Vol 1, No 1 (September 1980): Acta Pharmacologica Sinica

Original Articles

Linear transformation of Michaelis-Menton equation by Lineweaver-Burk's method Pages(3-7)
Zheng-jun Jin
Comparison of potencies of six beta-adrenoceptive blocking drugs in isolated rabbit atrium and guinea-pig trachea Pages(7-12)
Yu-kang Mao, Zao-chen Yang
l-Tetrahydropalmatine (l-THP) is a drug for assuaging dull pain and anxiety insomnia. Pages(12-17)
Guo-zhang Jin, Xue-jun Liu, Lei-ping Yu, Jian Xu
Neuromuscular blocking activity of alkaloids of Cyclea hainanensis Pages(17-22)
Xi-can Tang, Jie Feng, Yue-e Wang, Ming-zhang Liu
Hypotensive effect of dimethyl cycleanine bromide Pages(23-27)
Zhou Sun, Xing-yu Yang, Zhong-lin Dai, Guo-zhang Jin, Zhen-de Zhang
Effects of dimethyl cycleanine bromide on cardiac hemodynamics of anesthetized dogs Pages(27-30)
Wei-zhou Chen, Yue-li Dong, Guang-sheng Ding
Hypotensive effects of 9-o-ethyl lycorenine-HCl Pages(30-34)
Hong Wang, Tian-hua Gu, De-guan Gu, Shi-wei Wu, Ming-de Cai, Xi-sheng Qiu, Guang-sheng Zhao, Jia-qi Shen
Comparison of cardiovascular effects of aconite root and higenamine in dogs Pages(34-39)
Neng-hui Huang, Yuan-peng Zhou, Wen-hua Liu, Li-li Fan, Kuei-yun Tseng
Chronic toxicity of gossypol and the relationship to its metabolic fate in dogs and monkeys Pages(39-43)
Guo-wei Sang, Yin-gong Zhang, Qi-xian Shi, Kang-yuan Shen, Feng-ying Lu, Xiu-ju Zhao, Man-qin Wang, Xue-li Liu, Yu-ying Yuan
Distribution and excretion of 10-hydroxycamptothecin and its influence on immune response Pages(44-48)
Jin-long Yang, Jian-xian Han, Bin Xu
Antimalarial activities of 25 derivatives of artemisinine against chloroquine-resistant plasmodium berghei Pages(48-50)
Hao-ming Gu, Bao-feng Lv, Zhi-xiang Qu
Mode of action of praziquantel on Schistosoma japonicum Pages(51-55)
Shu-hua Xiao, Bao-ruo Shao, Yue-qin Xu, Qiu-ru Pan
Experimental therapy of filariasis with furapyrimidone Pages(56-60)
Yu-rui Xi, Yuan-qing Yang, Hui-zhong Yang, Yu-xin Xu, Hui-fang Guo, Jin-hua Nie, He-xiang Liu
Anti-inflammatory effect of beta, beta-dimethylacrylshikonin Pages(60-63)
Zhi-bin Lin, Pei Wang, Yuan Ruan, Qian-xin Guo