Vol 43, No 4 (April 2022): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Role of TRPM2 in brain tumours and potential as a drug target   Pages (759–770)
Delphine Ji, Zheng-wei Luo, Andrea Ovcjak, Rahmah Alanazi, Mei-Hua Bao, Zhong-Ping Feng, Hong-Shuo Sun

Article

Danshensu alleviates pseudo-typed SARS-CoV-2 induced mouse acute lung inflammation   Pages (771–780)
Wei Wang, Sha-sha Li, Xin-feng Xu, Chan Yang, Xiao-ge Niu, Shu-xian Yin, Xiao-yan Pan, Wei Xu, Guo-dong Hu, Chan Wang, Shu-wen Liu
Discovery of SARS-CoV-2-E channel inhibitors as antiviral candidates   Pages (781–787) Open
Yi Wang, Sui Fang, Yan Wu, Xi Cheng, Lei-ke Zhang, Xu-rui Shen, Shuang-qu Li, Jian-rong Xu, Wei-juan Shang, Zhao-bing Gao, Bing-qing Xia
Discovery of potential small molecular SARS-CoV-2 entry blockers targeting the spike protein   Pages (788–796)
Lin Wang, Yan Wu, Sheng Yao, Huan Ge, Ya Zhu, Kun Chen, Wen-zhang Chen, Yi Zhang, Wei Zhu, Hong-yang Wang, Yu Guo, Pei-xiang Ma, Peng-xuan Ren, Xiang-lei Zhang, Hui-qiong Li, Mohammad A. Ali, Wen-qing Xu, Hua-liang Jiang, Lei-ke Zhang, Li-li Zhu, Yang Ye, Wei-juan Shang, Fang Bai
Pyk2 inhibition attenuates hypoxic-ischemic brain injury in neonatal mice   Pages (797–810)
Jie Zhu, Shi-feng Chu, Ye Peng, Dan-dan Liu, Chen Chen, Wen-xuan Jian, Hong-shuo Sun, Zhong-ping Feng, Zhao Zhang, Nai-hong Chen
Activation of UCP2 by anethole trithione suppresses neuroinflammation after intracerebral hemorrhage   Pages (811–828)
Xiao-ling Yan, Fu-you Xu, Jing-jing Ji, Peng Song, Ya-qin Pei, Mei-jun He, Zi-chuang Wang, Shou-jiang You, Zi-chun Hua, Jian Cheng, Jia Jia
Sulforaphane activates anti-inflammatory microglia, modulating stress resilience associated with BDNF transcription   Pages (829–839)
Rui Tang, Qian-qian Cao, Sheng-wei Hu, Lu-juan He, Peng-fei Du, Gang Chen, Rao Fu, Fei Xiao, Yi-rong Sun, Ji-chun Zhang, Qi Qi
Luteolin alleviates cognitive impairment in Alzheimer’s disease mouse model via inhibiting endoplasmic reticulum stress- dependent neuroinflammation   Pages (840–849)
Jie-jian Kou, Jun-zhuo Shi, Yang-yang He, Jiao-jiao Hao, Hai-yu Zhang, Dong-mei Luo, Jun-ke Song, Yi Yan, Xin-mei Xie, Guan-hua Du, Xiao-bin Pang
Long-term running exercise alleviates cognitive dysfunction in APP/PSEN1 transgenic mice via enhancing brain lysosomal function   Pages (850–861)
Xue Wang, Yu-ting Zhu, Yi Zhu, Yan-ling Sun, Jun Huang, Zhe Li, Yan Wang, Jun-chao Wu, Zheng-hong Qin, Fang Lin
Age-dependent alterations in key components of the nigrostriatal dopaminergic system and distinct motor phenotypes   Pages (862–875)
Jiang-peng Fan, Hui-zhen Geng, Ya-wei Ji, Tao Jia, Jennifer B. Treweek, An-an Li, Chun-yi Zhou, Viviana Gradinaru, Cheng Xiao
Repeated cocaine administration upregulates CB2 receptor expression in striatal medium-spiny neurons that express dopamine D1 receptors in mice   Pages (876–888)
