Vol 33, No 8 (August 2012): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Sulfur dioxide attenuates LPS-induced acute lung injury via enhancing polymorphonuclear neutrophil apoptosis Pages:983–990
Hui-jie Ma, Xin-li Huang, Yan Liu, Ya-min Fan
Tissue plasminogen activator attenuates ventilator-induced lung injury in rats Pages:991–997
Liang-ti Huang, Hsiu-chu Chou, Leng-fang Wang, Chung-ming Chen
Association between fibroblast growth factor 7 and the risk of chronic obstructive pulmonary disease Pages:998–1003
Si-cheng Xu, Jiang-ying Kuang, Jin Liu, Chun-lan Ma, Yu-lin Feng, Zhi-guang Su
The dual role of osteopontin in acetaminophen hepatotoxicity Pages:1004–1012
Chun-yan He, Bei-bei Liang, Xiao-yu Fan, Lei Cao, Rui Chen, Ya-jun Guo, Jian Zhao
Acute and chronic administration of SHR117887, a novel and specific dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, improves metabolic control in diabetic rodent models Pages:1013–1022
Xiao Liu, Li-na Zhang, Ying Feng, Lei Zhang, Hui Qu, Guo-qing Cao, Ying Leng
Arecoline improves vascular endothelial function in high fructose-fed rats via increasing cystathionine-γ-lyase expression and activating KATP channels Pages:1023–1029
Hong-yan Ling, Guang Wang, Wei Zhang, Xing Li, Shou-hong Zhou, Bi Hu
Calcium mediates high glucose-induced HIF-1α and VEGF expression in cultured rat retinal Müller cells through CaMKII-CREB pathway Pages:1030–1036
Jun Li, Shu-zhi Zhao, Pei-pei Wang, Song-ping Yu, Zhi Zheng, Xun Xu
8-(Tosylamino)quinoline inhibits macrophage-mediated inflammation by suppressing NF-κB signaling Pages:1037–1046
Yongwoo Jung, Se Eun Byeon, Dae Sung Yoo, Yong Gyu Lee, Tao Yu, Yanyan Yang, Ji Hye Kim, Eunji Kim, Deok Jeong, Man Hee Rhee, Eui Su Choung, Sungyoul Hong, Jae Youl Cho
Immunostimulatory and anti-neoplasm effects of a novel palindrome CpG oligodeoxynucleotide in mice Pages:1047–1054
Hai-yan Du, Li-hou Dong, Bi-jun Zhao, Jie Fu, Qing-qing Wang, Fang Chen, Lun Ou, Na Li, Xiao Sun, Zhong-ming Tang, Hai-feng Song
Oridonin induces apoptosis and autophagy in murine fibrosarcoma L929 cells partly via NO-ERK-p53 positive-feedback loop signaling pathway Pages:1055–1061
Yuan-chao Ye, Hong-ju Wang, Lei Xu, Wei-wei Liu, Bin-bin Liu, Shin-Ichi Tashiro, Satoshi Onodera, Takashi Ikejima
The essential role for aromatic cluster in the β3 adrenergic receptor Pages:1062–1068
Hai-yan Cai, Zhi-jian Xu, Jie Tang, Ying Sun, Kai-xian Chen, He-yao Wang, Wei-liang Zhu
Intestinal absorption of forsythoside A in in situ single-pass intestinal perfusion and in vitro Caco-2 cell models Pages:1069–1079
Wei Zhou, Liu-qing Di, Juan Wang, Jin-jun Shan, Shi-jia Liu, Wen-zheng Ju, Bao-chang Cai
A pharmacodynamic analysis of factors affecting recovery from anesthesia with propofol-remifentanil target controlled infusion Pages:1080–1084
Bon-nyeo Koo, Jeong-rim Lee, Gyu-jeong Noh, Jae-hoon Lee, Young-ran Kang, Dong-woo Han
Tolerability, pharmacokinetics and pharmacodynamics of CMAB001, an anti-CD11a antibody, in Chinese healthy volunteers and psoriatic patients Pages:1085–1094
Xian-ping Li, Jing Li, Heng Yan, Bo Zhou, Bo-hua Li, Wei-zhu Qian, Sheng Hou, Hao Wang, Fei Hao, Ya-jun Guo
Pharmacokinetic interactions between ilaprazole and clarithromycin following ilaprazole, clarithromycin and amoxicillin triple therapy Pages:1095–1100
Shan Cao, Gan Zhou, Dong-sheng Ou-YANG, Hui-zi Wu, Kui Xiao, Yao Chen, Dong Guo, Lan Fan, Zhi-rong Tan, Hai-tang Hu, Xiang-hong Qin, Hong-hao Zhou, Wei Zhang