Vol 43, No 6 (June 2022): Acta Pharmacologica Sinica

Article

Iptakalim improves cerebral microcirculation in mice after ischemic stroke by inhibiting pericyte contraction   Pages (1349–1359)
Ruo-bing Guo, Yin-feng Dong, Zhi Yin, Zhen-yu Cai, Jin Yang, Juan Ji, Yu-qin Sun, Xin-xin Huang, Teng-fei Xue, Hong Cheng, Xi-qiao Zhou, Xiu-lan Sun
Metformin promotes microglial cells to facilitate myelin debris clearance and accelerate nerve repairment after spinal cord injury   Pages (1360–1371)
Yan-qing Wu, Jun Xiong, Zi-li He, Yuan Yuan, Bei-ni Wang, Jing-yu Xu, Man Wu, Su-su Zhang, Shu-fang Cai, Jia-xin Zhao, Ke Xu, Hong-yu Zhang, Jian Xiao
Novel selective κ agonists SLL-039 and SLL-1206 produce potent antinociception with fewer sedation and aversion   Pages (1372–1382)
Yuan-yuan Wei, Yan Ma, Song-yu Yao, Ling-hui Kong, Xiao Liu, Jing-rui Chai, Jing Chen, Wei Li, Yu-jun Wang, Li-ming Shao, Jing-gen Liu
LncRNA-6395 promotes myocardial ischemia-reperfusion injury in mice through increasing p53 pathway   Pages (1383–1394)
Lin-feng Zhan, Qi Zhang, Lu Zhao, Xue Dong, Xin-yu Pei, Li-li Peng, Xiao-wen Zhang, Bo Meng, Wen-di Shang, Zhen-wei Pan, Chao-qian Xu, Yan-jie Lu, Ming-yu Zhang
Asiatic acid alleviates ischemic myocardial injury in mice by modulating mitophagy- and glycophagy-based energy metabolism   Pages (1395–1407)
Fan Qiu, Yi Yuan, Wei Luo, Yan-shan Gong, Zhong-ming Zhang, Zhong-min Liu, Ling Gao
Antiatherosclerotic effect of dehydrocorydaline on ApoE−/− mice: inhibition of macrophage inflammation   Pages (1408–1418) Open
Bin Wen, Yuan-ye Dang, Su-hua Wu, Yi-min Huang, Kong-yang Ma, Yi-ming Xu, Xi-Long Zheng, Xiao-yan Dai
Prenatal inflammation exposure-programmed hypertension exhibits multi-generational inheritance via disrupting DNA methylome   Pages (1419–1429)
Xiao Guan, Guo-rong Dan, Yao Yang, Yan Ji, Wen-jing Lai, Fang-jie Wang, Meng Meng, Bang-hui Mo, Pei Huang, Ting-ting You, Ya-fei Deng, Liang Song, Wei Guo, Ping Yi, Jian-hua Yu, Yuan Gao, Wei-nian Shou, Bing-bo Chen, You-cai Deng, Xiao-hui Li
Small molecule compound M12 reduces vascular permeability in obese mice via blocking endothelial TRPV4–Nox2 interaction   Pages (1430–1440)
Meng-ru Gao, Peng Zhang, Jing Han, Chun-lei Tang, Yi-fei Zhu, Hao Kan, Hong-juan Li, Xi-ping Han, Xin Ma
All-trans retinoic acid impairs glucose-stimulated insulin secretion by activating the RXR/SREBP-1c/UCP2 pathway   Pages (1441–1452)
Han-yu Yang, Ming Liu, Yun Sheng, Liang Zhu, Meng-meng Jin, Tian-xin Jiang, Lu Yang, Pei-hua Liu, Xiao-dong Liu, Li Liu
Signaling profiles in HEK 293T cells co-expressing GLP-1 and GIP receptors   Pages (1453–1460)
Yu-zhe Wang, De-hua Yang, Ming-wei Wang
Prenatal dexamethasone exposure programs the decreased testosterone synthesis in offspring rats by low level of endogenous glucocorticoids   Pages (1461–1472)
Min Liu, Yi Liu, Lin-guo Pei, Qi Zhang, Hao Xiao, Ya-wen Chen, Hui Wang
Sulforaphane ameliorates non-alcoholic fatty liver disease in mice by promoting FGF21/FGFR1 signaling pathway   Pages (1473–1483)
Yi-kuan Wu, Zheng-nan Ren, Sheng-long Zhu, Yun-zhou Wu, Gang Wang, Hao Zhang, Wei Chen, Zhao He, Xian-long Ye, Qi-xiao Zhai
IFN-α inhibits HBV transcription and replication by promoting HDAC3-mediated de-2-hydroxyisobutyrylation of histone H4K8 on HBV cccDNA minichromosome in liver   Pages (1484–1494)
Li-na Zhao, Hong-feng Yuan, Yu-fei Wang, Hao-lin Yun, Wei Zheng, Ying Yuan, Yu Geng, Man Zhao, Lian-yun Feng, Xiao-dong Zhang
Baicalein ameliorates ulcerative colitis by improving intestinal epithelial barrier via AhR/IL-22 pathway in ILC3s   Pages (1495–1507)
Yan-yang Li, Xiao-jing Wang, Yu-lin Su, Qing Wang, Shao-wei Huang, Zeng-feng Pan, Yan-ping Chen, Jun-jie Liang, Mei-ling Zhang, Xue-qian Xie, Zhi-yun Wu, Jin-yan Chen, Lian Zhou, Xia Luo
Discovery of novel MIF inhibitors that attenuate microglial inflammatory activation by structures-based virtual screening and in vitro bioassays   Pages (1508–1520)
Yu Zhang, Lei Xu, Yao Zhang, Jie Pan, Pu-qing Wang, Sheng Tian, Huan-ting Li, Bo-wen Gao, Ting-jun Hou, Xue-chu Zhen, Long-Tai Zheng
Norcantharidin ameliorates the development of murine lupus via inhibiting the generation of IL-17 producing cells   Pages (1521–1533) Open
Li-jun Du, Yu-xiang Feng, Zhi-xing He, Lin Huang, Qiao Wang, Cheng-ping Wen, Yun Zhang
GPCR-mediated EGFR transactivation ameliorates skin toxicities induced by afatinib   Pages (1534–1543)
Le-ying Chen, Qing You, Da-zhao Lv, Shuai-hu Li, Shi-yi Zhang
Osthole inhibits the migration and invasion of highly metastatic breast cancer cells by suppressing ITGα3/ ITGβ5 signaling   Pages (1544–1555)
Yue-qiang Chen, Hai-yan Song, Zhong-yan Zhou, Jiao Ma, Zhan-yang Luo, Ying Zhou, Jian-yi Wang, Sheng Liu, Xiang-hui Han
Modified citrus pectin inhibits breast cancer development in mice by targeting tumor-associated macrophage survival and polarization in hypoxic microenvironment   Pages (1556–1567)
Lei Wang, Lin Zhao, Fu-lian Gong, Chao Sun, Dan-dan Du, Xiao-xia Yang, Xiu-li Guo
Paris saponin VII, a Hippo pathway activator, induces autophagy and exhibits therapeutic potential against human breast cancer cells   Pages (1568–1580)
Yu-chen Xiang, Peng Peng, Xue-wen Liu, Xin Jin, Jie Shen, Te Zhang, Liang Zhang, Fang Wan, Yu-liang Ren, Qing-qing Yu, Hu-zi Zhao, Yuan Si, Ying Liu
Helichrysetin inhibits gastric cancer growth by targeting c-Myc/PDHK1 axis-mediated energy metabolism reprogramming   Pages (1581–1593)
Ping Wang, Jin-mei Jin, Xiao-hui Liang, Ming-zhu Yu, Chun Yang, Fei Huang, Hui Wu, Bei-bei Zhang, Xiao-yan Fei, Zheng-tao Wang, Ren Xu, Hai-lian Shi, Xiao-jun Wu
Identification of HMGCR as the anticancer target of physapubenolide against melanoma cells by in silico target prediction   Pages (1594–1604) Open
Hai-yan Wang, Pian Yu, Xi-sha Chen, Hui Wei, Shi-jie Cao, Meng Zhang, Yi Zhang, Yong-guang Tao, Dong-sheng Cao, Feng Qiu, Yan Cheng
Discovery of novel DprE1 inhibitors via computational bioactivity fingerprints and structure-based virtual screening   Pages (1605–1615)
Xue-ping Hu, Liu Yang, Xin Chai, Yi-xuan Lei, Md Shah Alam, Lu Liu, Chao Shen, De-jun Jiang, Zhe Wang, Zhi-yong Liu, Lei Xu, Kang-lin Wan, Tian-yu Zhang, Yue-lan Yin, Dan Li, Dong-sheng Cao, Ting-jun Hou

