Vol 22, No 6 (June 2001): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Responses to adenosine of isolated transverse or spiral strips of sensitized guinea pig trachea: role of epithelium   Pages (481-487)
Julian R Thorne, Kenneth J Broadley
Effect of centrally administered oxytocin on gastric and duodenal ulcers in rats   Pages (488-492)
Mohammed Asad, Deepak Gopal Shewade, Kallasam Koumaravelou, Benny K Abraham, Sadashivam Vasu, Subramanian Ramaswamy
Identification of Atractylodes plants in Chinese herbs and formulations by random amplified polymorphic DNA   Pages (493-497)
Kung-Tung Chen, Yi-Chang Su, Jaung-Geng Lin, Li-Hua Hsin, Ya-Ping Su, Chun-Hsien Su, Shyh-Yuan Li, Jen-Hua Cheng, Simon Jt Mao
Evidence against inhibition of sarcoplasmic reticulum Ca2+-pump as mechanism of H2O2-induced contraction of rat aorta   Pages (498-504)
Jian-Zhong Shen, Xiu-Feng Zheng, Er-Qing Wei, Chiu-Yin Kwan
NO mediated increase of Fos protein and NMDA1A R mRNA expression in rat spinal cord during morphine withdrawal   Pages (505-511)
Jun-Li Cao, Yin-Ming Zeng, Li-Cai Zhang, Jun Gu, Hui-Fen Liu, Wen-Hua Zhou, Guo-Dong Yang
Effects of matrine, artemisinin, tetrandrine on cytosolic [Ca2+]i in guinea pig ventricular myocytes   Pages (512-515)
Jing Ai, Huan-Huan Gao, Shu-Zhuang He, Ling Wang, Da-Li Luo, Bao-Feng Yang
Effect of epristeride on expression of TGF-beta receptor in rat prostatic epithelial cells in vitro   Pages (516-520)
Shu-Fang Wu, Hong-Zhi Sun, Zeng-Hong Tu, Hong-Yan Wu
Pharmacological study on recombinant human GABA-A receptor complex containing alpha5 (leucine155 to valine) combined with beta3gamma2s subunits   Pages (521-523)
Xiu-Kun Wang
Mifepristone regulates expression of apoptosis related genes Fas and FasL in mouse endometrium   Pages (524-529)
Fei Gao, Fu-Hua Xu, Xin-Chang Zhou, Xiao-Bin Han, Yi-Xun Liu
Naltrexone microspheres: in vitro release and effect on morphine analgesia in mice   Pages (530-533)
Guang-An He, Hui-Min Hou, Xiao-Jun Liu
Effects of dexamethasone on Flt3 receptor expression and proliferation induced by recombinant human Flt3 ligand in malignant hematopoietic cells   Pages (534-540)
Zhi-Xiang Xu, Ying Xu, Jian-Kun Zhu, Cai-Xia Li, Ying Li, Xue-Guang Zhang
Additional effects of endothelin receptor blockade and angiotensin converting enzyme inhibition in rats with chronic heart failure   Pages (541-548)
Changbin Qiu, Chang-Shen Qiu, Patrick Hess, Jean-Paul Clozel, Matrine Clozel
PEGylated recombinant human tumor necrosis factor alpha: preparation and anti-tumor potency   Pages (549-555)
Ya-Ping Li, Yuan-Ying Pei, Jian Ding, Zu-Ming Shen, Xian-Ying Zhang, Zhou-Hui Gu, Jian-Jun Zhou
Neurotoxic effect of high dose of L-(+)-2-amino-3-phosphonopropionic acid in rats after intracaudatal injection   Pages (556-560)
Fang Yuan, Tian-You Wang, Li-Xin Xu, Yi-Lin Sun, Ling Luo, Bao-Qing Qu
Inhibition by nociceptin on excitatory non-adrenergic non-cholinergic response in guinea pig airways   Pages (561-566)
Li-Ben Fang, Yin Wu, Li-Fan Zhang, Wu-Qiang Fan
Increment of calcium-activated and delayed rectifier potassium current by hyposmotic swelling in gastric antral circular myocytes of guinea pig   Pages (566-572)
Lin Piao, Ying Li, Lin Li, Wen-Xie Xu
Pharmacokinetics of anastrozole in Chinese male volunteers   Pages (573-576)
Jing Yuan, Ping-Quan Wang, Sheng-Rong Ge, Fu-Rong An, An-Guo Shi, Jun Chen, Jian-Ying Liang