Vol 31, No 4 (April 2010): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Initial experience of heroin use under a two-chained operant schedule influences drug-seeking behavior after one month of abstinence Pages:387–392
Bin Lu, Mu Li, Yuan-yuan Hou, Jie Chen, Zhi-qiang Chi, Jing-gen Liu
Paradoxical relationship between RAVE (relative activity versus endocytosis) values of several opioid receptor agonists and their liability to cause dependence Pages:393–398
Yu-hua Wang, Jian-feng Sun, Yi-min Tao, Xue-jun Xu, Zhi-qiang Chi, Jing-gen Liu
Different magnitude of resistance to nondepolarizing muscle relaxants in the denervated mouse skeletal muscle Pages:399–404
Hong Wang, Bin Yang, Yong-fu Xu, Tao Yan, Shi-tong Li
The protective effects of Polygonum multiflorum stilbeneglycoside preconditioning in an ischemia/reperfusion model of HUVECs Pages:405–412
Li-ping Liu, Zhang-ping Liao, Dong Yin, Wei-dong Li, Dan Liu, Qing Li, Qi-ren Huang, Yao-fang Yang, Ming He
Stimulation of the adenosine A3 receptor reverses vascular hyporeactivity after hemorrhagic shock in rats Pages:413–420
Rong Zhou, Feng Chen, Qiang Li, De-yao Hu, Liang-ming Liu
Biphasic effects of sodium danshensu on vessel function in isolated rat aorta Pages:421–428
Ning Zhang, Hao Zou, Lei Jin, Jian Wang, Mei-fang Zhong, Peng Huang, Bing-qing Gu, Shi-Long Mao, Chuan Zhang, Hong Chen
Open channel block of Kv1.5 currents by citalopram Pages:429–435
Hyang Mi Lee, Sang June Hahn, Bok Hee Choi
Chemokine receptor CXCR3 is important for lung tissue damage and airway remodeling induced by short-term exposure to cigarette smoking in mice Pages:436–442
Li Nie, Zhen-jia Liu, Wei-xun Zhou, Ruo-lan Xiang, Yu Xiao, Bao Lu, Bao-sen Pang, Jin-ming Gao
The synergistic anti-asthmatic effects of glycyrrhizin and salbutamol Pages:443–449
Yang Yang, Qian Shi, Ze Liu, Ruo-jie Li, Peng-wei Pan, Yuan-yuan Hou, Wan-ge Lu, Gang Bai
A variation in NOS1AP gene is associated with repaglinide efficacy on insulin resistance in type 2 diabetes of Chinese Pages:450–454
Wen Qin, Rong Zhang, Cheng Hu, Cong-rong Wang, Jing-yi Lu, Wei-hui Yu, Yu-qian Bao, Kun-san Xiang, Wei-ping Jia
Association analysis of genetic polymorphisms and potential interaction of the osteocalcin (BGP) and ER-α genes with body mass index (BMI) in premenopausal Chinese women Pages:455–460
Hong Xu, Wen Xiao, Dan Luo, Yong-ming Liu, Lin Zou, Hai-bin Kuang
Effects of chronic ethanol consumption on levels of adipokines in visceral adipose tissues and sera of rats Pages:461–469
Heng-cai Yu, Si-ying Li, Ming-feng Cao, Xiu-yun Jiang, Li Feng, Jia-jun Zhao, Ling Gao
Effects and mechanism of aromatic aminoketone SY0916 on osteoclastic bone destruction Pages:470–475
Lin Wang, Shan-ying Peng, Yang Liu, Ping Li, Wen-jie Wang
Atorvastatin inhibits homocysteine-induced dysfunction and apoptosis in endothelial progenitor cells Pages:476–484
Xiao-mei Bao, Chun-fang Wu, Guo-ping Lu
Protective effects of prostaglandin E1 on human umbilical vein endothelial cell injury induced by hydrogen peroxide Pages:485–492
Wen-tong Fang, Hong-jian Li, Liao-sheng Zhou
Bupivacaine causes cytotoxicity in mouse C2C12 myoblast cells: involvement of ERK and Akt signaling pathways Pages:493–500
Joseph M Maurice, Yan Gan, Fan-xin MA, Yong-chang Chang, Michael Hibner, Yao Huang
Transfer and distribution of amoxicillin in the rat gastric mucosa and gastric juice and the effects of rabeprazole Pages:501–508
Hai-lun Zheng, Yong-mei Hu, Jun-jun Bao, Jian-ming Xu
A novel polymer-lipid hybrid nanoparticle for efficient nonviral gene delivery Pages:509–514
Jian Li, Ying-zi He, Wen Li, Yun-zhen Shen, Yu-ru Li, Yun-feng Wang
Vascular gene transfer and drug delivery in vitro using low-frequency ultrasound and microbubbles Pages:515–522
Hong Yang, Zhong-hua Liu, Yi-yao Liu, Chang-chun Lou, Zheng-long Ren, Hirokazu Miyoshi