Vol 43, No 3 (March 2022): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Druggability of lipid metabolism modulation against renal fibrosis   Pages (505–519)
Yuan-yuan Chen, Xiao-guang Chen, Sen Zhang
Targeting HMGB1 for the treatment of sepsis and sepsis- induced organ injury   Pages (520–528)
Chao Deng, Lin Zhao, Zhi Yang, Jia-jia Shang, Chang-yu Wang, Ming-zhi Shen, Shuai Jiang, Tian Li, Wen-cheng Di, Ying Chen, He Li, Ye-dong Cheng, Yang Yang

Article

NADPH is superior to NADH or edaravone in ameliorating metabolic disturbance and brain injury in ischemic stroke   Pages (529–540)
Xin-xin Wang, Fan Wang, Guang-hui Mao, Jun-chao Wu, Mei Li, Rong Han, Jing She, Rong Zhang, Rui Sheng, Zhong Chen, Zheng-hong Qin
Exogenous glutathione exerts a therapeutic effect in ischemic stroke rats by interacting with intrastriatal dopamine   Pages (541–551)
He Wang, Yi-sha Du, Wen-shuo Xu, Chang-jian Li, Hong Sun, Kang-rui Hu, Yuan-zhuo Hu, Teng-jie Yu, Hui-min Guo, Lin Xie, Guang-ji Wang, Yan Liang
Fatty acid-binding protein 7 triggers α-synuclein oligomerization in glial cells and oligodendrocytes associated with oxidative stress   Pages (552–562)
An Cheng, Yi-fei Wang, Yasuharu Shinoda, Ichiro Kawahata, Tetsunori Yamamoto, Wen-bin Jia, Hanae Yamamoto, Tomohiro Mizobata, Yasushi Kawata, Kohji Fukunaga
Rg1 exerts protective effect in CPZ-induced demyelination mouse model via inhibiting CXCL10-mediated glial response   Pages (563–576)
Yi-xiao Dong, Shi-feng Chu, Sha-sha Wang, Ya-juan Tian, Wen-bin He, Yu-sheng Du, Zhen-zhen Wang, Xu Yan, Zhao Zhang, Nai-hong Chen
Amygdala dynorphin/κ opioid receptor system modulates depressive-like behavior in mice following chronic social defeat stress   Pages (577–587)
Gui-ying Zan, Xiang Sun, Yu-jun Wang, Rui Liu, Chen-yao Wang, Wei-jia Du, Liu-bin Guo, Jing-rui Chai, Qing-lin Li, Zhi-qiang Liu, Jing-gen Liu
Small molecule QF84139 ameliorates cardiac hypertrophy via activating the AMPK signaling pathway   Pages (588–601)
Xu-xia Li, Peng Zhang, Yang Yang, Jing-jing Wang, Yan-jun Zheng, Ji-liang Tan, Shen-yan Liu, Yong-ming Yan, You-yi Zhang, Yong-xian Cheng, Huang-tian Yang
S-nitrosylation of c-Jun N-terminal kinase mediates pressure overload-induced cardiac dysfunction and fibrosis   Pages (602–612)
Miao Zhou, Ji-yu Chen, Meng-Lin Chao, Chao Zhang, Zhi-guang Shi, Xue-chun Zhou, Li-ping Xie, Shi-xiu Sun, Zheng-rong Huang, Shan-shan Luo, Yong Ji
Kanglexin delays heart aging by promoting mitophagy   Pages (613–623)
Hui-min Li, Xin Liu, Zi-yu Meng, Lei Wang, Li-min Zhao, Hui Chen, Zhi-xia Wang, Hao Cui, Xue-qing Tang, Xiao-han Li, Wei-na Han, Xue Bai, Yuan Lin, Heng Liu, Yong Zhang, Bao-feng Yang
Activating BK channels ameliorates vascular smooth muscle calcification through Akt signaling   Pages (624–633)
Feng-ling Ning, Jie Tao, Dan-dan Li, Lu-lu Tian, Meng-ling Wang, Svetlana Reilly, Cheng Liu, Hui Cai, Hong Xin, Xue-mei Zhang
