Vol 26, No 4 (April 2005): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Novel role for gabapentin in neuroprotection of central nervous system in streptozotocine-induced diabetic rats   Pages (417-422)
Giyasettin BAYDAS, Ertugrul SONKAYA, Mehmet TUZCU, Abdullah YASAR, Emir DONDER
Influence of low dietary histamine on the seizure development of chemical kindling induced by pentylenetetrazol in rats   Pages (423-427)
Chun-lei JIN, Eiko SAKURAI, Yoshinobu KISO, Jian-hong LUO, Kazuhiko YANAI, Zhong CHEN
Bradykinin potentiates 5-HT3 receptor-mediated current in rat trigeminal ganglion neurons   Pages (428-434)
Wang-ping HU, Xue-mei LI, Ji-liang WU, Min ZHENG, Zhi-wang LI
ONO-1078 reduces NMDA-induced brain injury and vascular cell adhesion molecule-1 expression in rats   Pages (435-440)
Li-hui ZHANG, Er-qing WEI
Down regulation of cyclooxygenase-2 is involved in delayed neuroprotec- tion by ischemic preconditioning in rats   Pages (441-446)
Liang XIAO, Fei-li ZHAO, Xing-zu ZHU
Ascorbic acid improves impaired venous and arterial endotheliumdependent dilation in smokers   Pages (447-452)
Márcio Gonçalves de SOUSA, Juan Carlos YUGAR-TOLEDO, Marcelo RUBIRA, Sílvia Elaine FERREIRA-MELO, Rodrigo PLENTZ, Deise BARBIERI, Fernanda CONSOLIM-COLOMBO, Maria Cláudia IRIGOYEN, Heitor MORENO Jr
Identification and classification of all potential hemolysin encoding genes and their products from Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Lai   Pages (453-461)
Yi-xuan ZHANG, Yan GENG, Bo BI, Jian-yong HE, Chun-fu WU, Xiao-kui GUO, Guo-ping ZHAO
Identification of a novel splice variant of human PD-L1 mRNA encoding an isoform-lacking Igv-like domain   Pages (462-468)
Xian-hui HE, Li-hui XU, Yi LIU
Hepatocyte-like cells from directed differentiation of mouse bone marrow cells in vitro   Pages (469-476)
Xiao-lei SHI, Yu-dong QIU, Qiang LI, Ting XIE, Zhang-hua ZHU, Lei-lei CHEN, Lei LI, Yi-tao DING
Inducible effects of icariin, icaritin, and desmethylicaritin on directional differentiation of embryonic stem cells into cardiomyocytes in vitro   Pages (477-485)
Dan-yan ZHU, Yi-jia LOU
Engagement of membrane immunoglobulin enhances Id3 promoter activity in WEHI-231 B lymphoma cells   Pages (486-491)
Xiao-jun LI, Kikumi HATA, Junichiro MIZUGUCHI
Effect of 7-hydroxystaurosporine on glioblastoma cell invasion and migration   Pages (492-499)
Qing-hui MENG, Li-xin ZHOU, Jia-lin LUO, Jian-ping CAO, Jian TONG, Sai-jun FAN
Predictive model of blood-brain barrier penetration of organic compounds   Pages (500-512)
Xiao-lei MA, Cheng CHEN, Jie YANG