Vol 43, No 7 (July 2022): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

The double faced role of xanthine oxidoreductase in cancer   Pages (1623–1632)
Man-man Chen, Ling-hua Meng
Targeting cyclin-dependent kinase 9 in cancer therapy   Pages (1633–1645)
Yi-li Shen, Yan-mao Wang, Ya-xin Zhang, Shen-jie Ma, Le-he Yang, Cheng-guang Zhao, Xiao-ying Huang
Dezocine as a potent analgesic: overview of its pharmacological characterization   Pages (1646–1657)
Rong-Rong Ye, Shuang Jiang, Xu Xu, Yan Lu, Yu-Jun Wang, Jing-Gen Liu

Article

L-Cysteine attenuates osteopontin-mediated neuroinflammation following hypoxia-ischemia insult in neonatal mice by inducing S-sulfhydration of Stat3   Pages (1658–1669)
Ting-ting Li, Dan-qing Xin, Hong-fei Ke, Xi-li Chu, Yi-jing Zhao, Shou-wei Yue, De-xiang Liu, Zhen Wang
Catalpol improves impaired neurovascular unit in ischemic stroke rats via enhancing VEGF-PI3K/AKT and VEGF-MEK1/2/ERK1/2 signaling   Pages (1670–1685)
Hong-jin Wang, Hai-feng Ran, Yue Yin, Xiao-gang Xu, Bao-xiang Jiang, Shi-qi Yu, Yi-jin Chen, Hui-jing Ren, Shan Feng, Ji-fen Zhang, Yi Chen, Qiang Xue, Xiao-yu Xu
Dysregulation of iron homeostasis and methamphetamine reward behaviors in Clk1-deficient mice   Pages (1686–1698)
Peng-ju Yan, Zhao-xiang Ren, Zhi-feng Shi, Chun-lei Wan, Chao-jun Han, Liu-shuai Zhu, Ning-ning Li, John L. Waddington, Xue-chu Zhen
New monoamine antidepressant, hypidone hydrochloride (YL-0919), enhances the excitability of medial prefrontal cortex in mice via a neural disinhibition mechanism   Pages (1699–1709)
Yong-mei Zhang, Lu-yu Ye, Tian-yu Li, Fan Guo, Fei Guo, Yang Li, Yun-feng Li
Plasma metabolomics in the perioperative period of defect repair in patients with pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease   Pages (1710–1720)
Yang-yang He, Yi Yan, Ji-wang Chen, Sheng Liu, Lu Hua, Xin Jiang, Xi-qi Xu, Dan Lu, Zhi-cheng Jing, Fu-xia Yan, Zhi-yan Han
Dapagliflozin attenuates pressure overload-induced myocardial remodeling in mice via activating SIRT1 and inhibiting endoplasmic reticulum stress   Pages (1721–1732)
Fang-fang Ren, Zuo-yi Xie, Yi-na Jiang, Xuan Guan, Qiao-ying Chen, Teng-fang Lai, Lei Li
Deletion of p38γ attenuates ethanol consumption- and acetaminophen-induced liver injury in mice through promoting Dlg1   Pages (1733–1748)
Shuang Hu, Yan Yao, Ze-yuan Wei, Shu-xian Wang, Yin-cui Wu, Ying Hu, Chen-chen Yang, Jing-li Min, Liang-yun Li, Hong Zhou, Jun-fa Yang, Jun Li, Tao Xu
SARS-CoV-2 receptor binding domain radio-probe: a non-invasive approach for angiotensin-converting enzyme 2 mapping in mice   Pages (1749–1757)
Dan Li, Jin Ding, Te-li Liu, Feng Wang, Xiang-xi Meng, Song Liu, Zhi Yang, Hua Zhu
Flavokawain B alleviates LPS-induced acute lung injury via targeting myeloid differentiation factor 2   Pages (1758–1768)
Wu Luo, Li-bin Yang, Chen-chen Qian, Bao Ma, Gloria M. Manjengwa, Xiao-min Miao, Jie Wang, Cheng-hong Hu, Bo Jin, Ling-xi Zhang, Chao Zheng, Guang Liang, Yi Wang
Discovery of a novel DDRs kinase inhibitor XBLJ-13 for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis   Pages (1769–1779)
Ying Dong, Bi-xi Tang, Qi Wang, Li-wei Zhou, Cong Li, Xuan Zhang, Dan-dan Sun, Xin Sun, Xue-mei Zhang, Bing Xiong, Jia Li, Hong Shi, Dan-qi Chen, Yi Zang
Ainsliadimer C, a disesquiterpenoid isolated from Ainsliaea macrocephala, ameliorates inflammatory responses in adipose tissue via Sirtuin 1-NLRP3 inflammasome axis   Pages (1780–1792)
Cheng Chen, Yong-mei Ren, Jian-zhong Zhu, Jia-li Chen, Zhe-ling Feng, Tian Zhang, Yang Ye, Li-gen Lin
CDDO-Im ameliorates osteoarthritis and inhibits chondrocyte apoptosis in mice via enhancing Nrf2-dependent autophagy   Pages (1793–1802)
Jian Dong, Kai-jia Zhang, Gao-cai Li, Xing-ren Chen, Jia-jia Lin, Jia-wei Li, Zhong-yang Lv, Zhao-zhi Deng, Jin Dai, Wangsen Cao, Qing Jiang
BAP1 loss augments sensitivity to BET inhibitors in cancer cells   Pages (1803–1815)
Yu-yan Xu, Zhong-lu Ren, Xiao-lian Liu, Gui-ming Zhang, Si-si Huang, Wen-hui Shi, Lin-xuan Ye, Xin Luo, Shu-wen Liu, Yi-lei Li, Le Yu
Omeprazole suppresses aggressive cancer growth and metastasis in mice through promoting Snail degradation   Pages (1816–1828)
Yang Li, Bo-xue Ren, Hong-mei Li, Tao Lu, Rong Fu, Zhao-qiu Wu
ADT-OH inhibits malignant melanoma metastasis in mice via suppressing CSE/CBS and FAK/Paxillin signaling pathway   Pages (1829–1842)
Fang-fang Cai, Huang-ru Xu, Shi-hui Yu, Ping Li, Yan-yan Lu, Jia Chen, Zhi-qian Bi, Hui-song Sun, Jian Cheng, Hong-qin Zhuang, Zi-chun Hua
Ras inhibitor farnesylthiosalicylic acid conjugated with IR783 dye exhibits improved tumor-targeting and altered anti-breast cancer mechanisms in mice   Pages (1843–1856)
Qiu-ju Huang, Guo-chao Liao, Xue-rong Zhuang, Meng-lan Yang, Jing-jing Yao, Jian-hua Deng, Yan-min Zhang, Ying Wang, Xiao-xiao Qi, Dong-feng Pan, Yang Guan, Zhi-ying Huang, Feng-xue Zhang, Zhong-qiu Liu, Lin-lin Lu
Rational application of gefitinib in NSCLC patients with sensitive EGFR mutations based on pharmacokinetics and metabolomics   Pages (1857–1864)
Wei Feng, Xi Chen, Shao-xing Guan, Hong-lian Ruan, Yan Huang, Hui-zhen Zhang, Yun-peng Yang, Wen-feng Fang, Hong-yun Zhao, Wei Zhuang, Shuang Xin, You-hao Chen, Fei Wang, Yue Gao, Min Huang, Xue-ding Wang, Li Zhang
Effect of autoinduction and food on the pharmacokinetics of furmonertinib and its active metabolite characterized by a population pharmacokinetic model   Pages (1865–1874)
Hui-xi Zou, Yu-feng Zhang, Da-fang Zhong, Yong Jiang, Fei Liu, Qian-yu Zhao, Zhong Zuo, Yi-fan Zhang, Xiao-yu Yan