The multifunctional adaptor protein HIP-55 couples Smad7 to accelerate TGF-β type I receptor degradation   Pages (634–644)
Yang Sun, Zi-jian Li
Blueberry-derived exosomes-like nanoparticles ameliorate nonalcoholic fatty liver disease by attenuating mitochondrial oxidative stress   Pages (645–658)
Wan-jun Zhao, Yang-ping Bian, Qiu-hui Wang, Fei Yin, Li Yin, Yong-lan Zhang, Jian-hui Liu
Epac activation ameliorates tubulointerstitial inflammation in diabetic nephropathy   Pages (659–671)
Wen-xia Yang, Yu Liu, Shu-min Zhang, Hua-fen Wang, Yi-fei Liu, Jia-lu Liu, Xiao-hui Li, Meng-ru Zeng, Yu-zhang Han, Fu-you Liu, Lin Sun, Li Xiao
Bispecific antibody simultaneously targeting PD1 and HER2 inhibits tumor growth via direct tumor cell killing in combination with PD1/PDL1 blockade and HER2 inhibition   Pages (672–680) Open
Chang-ling Gu, Hai-xia Zhu, Lan Deng, Xiao-qing Meng, Kai Li, Wei Xu, Le Zhao, Yue-qin Liu, Zhen-ping Zhu, Hao-min Huang
TRIM25 activates AKT/mTOR by inhibiting PTEN via K63-linked polyubiquitination in non-small cell lung cancer   Pages (681–691)
Yuan-ming He, Xiu-min Zhou, Shuo-yi Jiang, Zu-bin Zhang, Bi-yin Cao, Jin-bao Liu, Yuan-ying Zeng, Jun Zhao, Xin-liang Mao
Upregulation of wild-type p53 by small molecule-induced elevation of NQO1 in non-small cell lung cancer cells   Pages (692–702)
Hong Yu, Hong-ying Gao, Hua Guo, Gui-zhen Wang, Yi-qing Yang, Qian Hu, Li-jun Liang, Qun Zhao, Da-wei Xie, Yu Rao, Guang-biao Zhou
AKR1C1 connects autophagy and oxidative stress by interacting with SQSTM1 in a catalytic-independent manner   Pages (703–711)
Lin-lin Chang, Yue-kang Li, Chen-xi Zhao, Chen-ming Zeng, Fu-jing Ge, Jia-min Du, Wen-zhou Zhang, Pei-hua Lu, Qiao-jun He, Hong Zhu, Bo Yang
Cinnamaldehyde induces autophagy-mediated cell death through ER stress and epigenetic modification in gastric cancer cells   Pages (712–723) Open
Tae Woo Kim
Oroxylin A inhibits the migration of hepatocellular carcinoma cells by inducing NAG-1 expression   Pages (724–734)
Tong-xin Huo, Xiao-ping Wang, Zhou Yu, Bo Kong, Yuan He, Qing-long Guo, Xiao-bo Zhang, Lei Qiang
KCNN4-mediated Ca2+/MET/AKT axis is promising for targeted therapy of pancreatic ductal adenocarcinoma   Pages (735–746)
Xiao Mo, Cheng-fei Zhang, Ping Xu, Min Ding, Zhi-jie Ma, Qi Sun, Yu Liu, Hong-kai Bi, Xin Guo, Alaa Abdelatty, Chao Hu, Hao-jun Xu, Guo-ren Zhou, Yu-liang Jia, Hong-ping Xia
Furmonertinib (Alflutinib, AST2818) is a potential positive control drug comparable to rifampin for evaluation of CYP3A4 induction in sandwich-cultured primary human hepatocytes   Pages (747–756)
Ya-li Wu, Ya-ru Xue, Zi-tao Guo, Zhen-dong Chen, Xin-yu Ge, Da-fang Zhong, Xing-xing Diao

Correction

Author Correction: Bmal1 inhibits phenotypic transformation of hepatic stellate cells in liver fibrosis via IDH1/α-KG-mediated glycolysis   Pages (757–75)
Lei Xu, Tian-yu Yang, Yi-wen Zhou, Mei-fei Wu, Jie Shen, Jie-ling Cheng, Qing-xue Liu, Shi-yang Cao, Jian-qing Wang, Lei Zhang