Vol 44, No 1 (January 2023): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

AlphaFold2 versus experimental structures: evaluation on G protein-coupled receptors   Pages (1–7)
Xin-heng He, Chong-zhao You, Hua-liang Jiang, Yi Jiang, H. Eric Xu, Xi Cheng
Protein O-GlcNAcylation in cardiovascular diseases   Pages (8–18)
Hui-fang Wang, Yi-xuan Wang, Yu-ping Zhou, Yun-peng Wei, Yi Yan, Ze-jian Zhang, Zhi-cheng Jing
Formyl peptide receptor 2 as a potential therapeutic target for inflammatory bowel disease   Pages (19–31)
Wen-sheng Yang, Jing-lin Wang, Wei Wu, Guang-fei Wang, Jun Yan, Qing Liu, Xiao-yan Wu, Qing-tong Zhou, De-hua Yang, Ming-Wei Wang, Zhi-ping Li

Article

Pramipexole inhibits astrocytic NLRP3 inflammasome activation via Drd3-dependent autophagy in a mouse model of Parkinson’s disease   Pages (32–43) Open
An-qi Dong, Ya-ping Yang, Shu-min Jiang, Xiao-yu Yao, Di Qi, Cheng-jie Mao, Xiao-yu Cheng, Fen Wang, Li-fang Hu, Chun-feng Liu
Low-dose nifedipine rescues impaired endothelial progenitor cell-mediated angiogenesis in diabetic mice   Pages (44–57)
Cheng Peng, Li-jun Yang, Chuan Zhang, Yu Jiang, Liu-wen-xin Shang, Jia-bei He, Zhen-wei Zhou, Xia Tao, Lu Tie, Alex F. Chen, He-hui Xie
Costunolide alleviates atherosclerosis in high-fat diet-fed ApoE−/− mice through covalently binding to IKKβ and inhibiting NF-κB-mediated inflammation   Pages (58–70)
Zhu-qi Huang, Wu Luo, Wei-xin Li, Pan Chen, Zhe Wang, Rui-jie Chen, Yi Wang, Wei-jian Huang, Guang Liang
EPSTI1 promotes monocyte adhesion to endothelial cells in vitro via upregulating VCAM-1 and ICAM-1 expression   Pages (71–80)
Yan-rou Bei, Shun-chi Zhang, Yu Song, Mao-lin Tang, Ke-lan Zhang, Min Jiang, Run-chao He, Shao-guo Wu, Xue-hui Liu, Li-mei Wu, Xiao-yan Dai, Yan-wei Hu
CP-25 enhances OAT1-mediated absorption of methotrexate in synoviocytes of collagen-induced arthritis rats   Pages (81–91)
Chun Wang, Hao Tang, Yong Wang, Yan Chang, Yi-jin Wu, Bin Wang, Wei Sun, Feng Xiao, Wei Wei
TGFβR-1/ALK5 inhibitor RepSox induces enteric glia-to- neuron transition and influences gastrointestinal mobility in adult mice   Pages (92–104) Open
Chang-jie Shi, Jun-jiang Lian, Bo-wen Zhang, Jia-xue Cha, Qiu-hong Hua, Xiao-ping Pi, Yu-jun Hou, Xin Xie, Ru Zhang
Hederacoside C ameliorates colitis via restoring impaired intestinal barrier through moderating S100A9/MAPK and neutrophil recruitment inactivation   Pages (105–119)
Zheng-xia Zha, Yu Lin, Ke-xin Wang, Yan-lin Zhang, Dan Li, Guo-qiang Xu, Qiong-ming Xu, Yan-li Liu
Dectin-1 plays a deleterious role in high fat diet-induced NAFLD of mice through enhancing macrophage activation   Pages (120–132)
Min-xiu Wang, Wu Luo, Lin Ye, Lei-ming Jin, Bin Yang, Qian-hui Zhang, Jian-chang Qian, Yi Wang, Yi Zhang, Guang Liang
Silybin regulates P450s activity by attenuating endoplasmic reticulum stress in mouse nonalcoholic fatty liver disease   Pages (133–144)
Jing Wu, Yun-ge Lou, Xu-le Yang, Rui Wang, Ran Zhang, Ji-ye Aa, Guang-ji Wang, Yuan Xie
Caffeic acid phenethyl ester suppresses intestinal FXR signaling and ameliorates nonalcoholic fatty liver disease by inhibiting bacterial bile salt hydrolase activity   Pages (145–156)
