Vol 32, No 8 (August 2011): Acta Pharmacologica Sinica

Research Highlight

Antcin A contributs to anti-inflammatory effect of Niuchangchih (Antrodia camphorata)   Pages (981–982)
Zhen-ming Lu, Zheng-hong Xu

Review

Gold nanoparticles in cancer therapy   Pages (983–990)
Zhao-Zhin Joanna Lim, Jia-En Jasmine Li, Cheng-Teng Ng, Lin-Yue Lanry Yung, Boon-Huat Bay

Original Article

Rosiglitazone protects neuroblastoma cells against advanced glycation end products-induced injury   Pages (991–998)
Li Wang, Chun-jiang Yu, Wei Liu, Lu-yang Cheng, Yi-na Zhang
Involvement of RhoA/ROCK in myocardial fibrosis in a rat model of type 2 diabetes   Pages (999–1008)
Hong Zhou, Yong-jun Li, Mian Wang, Li-hui Zhang, Bing-yan Guo, Zhan-sheng Zhao, Feng-ling Meng, Yong-gui Deng, Rui-ying Wang
Vasorelaxant and antihypertensive effects of formononetin through endothelium-dependent and -independent mechanisms   Pages (1009–1018)
Tao SUN, Rui LIU, Yong-xiao CAO
Involvement of REST corepressor 3 in prognosis of human hepatitis B   Pages (1019–1024)
Ji-hua Xue, Min Zheng, Xiao-wei Xu, Shan-shan Wu, Zhi Chen, Feng Chen
Aristolochic acid induces apoptosis of human umbilical vein endothelial cells in vitro by suppressing PI3K/Akt signaling pathway   Pages (1025–1030)
Hong Shi, Jiang-min Feng
Combination of raloxifene, aspirin and estrogen as novel paradigm of hormone replacement therapy in rabbit model of menopause   Pages (1031–1037)
Fa-lin Yang, Ke-qing Hu, Xin Wang, Zi-mo Liu, Qin Hu, Ji-fu Li, Hong He
Tyrosine sulfation in N-terminal domain of human C5a receptor is necessary for binding of chemotaxis inhibitory protein of Staphylococcus aureus   Pages (1038–1044)
Zhen-jia Liu, Yan-juan Yang, Lei Jiang, Ying-chun Xu, Ai-xia Wang, Guan-hua Du, Jin-ming Gao
Interleukin-17A is involved in development of spontaneous pulmonary emphysema caused by Toll-like receptor 4 mutation   Pages (1045–1054)
Qing-qing Wang, Hong-zhen Yang, Han-zhi Liu, Su Mi, Xiao-wei Zhang, Hui-min Yan, Yong-gang Ma, Xiao-xing Wang, Zhuo-wei Hu
Cholera toxin inhibits human hepatocarcinoma cell proliferation in vitro via suppressing ATX/LPA axis   Pages (1055–1062)
Qi Xia, An-mei Deng, Shan-shan Wu, Min Zheng
Investigation and management of Toxoplasma gondii infection in pregnancy and infancy: a prospective study   Pages (1063–1070)
Paola di Carlo, Amelia Romano, Alessandra Casuccio, Salvatore Cillino, Maria Gabriella Schimmenti, Giorgio Mancuso, Stella la Chiusa, Vincenzo Novara, Daniela Ingrassia, Valentina li Vecchi, Marcello Trizzino, Lucina Titone
Polymorphisms of VEGFA gene and susceptibility to hemorrhage risk of brain arteriovenous malformations in a Chinese population   Pages (1071–1077)
Zhi-ping Gong, Ni-dan Qiao, Yu-xiang Gu, Jian-ping Song, Pei-liang Li, Hui-jia Qiu, Wei-wei Fan, Ying Mao, Hong-yan Chen, Yao Zhao
Association of the antihypertensive response of iptakalim with KCNJ11 (Kir6.2 gene) polymorphisms in Chinese Han hypertensive patients   Pages (1078–1084)
Rui-feng Duan, Wen-yu Cui, Hai Wang