Hai-Ying Zhang, Lindsay De Biase, Ramesh Ch, ra, Hui Shen, Qing-Rong Liu, Eliot Gardner, Mary Kay Lobo, Zheng-Xiong Xi
Levo-tetrahydropalmatine inhibits α4β2 nicotinic receptor response to nicotine in cultured SH-EP1 cells   Pages (889–896)
Yuan-bing Huang, Ze-gang Ma, Chao Zheng, Xiao-kuang K. Ma, Devin H. Taylor, Ming Gao, Ronald J. Lukas, Jie Wu
MK2206 attenuates atherosclerosis by inhibiting lipid accumulation, cell migration, proliferation, and inflammation   Pages (897–907)
Ya-qin Tang, Zhi-wei Li, Yu-fan Feng, Hong-qin Yang, Cui-liu Hou, Chi Geng, Pei-ran Yang, Hong-mei Zhao, Jing Wang
Pirfenidone ameliorates silica-induced lung inflammation and fibrosis in mice by inhibiting the secretion of interleukin-17A   Pages (908–918)
Zhu-jie Cao, Ying Liu, Zhe Zhang, Pei-ran Yang, Zhao-guo Li, Mei-yue Song, Xian-mei Qi, Zhi-fa Han, Jun-ling Pang, Bai-cun Li, Xin-ri Zhang, Hua-ping Dai, Jing Wang, Chen Wang
Diosmetin has therapeutic efficacy in colitis regulating gut microbiota, inflammation, and oxidative stress via the circ- Sirt1/Sirt1 axis   Pages (919–932)
Hai-long Li, Yi-ying Wei, Xiao-he Li, Shan-shan Zhang, Ruo-tong Zhang, Jin-he Li, Bo-wei Ma, Shuai-bo Shao, Zi-wei Lv, Hao Ruan, Hong-gang Zhou, Cheng Yang
Hepatic Vps33b deficiency aggravates cholic acid-induced cholestatic liver injury in male mice   Pages (933–940)
Kai-li Fu, Pan Chen, Yan-ying Zhou, Yi-ming Jiang, Yue Gao, Hui-zhen Zhang, Li-huan Guan, Cong-hui Wang, Jun-ling Liu, Min Huang, Hui-chang Bi
Histone deacetylase inhibitor givinostat attenuates nonalcoholic steatohepatitis and liver fibrosis   Pages (941–953)
He-ming Huang, Shi-jie Fan, Xiao-ru Zhou, Yan-jun Liu, Xiao Li, Li-ping Liao, Jing Huang, Cui-cui Shi, Liang Yu, Rong Fu, Jian-gao Fan, Yuan-yuan Zhang, Cheng Luo, Guang-ming Li
A novel and effective approach to generate germline-like monoclonal antibodies by integration of phage and mammalian cell display platforms   Pages (954–962) Open
Yu-jia Jin, Diao Yu, Xiao-long Tian, Hui-xian Li, Xiao-chao Zhou, Yu Kong, Wei Zhang, Lu Zhang, Cheng Lei, Zhen-lin Yang, Chao Tu, Yan-ling Wu, Tian-lei Ying
Bergenin, a PPARγ agonist, inhibits Th17 differentiation and subsequent neutrophilic asthma by preventing GLS1-dependent glutaminolysis   Pages (963–976)
Ling Yang, Yun Zheng, Yu-meng Miao, Wen-xin Yan, Yan-zhi Geng, Yue Dai, Zhi-feng Wei
Anemoside B4 inhibits enterovirus 71 propagation in mice through upregulating 14-3-3 expression and type I interferon responses   Pages (977–991)
Nai-xin Kang, Yue Zou, Qing-hua Liang, Yan-er Wang, Yan-li Liu, Guo-qiang Xu, Han-dong Fan, Qiong-ming Xu, Shi-lin Yang, Di Yu
ML365 inhibits TWIK2 channel to block ATP-induced NLRP3 inflammasome   Pages (992–1000)
Xiao-yan Wu, Jin-yan Lv, Shi-qing Zhang, Xin Yi, Zi-wei Xu, Yuan-xing Zhi, Bo-xin Zhao, Jian-xin Pang, Ken Kin Lam Yung, Shu-wen Liu, Ping-zheng Zhou
