Vol 39, No 3 (March 2018): Acta Pharmacologica Sinica

Brief Communication

A pivotal role for the activation of TRPV3 channel in itch sensations induced by the natural skin sensitizer carvacrol Pages(331-335)
Ting-ting CUI, Gong-xin WANG, Ning-ning WEI, KeWei WANG

Article

Rapamycin inhibits ox-LDL-induced inflammation in human endothelial cells in vitro by inhibiting the mTORC2/PKC/c-Fos pathway Pages(336-344)
Juan-juan SUN, Xiao-wei YIN, Hui-hui LIU, Wen-xiu DU, Lu-yao SHI, Ya-bo HUANG, Fen WANG, Chun-feng LIU, Yong-jun CAO, Yan-lin ZHANG
Rhynchophylla total alkaloid rescues autophagy, decreases oxidative stress and improves endothelial vasodilation in spontaneous hypertensive rats Pages(345-356)
Chao LI, Feng JIANG, Yun-lun LI, Yue-hua JIANG, Wen-qing YANG, Jie SHENG, Wen-juan XU, Qing-jun ZHU
Barbaloin inhibits ventricular arrhythmias in rabbits by modulating voltage-gated ion channels Pages(357-370)
Zhen-zhen CAO, You-jia TIAN, Jie HAO, Pei-hua ZHANG, Zhi-pei LIU, Wan-zhen JIANG, Meng-liu ZENG, Pei-pei ZHANG, Jihua MA
Activation of human smooth muscle BK channels by hydrochlorothiazide requires cell integrity and the presence of BK β1 subunit Pages(371-381)
Pedro MARTÍN, Melisa MONCADA, Guruprasad KUNTAMALLAPPANAVAR, Alex M DOPICO, Verónica MILESI
Therapeutic effects of a taurine-magnesium coordination compound on experimental models of type 2 short QT syndrome Pages(382-392)
Meng-yao AN, Kai SUN, Yan LI, Ying-ying PAN, Yong-qiang YIN, Yi KANG, Tao SUN, Hong WU, Wei-zhen GAO, Jian-shi LOU
Asperosaponin VI promotes angiogenesis and accelerates wound healing in rats via up-regulating HIF-1α/VEGF signaling Pages(393-404)
Cheng-gui WANG, Yi-ting LOU, Min-ji TONG, Li-lian ZHANG, Zeng-jie ZHANG, Yong-zeng FENG, Shi LI, Hua-zi XU, Cong MAO
GOLPH2-regulated oncolytic adenovirus, GD55, exerts strong killing effect on human prostate cancer stem-like cells in vitro and in vivo Pages(405-414)
Chang YING, Bo-duan XIAO, Yun QIN, Bin-rong WANG, Xin-yuan LIU, Ru-wei WANG, Ling FANG, Hui YAN, Xiu-mei ZHOU, Yi-gang WANG
Tumor-targeting efficacy of a BF211 prodrug through hydrolysis by fibroblast activation protein-α Pages(415-424)
Xiao-ping CHAI, Guang-long SUN, Yan-fen FANG, Li-hong HU, Xuan LIU, Xiong-wen ZHANG
Cucurbitacin I inhibits STAT3, but enhances STAT1 signaling in human cancer cells in vitro through disrupting actin filaments Pages(425-437)
Hui GUO, Shan KUANG, Qiao-ling SONG, Man LIU, Xiao-xiao SUN, Qiang YU
Capsaicin enhances the antitumor activity of sorafenib in hepatocellular carcinoma cells and mouse xenograft tumors through increased ERK signaling Pages(438-448)
Su-shan ZHANG, Yu-hao NI, Chen-ru ZHAO, Zhen QIAO, Hong-xia YU, Lu-yao WANG, Jin-yan SUN, Chen DU, Jia-hao ZHANG, Li-ying DONG, KeWei WANG, Jian-jun GAO
Ginsenosides synergize with mitomycin C in combating human non-small cell lung cancer by repressing Rad51-mediated DNA repair Pages(449-458)
Min ZHAO, Dan-dan WANG, Yuan CHE, Meng-qiu WU, Qing-ran LI, Chang SHAO, Yun WANG, Li-juan CAO, Guang-ji WANG, Hai-ping HAO
The LPI/GPR55 axis enhances human breast cancer cell migration via HBXIP and p-MLC signaling Pages(459-471)
Xiao-lei ZHOU, Xin GUO, Yu-pin SONG, Chong-yue ZHU, Wei ZOU
Time-dependent pharmacokinetics of dexamethasone and its efficacy in human breast cancer xenograft mice: a semi-mechanism-based pharmacokinetic/pharmacodynamic model Pages(472-481)
Jian LI, Rong CHEN, Qing-yu YAO, Sheng-jun LIU, Xiu-yun TIAN, Chun-yi HAO, Wei LU, Tian-yan ZHOU
Computational insights into the subtype selectivity and “message-address-efficacy” mechanisms of opioid receptors through JDTic binding and unbinding Pages(482-491)
Jian-xin CHENG, Tao CHENG, Wei-hua LI, Gui-xia LIU, Wei-liang ZHU, Yun TANG
Characterization of naturally occurring pentacyclic triterpenes as novel inhibitors of deubiquitinating protease USP7 with anticancer activity in vitro Pages(492-498)
Bo JING, Meng LIU, Li YANG, Hai-yan CAI, Jie-bo CHEN, Ze-xi LI, Xi KOU, Yun-zhao WU, Dong-jun QIN, Li ZHOU, Jin JIN, Hu LEI, Han-zhang XU, Wei-wei WANG, Ying-li WU