following viral reactivation Pages(98-110)
Xuan-xuan Zhang, Jian Lin, Tai-zhen Liang, Heng Duan, Xing-hua Tan, Bao-min Xi, Lin Li, Shu-wen Liu
TIGAR knockdown enhanced the anticancer effect of aescin via regulating autophagy and apoptosis in colorectal cancer cells Pages(111-121)
Bin Li, Zhong Wang, Jia-ming Xie, Gang Wang, Li-qiang Qian, Xue-mei Guan, Xue-ping Shen, Zheng-hong Qin, Gen-hai Shen, Xiao-qiang Li, Quan-gen Gao
Aspirin inhibits the proliferation of hepatoma cells through controlling GLUT1-mediated glucose metabolism Pages(122-132)
Yun-xia Liu, Jin-yan Feng, Ming-ming Sun, Bo-wen Liu, Guang Yang, Ya-nan Bu, Man Zhao, Tian-jiao Wang, Wei-ying Zhang, Hong-feng Yuan, Xiao-dong Zhang
Different structures of berberine and five other protoberberine alkaloids that affect P-glycoprotein-mediated efflux capacity Pages(133-142)
Yi-ting Zhang, Yu-qi Yu, Xiao-xia Yan, Wen-jie Wang, Xiao-ting Tian, Le Wang, Wei-liang Zhu, Li-kun Gong, Guo-yu Pan
Design and evaluation of glomerulus mesangium-targeted PEG-PLGA nanoparticles loaded with dexamethasone acetate Pages(143-150)
Sha Li, Ying-chun Zeng, Ke Peng, Chang Liu, Zhi-rong Zhang, Ling Zhang