Vol 30, No 3 (March 2009): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Pharmacological effects of saw palmetto extract in the lower urinary tract   Pages (271–281)
Mayumi Suzuki, Yoshihiko Ito, Tomomi Fujino, Masayuki Abe, Keizo Umegaki, Satomi Onoue, Hiroshi Noguchi, Shizuo Yamada

Original Article

Expression pattern of neural synaptic plasticity marker-Arc in different brain regions induced by conditioned drug withdrawal from acute morphine-dependent rats   Pages (282–290)
Mu Li, Yuan-yuan Hou, Bin Lu, Jie Chen, Zhi-qiang Chi, Jing-gen Liu
C-reactive protein polymorphisms and genetic susceptibility to ischemic stroke and hemorrhagic stroke in the Chinese Han population   Pages (291–298)
Qi Wang, Hu Ding, Jia-rong Tang, Lan Zhang, Yu-jun Xu, Jiang-tao Yan, Wei Wang, Ru-tai Hui, Cong-yi Wang, Dao-wen Wang
Ginsenoside Rg1 promotes endothelial progenitor cell migration and proliferation   Pages (299–306)
Ai-wu Shi, Xiao-bin Wang, Feng-xiang Lu, Min-min Zhu, Xiang-qing Kong, Ke-jiang Cao
Effects of allisartan, a new AT1 receptor blocker, on blood pressure and end-organ damage in hypertensive animals   Pages (307–313)
Ming-yue Wu, Xiu-juan Ma, Chu Yang, Xia Tao, Ai-jun Liu, Ding-feng Su, Jian-guo Liu
Effects of docosahexaenoic acid on large-conductance Ca2+-activated K+ channels and voltage-dependent K+ channels in rat coronary artery smooth muscle cells   Pages (314–320)
Li-hong Lai, Ru-xing Wang, Wen-ping Jiang, Xiang-jun Yang, Jian-ping Song, Xiao-rong Li, Guo Tao
Osteogenic effects of D(+)β-3,4-dihydroxyphenyl lactic acid (salvianic acid A, SAA) on osteoblasts and bone marrow stromal cells of intact and prednisone-treated rats   Pages (321–332)
Liao Cui, Yu-yu Liu, Tie Wu, Chun-mei Ai, Huai-qing Chen
A sesquiterpene quinone, dysidine, from the sponge Dysidea villosa, activates the insulin pathway through inhibition of PTPases   Pages (333–345)
Yu Zhang, Yan Li, Yue-wei Guo, Hua-liang Jiang, Xu Shen
GA3, a new gambogic acid derivative, exhibits potent antitumor activities in vitro via apoptosis-involved mechanisms   Pages (346–354)
Hua Xie, Yu-xin Qin, Yun-long Zhou, Lin-jiang Tong, Li-ping Lin, Mei-yu Geng, Wen-hu Duan, Jian Ding
Immunotherapy of tumors with recombinant adenovirus encoding macrophage inflammatory protein 3β induces tumor-specific immune response in immunocompetent tumor-bearing mice   Pages (355–363)
Jian-mei Hou, Xia Zhao, Ling Tian, Gang Li, Ru Zhang, Bing Yao, Hong-xin Deng, Jin-liang Yang, Yu-quan Wei
Pharmacokinetics of CTLA4Ig fusion protein in healthy volunteers and patients with rheumatoid arthritis   Pages (364–371)
Ying Ma, Bi-rong Lin, Bei Lin, Sheng Hou, Wei-zhu Qian, Jing Li, Min Tan, Jian Ma, Bo-hua Li, Hao Wang, Ai-dong Wen, Ya-jun Guo
The efficacy and safety of calcitriol and/or Caltrate D in elderly Chinese women with low bone mass   Pages (372–378)
Wei-bo Xia, Zhong-lan Zhang, Hong-fu Wang, Xun-wu Meng, Ying Zhang, Guo-ying Zhu, Xiao-ping Xing, Jian-li Liu, Li-hua Wang, Yan Jiang, Shi-fang Weng, Tao Xu, Ying-ying Hu, Wei Yu, Jun-ping Tian