Xian-chun Zhong, Ya-meng Liu, Xiao-xia Gao, Kristopher W. Krausz, Bing Niu, Frank J. Gonzalez, Cen Xie
Hepatocyte-derived MANF mitigates ethanol-induced liver steatosis in mice via enhancing ASS1 activity and activating AMPK pathway   Pages (157–168)
Han-yang Xu, Yan-hong Jiao, Shi-yu Li, Xu Zhu, Sheng Wang, Yu-yang Zhang, Yi-jun Wei, Yu-jun Shen, Wei Wang, Yu-xian Shen, Jun-tang Shao
Long-term treatment with the mPXR agonist PCN promotes hepatomegaly and lipid accumulation without hepatocyte proliferation in mice   Pages (169–177)
Yi-fei Zhang, Yue Gao, Jie Yang, Yi-ming Jiang, Min Huang, Shi-cheng Fan, Hui-chang Bi
Calcipotriol abrogates cancer-associated fibroblast-derived IL-8-mediated oxaliplatin resistance in gastric cancer cells via blocking PI3K/Akt signaling   Pages (178–188)
Zhen-xiong Zhao, Yan-qiu Zhang, Hui Sun, Zi-qi Chen, Jin-jia Chang, Xin Wang, Xu Wang, Cong Tan, Shu-juan Ni, Wei-wei Weng, Meng Zhang, Lei Wang, Dan Huang, Yun Feng, Wei-qi Sheng, Mi-die Xu
Aiphanol, a multi-targeting stilbenolignan, potently suppresses mouse lymphangiogenesis and lymphatic metastasis   Pages (189–200)
Shan-mei Chen, Chuan-ke Zhao, Li-cheng Yao, Li-xin Wang, Yu-nan Ma, Lin Meng, Shao-qing Cai, Cai-yun Liu, Li-ke Qu, Yan-xing Jia, Cheng-chao Shou
The hybrid oncolytic peptide NTP-385 potently inhibits adherent cancer cells by targeting the nucleus   Pages (201–210)
Hao Yin, Xi-tong Chen, Qiao-na Chi, Yan-nan Ma, Xing-yan Fu, Shan-shan Du, Yun-kun Qi, Ke-wei Wang
Aspirin modulates succinylation of PGAM1K99 to restrict the glycolysis through NF-κB/HAT1/PGAM1 signaling in liver cancer   Pages (211–220)
Yu-fei Wang, Li-na Zhao, Yu Geng, Hong-feng Yuan, Chun-yu Hou, Hui-hui Zhang, Guang Yang, Xiao-dong Zhang
Pharmacokinetics, mass balance, and metabolism of [14C] TPN171, a novel PDE5 inhibitor, in humans for the treatment of pulmonary arterial hypertension   Pages (221–233)
Yi-fei He, Yin Liu, Jing-hua Yu, Huan Cheng, Abdullajon Odilov, Fei-pu Yang, Guang-hui Tian, Xiu-mei Yao, Hua-qing Duan, Cheng-yin Yu, Chen Yu, Yan-mei Liu, Gang-yi Liu, Jing-shan Shen, Zhen Wang, Xing-xing Diao
Discovery of toxoflavin, a potent IRE1α inhibitor acting through structure-dependent oxidative inhibition   Pages (234–243)
Kai-long Jiang, Chang-mei Liu, Li-tong Nie, Hai-ni Jiang, Lei Xu, Kun-zhi Zhang, Li-xia Fan, An-hui Gao, Lu-ling Lin, Xiang-yu Wang, Ming-jia Tan, Qi-qing Zhang, Yu-bo Zhou, Jia Li
Dual-responsive nanoparticles loading bevacizumab and gefitinib for molecular targeted therapy against non-small cell lung cancer   Pages (244–254)
Zi-tong Zhao, Jue Wang, Lei Fang, Xin-di Qian, Ying Cai, Hai-qiang Cao, Guan-ru Wang, Mei-lin He, Yan-yan Jiang, Dang-ge Wang, Ya-ping Li

Correspondence

Structure basis for inhibition of SARS-CoV-2 by the feline drug GC376   Pages (255–257)
Xiao-dong Luan, Bin-xian Chen, Wei-juan Shang, Wan-chao Yin, Ye Jin, Lei-ke Zhang, H. Eric Xu, Shu-yang Zhang

Correction

Author Correction: Structure basis for inhibition of SARS-CoV-2 by the feline drug GC376   Pages (258)
Xiao-dong Luan, Bin-xian Chen, Wei-juan Shang, Wan-chao Yin, Ye Jin, Lei-ke Zhang, H. Eric Xu, Shu-yang Zhang