Vol 44, No 12 (December 2023): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Phenome-wide association study and precision medicine of cardiovascular diseases in the post-COVID-19 era   Pages (2347-2357)
Qian Cao, Xin Du, Xiao-yan Jiang, Yuan Tian, Chen-hao Gao, Zi-yu Liu, Ting Xu, Xing-xing Tao, Ming Lei, Xiao-qiang Wang, Lingyu Linda Ye, Dayue Darrel Duan
Regulation of toll-like receptor (TLR) signaling pathways in atherosclerosis: from mechanisms to targeted therapeutics   Pages (2358-2375)
Mei Jin, Jian Fang, Jiao-jiao Wang, Xin Shao, Suo-wen Xu, Pei-qing Liu, Wen-cai Ye, Zhi-ping Liu

Article

Chemogenetic inhibition of subicular seizure-activated neurons alleviates cognitive deficit in male mouse epilepsy model   Pages (2376-2387)
Lin Yang, Qi Zhang, Xue-qing Wu, Xiao-yun Qiu, Fan Fei, Nan-xi Lai, Yu-yi Zheng, Meng-di Zhang, Qing-yang Zhang, Yu Wang, Fei Wang, Ceng-lin Xu, Ye-ping Ruan, Yi Wang, Zhong Chen
Vincamine as an agonist of G-protein-coupled receptor 40 effectively ameliorates diabetic peripheral neuropathy in mice   Pages (2388-2403)
Jia-wen Xu, Xu Xu, Yun Ling, Yan-chun Wang, Yu-jie Huang, Juan-zhen Yang, Jia-ying Wang, Xu Shen
Dl-3-n-butylphthalide promotes angiogenesis in ischemic stroke mice through upregulating autocrine and paracrine sonic hedgehog   Pages (2404-2417)
Mei-jie Dai, Xing-xing Gui, Shu-miao Jia, Shu-ting Lv, Hao Dou, Wei Cui
PACAP/PAC1-R activation contributes to hyperalgesia in 6-OHDA-induced Parkinson’s disease model rats via promoting excitatory synaptic transmission of spinal dorsal horn neurons   Pages (2418-2431)
Li-guo Dong, Meng-qi An, Han-ying Gu, Li-ge Zhang, Jin-bao Zhang, Cheng-jie Li, Cheng-jie Mao, Fen Wang, Chun-feng Liu
Serum granulosa cell-derived TNF-α promotes inflammation and apoptosis of renal tubular cells and PCOS-related kidney injury through NF-κB signaling   Pages (2432-2444)
Hui-yun Ye, Ya-li Song, Wen-ting Ye, Chong-xiang Xiong, Jie-mei Li, Jin-hua Miao, Wei-wei Shen, Xiao-long Li, Li-li Zhou
Decreased syntaxin17 expression contributes to the pathogenesis of acute pancreatitis in murine models by impairing autophagic degradation   Pages (2445-2454)
Tian-tian Wang, Li-chun Zhang, Zhen Qin, Shu-jun Chen, Jing-min Zeng, Jing-yan Li, Lin An, Cai-yan Wang, Yong Gao, Li-ming Wang, Zhong-xiang Zhao, Zhong-qiu Liu, Shao-gui Wang
Satellite cell-derived exosome-mediated delivery of microRNA-23a/27a/26a cluster ameliorates the renal tubulointerstitial fibrosis in mouse diabetic nephropathy   Pages (2455-2468)
Jia-ling Ji, Hui-min Shi, Zuo-lin Li, Ran Jin, Gao-ting Qu, Hui Zheng, E. Wang, Yun-yang Qiao, Xing-yue Li, Ling Ding, Da-fa Ding, Liu-cheng Ding, Wei-hua Gan, Bin Wang, Ai-qing Zhang
Natural compound fraxinellone ameliorates intestinal fibrosis in mice via direct intervention of HSP47-collagen interaction in the epithelium   Pages (2469-2478)
Jie Wang, Mei Bai, Cui Zhang, Ning An, Li Wan, Xiao-ning Wang, Rong-hui Du, Yan Shen, Zhi-yao Yuan, Xu-dong Wu, Xue-feng Wu, Qiang Xu
LncRNA H19-EZH2 interaction promotes liver fibrosis via reprogramming H3K27me3 profiles   Pages (2479-2491)
Xiao-jiao-yang Li, Fei Zhou, Ya-jing Li, Xiao-yong Xue, Jiao-rong Qu, Gui-fang Fan, Jia Liu, Rong Sun, Jian-zhi Wu, Qi Zheng, Run-ping Liu
Downregulated calmodulin expression contributes to endothelial cell impairment in diabetes   Pages (2492-2503)
Tian-tian Liu, Huan-huan Xu, Ze-juan Liu, He-ping Zhang, Hai-tao Zhou, Zhi-xiang Zhu, Zhi-qiang Wang, Jing-yi Xue, Qiang Li, Yi Ma, Hong-jie You, Da-li Luo
Sinomenine ameliorates collagen-induced arthritis in mice by targeting GBP5 and regulating the P2X7 receptor to suppress NLRP3-related signaling pathways   Pages (2504-2524)
Juan-min Li, Hai-shan Deng, Yun-da Yao, Wei-ting Wang, Jia-qin Hu, Yan Dong, Pei-xun Wang, Liang Liu, Zhong-qiu Liu, Ying Xie, Lin-lin Lu, Hua Zhou
Heat shock protein family A member 8 serving as a co-activator of transcriptional factor ETV4 up-regulates PHLDA2 to promote the growth of liver cancer   Pages (2525-2536)
Shuai Wang, Yu-fei Wang, Guang Yang, Hui-hui Zhang, Hong-feng Yuan, Chun-yu Hou, Li-na Zhao, Yu-hong Suo, Jiao Sun, Lin-lin Sun, Pan Lv, Yan Sun, Ning-ning Zhang, Xiao-dong Zhang, Wei Lu
Targeting proteasomal deubiquitinases USP14 and UCHL5 with b-AP15 reduces 5-fluorouracil resistance in colorectal cancer cells   Pages (2537-2548)
Wa Ding, Jin-xiang Wang, Jun-zheng Wu, Ao-chu Liu, Li-ling Jiang, Hai-chuan Zhang, Yi Meng, Bing-yuan Liu, Guan-jie Peng, En-zhe Lou, Qiong Mao, Huan Zhou, Dao-lin Tang, Xin Chen, Jin-bao Liu, Xian-ping Shi

Correction

Author Correction: Pharmacokinetics, mass balance, and metabolism of [14C]vicagrel, a novel irreversible P2Y12 inhibitor in humans   Pages (2549)
Yuan-dong Zheng, Hua Zhang, Yan Zhan, Yi-cong Bian, Sheng Ma, Hai-xian Gan, Xiao-juan Lai, Yong-qiang Liu, Yan-chun Gong, Xue-fang Liu, Hong-bin Sun, Yong-guo Li, Da-fang Zhong, Li-yan Miao, Xing-xing Diao
Author Correction: Discovery of toxoflavin, a potent IRE1α inhibitor acting through structure-dependent oxidative inhibition   Pages (2550)
Kai-long Jiang, Chang-mei Liu, Li-tong Nie, Hai-ni Jiang, Lei Xu, Kun-zhi Zhang, Li-xia Fan, An-hui Gao, Lu-lin Lin, Xiang-yu Wang, Min-jia Tan, Qi-qing Zhang, Yu-bo Zhou, Jia Li