Vol 43, No 5 (May 2022): Acta Pharmacologica Sinica

*See the special featured articles marked

Editorial

All about NASH: disease biology, targets, and opportunities on the road to NASH drugs   Pages (1101–1102)
H. Eric Xu, Jin-song Guo

Review Article

Bile acid and receptors: biology and drug discovery for nonalcoholic fatty liver disease   Pages (1103–1119)
Ting-ying Jiao, Yuan-di Ma, Xiao-zhen Guo, Yun-fei Ye, Cen Xie
FXR: structures, biology, and drug development for NASH and fibrosis diseases   Pages (1120–1132)
Si-yu Tian, Shu-ming Chen, Cheng-xi Pan, Yong Li
The role of REV-ERB in NASH   Pages (1133–1140)
Kristine Griffett, Matthew E. Hayes, Michael P. Boeckman, Thomas P. Burris
Mitochondria homeostasis: Biology and involvement in hepatic steatosis to NASH   Pages (1141–1155)
Yu-feng Li, Zhi-fu Xie, Qian Song, Jing-ya Li
GLP-1 mimetics as a potential therapy for nonalcoholic steatohepatitis   Pages (1156–1166)
Yan Chen, Ying-na Xu, Chen-yu Ye, Wen-bo Feng, Qing-tong Zhou, De-hua Yang, Ming-wei Wang
The miR-23–27–24 cluster: an emerging target in NAFLD pathogenesis   Pages (1167–1179)
Lin Ru, Xiao-mei Wang, Jun-qi Niu
Updates on novel pharmacotherapeutics for the treatment of nonalcoholic steatohepatitis   Pages (1180–1190)
Yong-yu Yang, Li Xie, Ning-ping Zhang, Da Zhou, Tao-tao Liu, Jian Wu
Current status and challenges in the drug treatment for fibrotic nonalcoholic steatohepatitis   Pages (1191–1199)
Yi-wen Shi, Jian-gao Fan
Histological assessment based on liver biopsy: the value and challenges in NASH drug development   Pages (1200–1209)
Xiao-fei Tong, Qian-yi Wang, Xin-yan Zhao, Ya-meng Sun, Xiao-ning Wu, Li-ling Yang, Zheng-zhao Lu, Xiao-juan Ou, Ji-dong Jia, Hong You

Research Highlight

Keeping time on liver fibrosis   Pages (1215–1216) Open
Steven O’Reilly

Article

Neuronal chemokine-like-factor 1 (CKLF1) up-regulation promotes M1 polarization of microglia in rat brain after stroke   Pages (1217–1230)
Xin Zhou, Ya-ni Zhang, Fang-fang Li, Zhao Zhang, Li-yuan Cui, Hong-yuan He, Xu Yan, Wen-bin He, Hong-shuo Sun, Zhong-ping Feng, Shi-feng Chu, Nai-hong Chen
Cardiomyocyte peroxisome proliferator-activated receptor α is essential for energy metabolism and extracellular matrix homeostasis during pressure overload-induced cardiac remodeling   Pages (1231–1242)
Xia Wang, Xin-xin Zhu, Shi-yu Jiao, Dan Qi, Bao-qi Yu, Guo-min Xie, Ye Liu, Yan-ting Song, Qing Xu, Qing-bo Xu, Frank J. Gonzalez, Jie Du, Xiao-min Wang, Ai-juan Qu
Glibenclamide alleviates β adrenergic receptor activation- induced cardiac inflammation   Pages (1243–1250)
Ning Cao, Jing-jing Wang, Ji-min Wu, Wen-li Xu, Rui Wang, Xian-da Chen, Ye-nan Feng, Wen-wen Cong, You-yi Zhang, Han Xiao, Er-dan Dong
TFEB, a master regulator of autophagy and biogenesis, unexpectedly promotes apoptosis in response to the cyclopentenone prostaglandin 15d-PGJ2   Pages (1251–1263)
Chuan-bin Yang, Jia Liu, Benjamin Chun-Kit Tong, Zi-ying Wang, Zhou Zhu, Cheng-fu Su, Sravan Gopalkrishnashetty Sreenivasmurthy, Jia-xi Wu, Ashok Iyaswamy, Senthilkumar Krishnamoorthi, Shi-ying Huang, King-ho Cheung, Ju-xian Song, Jie-qiong Tan, Jia-hong Lu, Min Li
A novel resveratrol analog upregulates sirtuin 1 and inhibits inflammatory cell infiltration in acute pancreatitis   Pages (1264–1273)
Zheng-nan Ren, Jun Yang, Meng-ya Zhang, Yi-wen Huang, Dong-xiao Song, Xun Sun, Li-long Pan, Jia Sun
Tetrandrine alleviates silicosis by inhibiting canonical and non-canonical NLRP3 inflammasome activation in lung macrophages   Pages (1274–1284) Open
Mei-yue Song, Jia-xin Wang, You-liang Sun, Zhi-fa Han, Yi-tian Zhou, Ying Liu, Tian-hui Fan, Zhao-guo Li, Xian-mei Qi, Ya Luo, Pei-ran Yang, Bai-cun Li, Xin-ri Zhang, Jing Wang, Chen Wang
Berberine remodels adipose tissue to attenuate metabolic disorders by activating sirtuin 3   Pages (1285–1298)
Dan Li, Chao Yang, Jian-zhong Zhu, Eduardo Lopez, Tian Zhang, Qiang Tong, Cheng Peng, Li-gen Lin
Diterbutyl phthalate attenuates osteoarthritis in ACLT mice via suppressing ERK/c-fos/NFATc1 pathway, and subsequently inhibiting subchondral osteoclast fusion   Pages (1299–1310)
Chao Fang, Jia-wei Guo, Ya-jun Wang, Xiao-qun Li, Hao Zhang, Jin Cui, Yan Hu, Ying-ying Jing, Xiao Chen, Jia-can Su
The m6A demethylase FTO promotes the osteogenesis of mesenchymal stem cells by downregulating PPARG   Pages (1311–1323)
Liu-shan Chen, Meng Zhang, Peng Chen, Xiao-feng Xiong, Pei-qing Liu, Hai-bin Wang, Jun-jian Wang, Juan Shen
Gout-associated monosodium urate crystal-induced necrosis is independent of NLRP3 activity but can be suppressed by combined inhibitors for multiple signaling pathways   Pages (1324–1336)
Chun-su Zhong, Bo Zeng, Jia-hao Qiu, Li-hui Xu, Mei-yan Zhong, Yuan-ting Huang, Rong Xu, Si-ying Liu, Qing-bing Zha, Bo Hu, Dong-yun Ou-Yang, Xian-hui He