Correction

Author Correction: α-Galactosylceramide and its analog OCH differentially affect the pathogenesis of ISO-induced cardiac injury in mice   Pages (1875–1878)
Xin Chen, Jie Liu, Jie Liu, Wen-jia Wang, Wen-jing Lai, Shu-hui Li, Ya-fei Deng, Jian-zhi Zhou, Sheng-qian Yang, Ying Liu, Wei-nian Shou, Da-yan Cao, Xiao-hui Li
Author Correction: MicroRNA-302a promotes neointimal formation following carotid artery injury in mice by targeting PHLPP2 thus increasing Akt signaling   Pages (1879–1880)
Ying-ying Liu, Xiu Liu, Jia-guo Zhou, Si-jia Liang
Author Correction: Autophagy inhibitors increase the susceptibility of KRAS-mutant human colorectal cancer cells to a combined treatment of 2-deoxy-D-glucose and lovastatin   Pages (1881)
Xiao-ming Huang, Jia-jun Huang, Jing-jing Du, Na Zhang, Ze Long, You Yang, Fang-fang Zhong, Bo-wen Zheng, Yun-fu Shen, Zhe Huang, Xiang Qin, Jun-he Chen, Qian-yu Lin, Wan-jun Lin, Wen-zhe Ma
Author Correction: QAP14 suppresses stemness and metastasis of breast cancer via the activation of dopamine D1 receptor   Pages (1882–1883)
Ling Yong, Ye Yao, Guo-shu Chen, Xiao-xue Yan, Yu-chen Guo, Meng-yi Han, Jun-sheng Xue, Wei-zhe Jian, Tian-yan Zhou
Author Correction: CDER167, a dual inhibitor of URAT1 and GLUT9, is a novel and potent uricosuric candidate for the treatment of hyperuricemia   Pages (1884)
Ze-an Zhao, Yu Jiang, Yan-yu Chen, Ting Wu, Qun-sheng Lan, Yong-mei Li, Lu Li, Yang Yang, Cui-ting Lin, Ying Cao, Ping-zheng Zhou, Jia-yin Guo, Yuan-xin Tian, Jian-xin Pang
Author Correction: SARS-CoV-2 receptor binding domain radio-probe: a noninvasive approach for angiotensin- converting enzyme 2 mapping in mice   Pages (1885–1886)
Dan Li, Jin Ding, Te-li Liu, Feng Wang, Xiang-xi Meng, Song Liu, Zhi Yang, Hua Zhu