QAP14 suppresses breast cancer stemness and metastasis via activation of dopamine D1 receptor   Pages (1001–1012)
Ling Yong, Ye Yao, Guo-shu Chen, Xiao-xue Yan, Yu-chen Guo, Meng-yi Han, Jun-sheng Xue, Wei-zhe Jian, Tian-yan Zhou
The novel STAT3 inhibitor WZ-2-033 causes regression of human triple-negative breast cancer and gastric cancer xenografts   Pages (1013–1023)
Yan Zhong, Lin Deng, Shuo Shi, Qiu-yao Huang, Shu-min Ou-Yang, Jian-shan Mo, Kai Zhu, Xin-ming Qu, Pei-qing Liu, Yuan-xiang Wang, Xiao-lei Zhang
The novel indomethacin derivative CZ-212-3 exerts antitumor effects on castration-resistant prostate cancer by degrading androgen receptor and its variants   Pages (1024–1032)
Hong Wang, Zhe Chang, Guo-di Cai, Ping Yang, Jiang-he Chen, Shan-shu Yang, Yin-feng Guo, Ming-yu Wang, Xue-hua Zheng, Jin-ping Lei, Pei-qing Liu, De-peng Zhao, Jun-jian Wang
Novel CDK9 inhibitor oroxylin A promotes wild-type P53 stability and prevents hepatocellular carcinoma progression by disrupting both MDM2 and SIRT1 signaling   Pages (1033–1045)
Jing-yue Yao, Shu Xu, Yue-ning Sun, Ye Xu, Qing-long Guo, Li-bin Wei
Okicamelliaside targets the N-terminal chaperone pocket of HSP90 disrupts the chaperone protein interaction of HSP90-CDC37 and exerts antitumor activity   Pages (1046–1058)
Chuan-jing Cheng, Kai-xin Liu, Man Zhang, Fu-kui Shen, Li-li Ye, Wen-bo Wu, Xiao-tao Hou, Er-wei Hao, Yuan-yuan Hou, Gang Bai
Metabolic characterization of a potent natural neuroprotective agent dendrobine in vitro and in rats   Pages (1059–1071)
Hong Pan, Fu-guo Shi, Chao Fang, Jing-shan Shi
Inhibition of drug-metabolizing enzymes by Jingyin granules: implications of herb–drug interactions in antiviral therapy   Pages (1072–1081)
Feng Zhang, Wei Liu, Jian Huang, Qi-long Chen, Dan-dan Wang, Li-wei Zou, Yong-fang Zhao, Wei-dong Zhang, Jian-guang Xu, Hong-zhuan Chen, Guang-bo Ge
Itraconazole and rifampicin, as CYP3A modulators but not P-gp modulators, affect the pharmacokinetics of almonertinib and active metabolite HAS-719 in healthy volunteers   Pages (1082–1090)
Lu Liu, Wei Li, Le Yang, Zi-tao Guo, Hao Xue, Ning-jie Xie, Xiao-yan Chen
Pharmacodynamic, pharmacokinetic, and phase 1a study of bisthianostat, a novel histone deacetylase inhibitor, for the treatment of relapsed or refractory multiple myeloma   Pages (1091–1099) Open
Yu-bo Zhou, Yang-ming Zhang, Hong-hui Huang, Li-jing Shen, Xiao-feng Han, Xiao-bei Hu, Song-da Yu, An-hui Gao, Li Sheng, Ming-bo Su, Xiao-li Wei, Yue Zhang, Yi-fan Zhang, Zhi-wei Gao, Xiao-yan Chen, Fa-jun Nan, Jia Li, Jian Hou

Author Correction

Author Correction: Synergistic suppression of noscapine and conventional chemotherapeutics on human glioblastoma cell growth   Pages (1100)
Qi Qi, Xia Liu, Shiyong Li, Harish C. Joshi, Keqiang Ye