Vol 31, No 4 (April 2010): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Initial experience of heroin use under a two-chained operant schedule influences drug-seeking behavior after one month of abstinence Pages(387–392)
Bin Lu, Mu Li, Yuan-yuan Hou, Jie Chen, Zhi-qiang Chi, Jing-gen Liu
Paradoxical relationship between RAVE (relative activity versus endocytosis) values of several opioid receptor agonists and their liability to cause dependence Pages(393–398)
Yu-hua Wang, Jian-feng Sun, Yi-min Tao, Xue-jun Xu, Zhi-qiang Chi, Jing-gen Liu
Different magnitude of resistance to nondepolarizing muscle relaxants in the denervated mouse skeletal muscle Pages(399–404)
Hong Wang, Bin Yang, Yong-fu Xu, Tao Yan, Shi-tong Li
The protective effects of Polygonum multiflorum stilbeneglycoside preconditioning in an ischemia/reperfusion model of HUVECs Pages(405–412)
Li-ping Liu, Zhang-ping Liao, Dong Yin, Wei-dong Li, Dan Liu, Qing Li, Qi-ren Huang, Yao-fang Yang, Ming He
Stimulation of the adenosine A3 receptor reverses vascular hyporeactivity after hemorrhagic shock in rats Pages(413–420)
Rong Zhou, Feng Chen, Qiang Li, De-yao Hu, Liang-ming Liu
Biphasic effects of sodium danshensu on vessel function in isolated rat aorta Pages(421–428)
Ning Zhang, Hao Zou, Lei Jin, Jian Wang, Mei-fang Zhong, Peng Huang, Bing-qing Gu, Shi-Long Mao, Chuan Zhang, Hong Chen
Open channel block of Kv1.5 currents by citalopram Pages(429–435)
Hyang Mi Lee, Sang June Hahn, Bok Hee Choi
Chemokine receptor CXCR3 is important for lung tissue damage and airway remodeling induced by short-term exposure to cigarette smoking in mice Pages(436–442)
Li Nie, Zhen-jia Liu, Wei-xun Zhou, Ruo-lan Xiang, Yu Xiao, Bao Lu, Bao-sen Pang, Jin-ming Gao
The synergistic anti-asthmatic effects of glycyrrhizin and salbutamol Pages(443–449)
Yang Yang, Qian Shi, Ze Liu, Ruo-jie Li, Peng-wei Pan, Yuan-yuan Hou, Wan-ge Lu, Gang Bai
A variation in NOS1AP gene is associated with repaglinide efficacy on insulin resistance in type 2 diabetes of Chinese Pages(450–454)
Wen Qin, Rong Zhang, Cheng Hu, Cong-rong Wang, Jing-yi Lu, Wei-hui Yu, Yu-qian Bao, Kun-san Xiang, Wei-ping Jia
Association analysis of genetic polymorphisms and potential interaction of the osteocalcin (BGP) and ER-α genes with body mass index (BMI) in premenopausal Chinese women Pages(455–460)
Hong Xu, Wen Xiao, Dan Luo, Yong-ming Liu, Lin Zou, Hai-bin Kuang
Effects of chronic ethanol consumption on levels of adipokines in visceral adipose tissues and sera of rats Pages(461–469)
Heng-cai Yu, Si-ying Li, Ming-feng Cao, Xiu-yun Jiang, Li Feng, Jia-jun Zhao, Ling Gao
Effects and mechanism of aromatic aminoketone SY0916 on osteoclastic bone destruction Pages(470–475)
Lin Wang, Shan-ying Peng, Yang Liu, Ping Li, Wen-jie Wang
Atorvastatin inhibits homocysteine-induced dysfunction and apoptosis in endothelial progenitor cells Pages(476–484)
Xiao-mei Bao, Chun-fang Wu, Guo-ping Lu
Protective effects of prostaglandin E1 on human umbilical vein endothelial cell injury induced by hydrogen peroxide Pages(485–492)
Wen-tong Fang, Hong-jian Li, Liao-sheng Zhou
Bupivacaine causes cytotoxicity in mouse C2C12 myoblast cells: involvement of ERK and Akt signaling pathways Pages(493–500)
Joseph M Maurice, Yan Gan, Fan-xin MA, Yong-chang Chang, Michael Hibner, Yao Huang
Transfer and distribution of amoxicillin in the rat gastric mucosa and gastric juice and the effects of rabeprazole Pages(501–508)
Hai-lun Zheng, Yong-mei Hu, Jun-jun Bao, Jian-ming Xu
A novel polymer-lipid hybrid nanoparticle for efficient nonviral gene delivery Pages(509–514)
Jian Li, Ying-zi He, Wen Li, Yun-zhen Shen, Yu-ru Li, Yun-feng Wang
Vascular gene transfer and drug delivery in vitro using low-frequency ultrasound and microbubbles Pages(515–522)
Hong Yang, Zhong-hua Liu, Yi-yao Liu, Chang-chun Lou, Zheng-long Ren, Hirokazu Miyoshi