Vol 44, No 10 (October 2023): Acta Pharmacologica Sinica

Article

A novel small-molecular CCR5 antagonist promotes neural repair after stroke   Pages (1935–1947)
Qing-lin Wu, Li-yuan Cui, Wen-yu Ma, Sha-sha Wang, Zhao Zhang, Zhong-ping Feng, Hong-shuo Sun, Shi-feng Chu, Wen-bin He, Nai-hong Chen
Loss of DJ-1 function contributes to Parkinson’s disease pathogenesis in mice via RACK1-mediated PKC activation and MAO-B upregulation   Pages (1948–1961)
Le-le Liu, Yu Han, Zi-jia Zhang, Yi-qi Wang, Yu-wei Hu, Elena Kaznacheyeva, Jian-qing Ding, Dong-kai Guo, Guang-hui Wang, Bin Li, Hai-gang Ren
Bioinspired PROTAC-induced macrophage fate determination alleviates atherosclerosis   Pages (1962–1976)
Jiong-hua Huang, Chuang-jia Huang, Li-na Yu, Xiao-ling Guan, Shang-wen Liang, Jian-hong Li, Lu Liang, Min-yan Wei, Ling-min Zhang
Thioridazine protects against disturbed flow-induced atherosclerosis by inhibiting RhoA/YAP-mediated endothelial inflammation   Pages (1977–1988)
Min-chun Jiang, Huan-yu Ding, Yu-hong Huang, Chak Kwong Cheng, Chi Wai Lau, Yin Xia, Xiao-qiang Yao, Li Wang, Yu Huang
Chronic β-adrenergic stress contributes to cardiomyopathy in rodents with collagen-induced arthritis   Pages (1989–2003)
Zhen-duo Zhu, Mei Zhang, Zhen Wang, Chun-ru Jiang, Chong-jian Huang, Hui-juan Cheng, Qiu-yun Guan, Tian-tian Su, Man-man Wang, Yi Gao, Hong-fei Wu, Wei Wei, Yong-sheng Han, Qing-tong Wang
FGF10 mitigates doxorubicin-induced myocardial toxicity in mice via activation of FGFR2b/PHLDA1/AKT axis   Pages (2004–2018) Open
De-pu Zhou, Lian-cheng Deng, Xiao Feng, Hui-jing Xu, Ye Tian, Wei-wei Yang, Ping-ping Zeng, Li-hui Zou, Xi-hua Yan, Xia-yan Zhu, Dan-hua Shu, Qiang Guo, Xiao-ying Huang, Saverio Bellusci, Zhenkun Lou, Xiao-kun Li, Jin-San Zhang
Theaflavin mitigates acute gouty peritonitis and septic organ injury in mice by suppressing NLRP3 inflammasome assembly   Pages (2019–2036)
Si-yuan Chen, Ya-ping Li, Yi-ping You, Hong-rui Zhang, Zi-jian Shi, Qi-qi Liang, Tao Yuan, Rong Xu, Li-hui Xu, Qing-bing Zha, Dong-yun Ou-Yang, Xian-hui He
Peroxisome proliferator-activated receptor α agonist induces mouse hepatomegaly through the spatial hepatocyte enlargement and proliferation   Pages (2037–2047)
Jie Yang, Xiao Yang, Yi-fei Zhang, Jia-ning Tian, Shi-cheng Fan, Yue Gao, Hui-lin Li, Cheng-hui Cai, Min Huang, Hui-chang Bi
β-arrestin2 deficiency ameliorates S-100-induced autoimmune hepatitis in mice by inhibiting infiltration of monocyte-derived macrophage and attenuating hepatocyte apoptosis   Pages (2048–2064)
Ting-ting Chen, Xiu-qin Li, Nan Li, Ya-ping Xu, Yu-han Wang, Zi-ying Wang, Sheng-nan Zhang, Meng Qi, Shi-hao Zhang, Wei Wei, Hua Wang, Wu-yi Sun
Fisetin treatment alleviates kidney injury in mice with diabetes- exacerbated atherosclerosis through inhibiting CD36/fibrosis pathway   Pages (2065–2074)
Ting-feng Zou, Zhi-gang Liu, Pei-chang Cao, Shi-hong Zheng, Wen-tong Guo, Tian-xiang Wang, Yuan-li Chen, Ya-jun Duan, Qing-shan Li, Chen-zhong Liao, Zhou-ling Xie, Ji-hong Han, Xiao-xiao Yang
Pregnane X receptor activation alleviates renal fibrosis in mice via interacting with p53 and inhibiting the Wnt7a/β-catenin signaling   Pages (2075–2090)
Wen-hua Ming, Zhi-lin Luan, Yao Yao, Hang-chi Liu, Shu-yuan Hu, Chun-xiu Du, Cong Zhang, Yi-hang Zhao, Ying-zhi Huang, Xiao-wan Sun, Rong-fang Qiao, Hu Xu, You-fei Guan, Xiao-yan Zhang
COX17 restricts renal fibrosis development by maintaining mitochondrial copper homeostasis and restoring complex IV activity   Pages (2091–2102)
Sai-ya Zhu, Wen-qian Zhou, Yang-yang Niu, Chao Zheng, Xi Liu, Ying-ying Zhang, Chen Yu
Bis(benzonitrile) dichloroplatinum (II) interrupts PD-1/PD-L1 interaction by binding to PD-1   Pages (2103–2112)
Rui-na Wang, Qian Yu, Xiao-bo Wang, Di Zhu, Guo-long Li, Zeng-xia Li, Wei Jiang, Wei Li, Yong-jun Dang
Dysregulation of iron homeostasis by TfR-1 renders EZH2 wild type diffuse large B-cell lymphoma resistance to EZH2 inhibition   Pages (2113–2124)
Lei Yu, Ya-fang Wang, Jian Xiao, Qian-qian Shen, Shuai-shuai Chi, Ying-lei Gao, Dong-ze Lin, Jian Ding, Yan-fen Fang, Yi Chen
Activated SIRT1 contributes to DPT-induced glioma cell parthanatos by upregulation of NOX2 and NAT10   Pages (2125–2138)
Shi-peng Liang, Xuan-zhong Wang, Mei-hua Piao, Xi Chen, Zhen-chuan Wang, Chen Li, Yu-bo Wang, Shan Lu, Chuan He, Yan-li Wang, Guang-fan Chi, Peng-fei Ge