Vol 39, No 11 (November 2018): Acta Pharmacologica Sinica

Article

Berberine attenuates ischemia–reperfusion injury through inhibiting HMGB1 release and NF-κB nuclear translocation   Pages (1706–1715)
Jun-rong Zhu, Hai-dan Lu, Chao Guo, Wei-rong Fang, Hong-dong Zhao, Jun-shan Zhou, Feng Wang, Yan-li Zhao, Yun-man Li, Ying-dong Zhang, Chang-qing Yang, Jian-guo Sun
Veratridine modifies the gating of human voltage-gated sodium channel Nav1.7   Pages (1716–1724)
Xiao-yu Zhang, Rui-yun Bi, Peng Zhang, Ye-hua Gan
ClC-3 promotes angiotensin II-induced reactive oxygen species production in endothelial cells by facilitating Nox2 NADPH oxidase complex formation   Pages (1725–1734)
Guo-zheng Liang, Li-min Cheng, Xing-feng Chen, Yue-jiao Li, Xiao-long Li, Yong-yuan Guan, Yan-hua Du
Telomere shortening activates TGF-β/Smads signaling in lungs and enhances both lipopolysaccharide and bleomycin-induced pulmonary fibrosis   Pages (1735–1745)
Ying-ying Liu, Yao Shi, Ya Liu, Xing-hua Pan, Ke-xiong Zhang
GP205, a new hepatitis C virus NS3/4A protease inhibitor, displays higher metabolic stability in vitro and drug exposure in vivo   Pages (1746–1752)
Pei-bin Zhai, Jie Qing, Ben Li, Lin-qi Zhang, Lan Ma, Li Chen
Repurposing matrine for the treatment of hepatosteatosis and associated disorders in glucose homeostasis in mice   Pages (1753–1759)
Ali Mahzari, Xiao-Yi Zeng, Xiu Zhou, Songpei Li, Jun Xu, Wen Tan, Ross Vlahos, Stephen Robinson, Ji-Ming YE
Icariin prevents bone loss by inhibiting bone resorption and stabilizing bone biological apatite in a hindlimb suspension rodent model   Pages (1760–1767)
Jin-peng He, Xiu Feng, Ju-fang Wang, Wen-gui Shi, He Li, Sergei Danilchenko, Aleksei Kalinkevich, Mykhailo Zhovner
Identification of compound D2923 as a novel anti-tumor agent targeting CSF1R   Pages (1768–1776)
Ying-Qiang Liu, Ya-Nan Wang, Xiao-Yun Lu, Lin-Jiang Tong, Yan Li, Tao Zhang, Qiu-Ju Xun, Fang Feng, Yu-Zhe Chen, Yi Su, Yan-Yan Shen, Yi Chen, Mei-Yu Geng, Ke Ding, Yan-Li Li, Hua Xie, Jian Ding
EGFR-targeting, β-defensin-tailored fusion protein exhibits high therapeutic efficacy against EGFR-expressed human carcinoma via mitochondria-mediated apoptosis   Pages (1777–1786)
Wen-Juan Liu, Xiu-Jun Liu, Jian Xu, Liang Li, Yi Li, Sheng-Hua Zhang, Jia-Lin Wang, Qing-Fang Miao, Yong-Su Zhen
The oncoprotein HBXIP promotes human breast cancer growth through down-regulating p53 via miR-18b/MDM2 and pAKT/MDM2 pathways   Pages (1787–1796)
Hang Li, Zhen Wang, Mian Jiang, Run-ping Fang, Hui Shi, Yu Shen, Xiao-li Cai, Qian Liu, Kai Ye, Sai-jun Fan, Wei-ying Zhang, Li-hong Ye
HOTAIR lncRNA SNPs rs920778 and rs1899663 are associated with smoking, male gender, and squamous cell carcinoma in a Chinese lung cancer population   Pages (1797–1803)
Cong Wang, Ying Li, Yong-wen Li, Hong-bing Zhang, Hao Gong, Yin Yuan, Wei-ting Li, Hong-yu Liu, Jun Chen
Isoflavones enhance pharmacokinetic exposure of active lovastatin acid via the upregulation of carboxylesterase in high-fat diet mice after oral administration of Xuezhikang capsules   Pages (1804–1815)
Dong Feng, Chun Ge, Zhao-yi Tan, Jian-guo Sun, Yuan Xie, Lan Yao, Cai-xia Yan, Ji-ye Aa, Guang-ji Wang
High-throughput screening campaigns against a PI3Kα isoform bearing the H1047R mutation identified potential inhibitors with novel scaffolds   Pages (1816–1822)
Jia Wang, Grace Qun Gong, Yan Zhou, Woo-Jeong Lee, Christina Maree Buchanan, William Alexander Denny, Gordon William Rewcastle, Jackie Diane Kendall, James Michael Jeremy Dickson, Jack Urquhart Flanagan, Peter Robin Shepherd, De-Hua Yang, Ming-Wei Wang

Review Article

Cancer immune checkpoint blockade therapy and its associated autoimmune cardiotoxicity   Pages (1693–1698)
Jiu-cheng Zhang, Wei-dong Chen, Jean Bustamante Alvarez, Kelly Jia, Lei Shi, Qiang Wang, Ning Zou, Kai He, Hua Zhu
The role of G protein-coupled receptor kinases in the pathology of malignant tumors   Pages (1699–1705)
Wu-yi Sun, Jing-jing Wu, Wen-ting Peng, Jia-chang Sun, Wei Wei