Vol 44, No 11 (November 2023): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

ARID3a from the ARID family: structure, role in autoimmune diseases and drug discovery   Pages (2139–2150)
Cheng-cen Guo, H. Eric Xu, Xiong Ma

Article

Salvianolic acid B ameliorates retinal deficits in an early-stage Alzheimer’s disease mouse model through downregulating BACE1 and Aβ generation   Pages (2151–2168)
Meng-dan Wang, Shuo Zhang, Xing-yang Liu, Pan-pan Wang, Yi-fan Zhu, Jun-rong Zhu, Chong-shan Lv, Shi-ying Li, Sui-feng Liu, Lei Wen
A subthalamo-parabrachial glutamatergic pathway is involved in stress-induced self-grooming in mice   Pages (2169–2183)
Tao Jia, Jing Chen, Ying-di Wang, Cheng Xiao, Chun-yi Zhou
Cardiomyocyte peroxisome proliferator-activated receptor α prevents septic cardiomyopathy via improving mitochondrial function   Pages (2184–2200)
Xin-xin Zhu, Xia Wang, Shi-yu Jiao, Ye Liu, Li Shi, Qing Xu, Jing-jing Wang, Yun-er Chen, Qi Zhang, Yan-ting Song, Ming Wei, Bao-qi Yu, Jens Fielitz, Frank J. Gonzalez, Jie Du, Ai-juan Qu
Administration of A. muciniphila ameliorates pulmonary arterial hypertension by targeting miR-208a-3p/NOVA1 axis   Pages (2201–2215)
Zheng-yi Bao, Hui-min Li, Shuo-bo Zhang, Yi-qiu Fei, Ming-fei Yao, Lan-juan Li
6-Methyl flavone inhibits Nogo-B expression and improves high fructose diet-induced liver injury in mice   Pages (2216–2229)
Ke Gong, Zhen Zhang, Sha-sha Chen, Xin-ran Zhu, Meng-yao Wang, Xin-yue Yang, Chen Ding, Ji-hong Han, Qing-shan Li, Ya-jun Duan
Inhibition of TMEM16A improves cisplatin-induced acute kidney injury via preventing DRP1-mediated mitochondrial fission   Pages (2230–2242)
Xiao-long Li, Xue-wu Liu, Wei-ling Liu, Yu-quan Lin, Jing Liu, Yu-sheng Peng, Li-min Cheng, Yan-hua Du
mTORC2 acts as a gatekeeper for mTORC1 deficiency-mediated impairments in ILC3 development   Pages (2243–2252)
Ya-fei Deng, Shu-ting Wu, Hong-yan Peng, Lei Tian, Ya-na Li, Yao Yang, Meng Meng, Lan-lan Huang, Pei-wen Xiong, Song-yang Li, Qing-lan Yang, Li-li Wang, Xiao-yao Li, Li-ping Li, Xiu-lan Lu, Xiao-hui Li, Yan-ling Wei, Zheng-hui Xiao, Jian-hua Yu, You-cai Deng
Capsaicin functions as a selective degrader of STAT3 to enhance host resistance to viral infection   Pages (2253–2264)
Mei-qi Zhang, Xin Jia, Cui-qin Cheng, Yu-xi Wang, Yi-ying Li, Ling-dong Kong, Qi-qi Li, Fang Xie, Yan-li Yu, Yu-ting He, Qiu-tong Dong, Zhan-hong Jia, Yao Wang, An-long Xu
Cynaropicrin disrupts tubulin and c-Myc-related signaling and induces parthanatos-type cell death in multiple myeloma   Pages (2265–2281) Open
Joelle C. Boulos, Ejlal A. Omer, Daniela Rigano, Carmen Formisano, Manik Chatterjee, Ellen Leich, Sabine M. Klauck, Le-tian Shan, Thomas Efferth
ATF4 renders human T-cell acute lymphoblastic leukemia cell resistance to FGFR1 inhibitors through amino acid metabolic reprogramming   Pages (2282–2295)
Zi-jian Zhang, Qi-fang Wu, An-qi Ren, Qian Chen, Jiang-zhou Shi, Jia-peng Li, Xi-yu Liu, Zhi-jie Zhang, Yu-zhe Tang, Yuan Zhao, Ning-ning Yao, Xiao-yu Zhang, Chang-peng Liu, Ge Dong, Jia-xuan Zhao, Mei-jun Xu, Yun-qiang Yue, Jia Hu, Fan Sun, Yu Liu, Qi-lin Ao, Fu-ling Zhou, Hong Wu, Tong-cun Zhang, Hai-chuan Zhu
Chloroquine enhances the efficacy of chemotherapy drugs against acute myeloid leukemia by inactivating the autophagy pathway   Pages (2296–2306)
Han-lin Wang, Jia-nan Li, Wei-juan Kan, Gao-ya Xu, Guang-hao Luo, Ning Song, Wen-biao Wu, Bo Feng, Jing-feng Fu, Yu-tong Tu, Min-min Liu, Ran Xu, Yu-bo Zhou, Gang Wei, Jia Li
Truncated SCRIB isoform promotes breast cancer metastasis through HNRNP A1 mediated exon 16 skipping   Pages (2307–2321)
Bin Zhang, Shao-han Xie, Jun-yi Hu, Si-jia Lei, Liang-hua Shen, Hong-tao Liu, Qing Zheng, Zhi-ming Zhang, Chun-lian Wu, Qiang Li, Feng Wang
Bispecific antibody targeting both B7-H3 and PD-L1 exhibits superior antitumor activities   Pages (2322–2330)
Hua-ying Li, Yi-li Chen, Xiang-nan Deng, Huan-huan Li, Jie Tan, Guo-jian Liu, Yu-juan Zheng, Min Pei, Kai-ting Peng, Li-li Yue, Xiao-jia Chen, Yu Liu, Yong-shan Zhao, Chun-he Wang
Gemcitabine-loaded synthetic high-density lipoprotein preferentially eradicates hepatic monocyte-derived macrophages in mouse liver with colorectal cancer metastases   Pages (2331–2341)
Feng-qin Xiong, Wen Zhang, Chao Zheng, Yu Li, Xiang Gong, Yuan Zhang, Hao Wang, Peng-cheng Zhang, Ya-ping Li

Correspondence

Prime editing-based gene correction alleviates the hyperexcitable phenotype and seizures of a genetic epilepsy mouse model   Pages (2342–2345)
Bi-rong Cao, Yi-ming Huang, Fu-yun Tian, Jin-hui Li, Chun-long Xu, Yu Wei, Ji-kai Liu, Qian-bei Guo, Hai-yan Xu, Li Zhan, Rui-min Lv, Yi-di Sun, Xin-de Hu, Zhao-bing Gao, Chang-yang Zhou
Author Correction: NRF2-GPX4/SOD2 axis imparts resistance to EGFR-tyrosine kinase inhibitors in non-small-cell lung cancer cells   Pages (2346)
Chun-shuang Ma, Qian-ming Lv, Ke-ren Zhang, Ya-bin Tang, Yu-fei Zhang, Ying Shen, Hui-min Lei, Liang Zhu