Correction

Author Correction: Magnesium isoglycyrrhizinate ameliorates high fructose-induced liver fibrosis in rat by increasing miR-375-3p to suppress JAK2/STAT3 pathway and TGF-β1/Smad signaling   Pages (1616)
Yan-zi Yang, Xiao-juan Zhao, Hong-jiang Xu, Shan-chun Wang, Ying Pan, Shui-juan Wang, Qiang Xu, Rui-qing Jiao, Hong-mei Gu, Ling-dong Kong
Author Correction: Asperosaponin VI promotes angiogenesis and accelerates wound healing in rats via up-regulating HIF-1α/VEGF signaling   Pages (1617–1618)
Cheng-gui Wang, Yi-ting Lou, Min-ji Tong, Li-lian Zhang, Zeng-jie Zhang, Yong-zeng Feng, Shi Li, Hua-zi Xu, Cong Mao

Author Correction

Author Correction: Inactivation of TSC1 promotes epithelial–mesenchymal transition of renal tubular epithelial cells in mouse diabetic nephropathy   Pages (1619–1620)
Qian Lu, Yi-bing Chen, Hao Yang, Wen-wen Wang, Cheng-cheng Li, Lei Wang, Jin Wang, Lei Du, Xiao-xing Yin

Retraction Note

Retraction Note to: Hispidulin induces ER stress-mediated apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells in vitro and in vivo by activating AMPK signaling pathway   Pages (1621)
Mei Han, Hui Gao, Jing Xie, Yin-ping Yuan, Quan Yuan, Ming-quan Gao, Kai-li Liu, Xue-hong Chen, Yan-tao Han, Zhi-wu Han
Retraction Note: Hispidulin mediates apoptosis in human renal cell carcinoma by inducing ceramide accumulation   Pages (1622)
Hui Gao, Ming-quan Gao, Jian-jun Peng, Mei Han, Kai-li Liu, Yan-tao Han