Vol 42, No 11 (November 2021): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Mutations in key driver genes of pancreatic cancer: molecularly targeted therapies and other clinical implications   Pages (1725–1741)
Hai-feng Hu, Zeng Ye, Yi Qin, Xiao-wu Xu, Xian-jun Yu, Qi-feng Zhuo, Shun-rong Ji
NOD-like receptors in autoimmune diseases   Pages (1742–1756)
Li Chen, Shi-qi Cao, Ze-min Lin, Shi-jun He, Jian-ping Zuo

Article

Neonatal cortical astrocytes possess intrinsic potential in neuronal conversion in defined media   Pages (1757–1768) Open
Peng Zeng, Qiu-hong Hua, Jun-yuan Gong, Chang-jie Shi, Xiao-ping Pi, Xin Xie, Ru Zhang
1,2,4-Trimethoxybenzene selectively inhibits NLRP3 inflammasome activation and attenuates experimental autoimmune encephalomyelitis   Pages (1769–1779)
Rui-yuan Pan, Xiang-xi Kong, Yong Cheng, Lu Du, Zhen-chao Wang, Chao Yuan, Jin-bo Cheng, Zeng-qiang Yuan, Hai-yan Zhang, Ya-jin Liao
Interleukin-17 upregulation participates in the pathogenesis of heart failure in mice via NF-κB-dependent suppression of SERCA2a and Cav1.2 expression   Pages (1780–1789)
Gen-long Xue, De-sheng Li, Zhi-yong Wang, Yang Liu, Ji-ming Yang, Chang-zhu Li, Xing-da Li, Jiu-dong Ma, Man-man Zhang, Yan-jie Lu, Yue Li, Bao-feng Yang, Zhen-wei Pan
Rictor/mTORC2 involves mitochondrial function in ES cells derived cardiomyocytes via mitochondrial Connexin 43   Pages (1790–1797)
Jia-dan Wang, Ying Shao, Dan Liu, Nuo-ya Liu, Dan-yan Zhu
Inhibition of miR-135a-5p attenuates vascular smooth muscle cell proliferation and vascular remodeling in hypertensive rats   Pages (1798–1807)
Chao Ye, Ying Tong, Nan Wu, Guo-wei Wan, Fen Zheng, Jing-yu Chen, Jian-zhen Lei, Hong Zhou, Ai-dong Chen, Jue-jin Wang, Qi Chen, Yue-hua Li, Yu-ming Kang, Guo-qing Zhu
Pantoprazole ameliorates liver fibrosis and suppresses hepatic stellate cell activation in bile duct ligation rats by promoting YAP degradation   Pages (1808–1820)
Zhen-ning Lu, Wei-xiao Niu, Na Zhang, Mao-xu Ge, Yun-yang Bao, Yu Ren, Xiu-li Guo, Hong-wei He
Berberine alleviates visceral hypersensitivity in rats by altering gut microbiome and suppressing spinal microglial activation   Pages (1821–1833) Open
Jin-dong Zhang, Jiao Liu, Shi-wei Zhu, Yuan Fang, Ben Wang, Qiong Jia, Hui-feng Hao, John Y. Kao, Qi-hua He, Li-jin Song, Fei Liu, Bao-li Zhu, Chung Owyang, Li-ping Duan
SL010110, a lead compound, inhibits gluconeogenesis via SIRT2-p300-mediated PEPCK1 degradation and improves glucose homeostasis in diabetic mice   Pages (1834–1846)
Yu-ran Ren, Yang-liang Ye, Ying Feng, Ti-fei Xu, Yu Shen, Jia Liu, Su-ling Huang, Jian-hua Shen, Ying Leng
Targeting the ILK/YAP axis by LFG-500 blocks epithelial–mesenchymal transition and metastasis   Pages (1847–1859)
Cheng-lin Li, Juan Li, Shu-yuan Gong, Meng Huang, Rui Li, Gui-xiang Xiong, Fan Wang, Qiu-ming Zou, Qi Qi, Xiao-xing Yin
Identification of pimavanserin tartrate as a potent Ca2+-calcineurin-NFAT pathway inhibitor for glioblastoma therapy   Pages (1860–1874)
Zhen-zhen Liu, Xiao-ning Liu, Rui-cheng Fan, Yu-ping Jia, Qing-ke Zhang, Xin-qing Gao, Yu-qing Wang, Meng-qing Yang, Li-zhen Ji, Yong-qing Zhou, Hong-li Li, Ping Li, Bo Tang
Autophagy inhibitors increase the susceptibility of KRAS-mutant human colorectal cancer cells to a combined treatment of 2-deoxy-D-glucose and lovastatin   Pages (1875–1887)
Xiao-ming Huang, Jia-jun Huang, Jing-jing Du, Na Zhang, Ze Long, You Yang, Fang-fang Zhong, Bo-wen Zheng, Yun-fu Shen, Zhe Huang, Xiang Qin, Jun-he Chen, Qian-yu Lin, Wan-jun Lin, Wen-zhe Ma
The transcription factor PBX3 promotes tumor cell growth through transcriptional suppression of the tumor suppressor p53   Pages (1888–1899)
Wen-fang Li, Arin Herkilini, Yu Tang, Ping Huang, Guan-bin Song, Makoto Miyagishi, Vivi Kasim, Shou-rong Wu
G3BP1 promotes human breast cancer cell proliferation through coordinating with GSK-3β and stabilizing β-catenin   Pages (1900–1912)
Cong-hui Zhang, Hong Liu, Wu-li Zhao, Wen-xia Zhao, Hui-min Zhou, Rong-guang Shao
Disulfiram-loaded lactoferrin nanoparticles for treating inflammatory diseases   Pages (1913–1920)
An-te Ou, Jia-xin Zhang, Yue-fei Fang, Rong Wang, Xue-ping Tang, Peng-fei Zhao, Yu-ge Zhao, Meng Zhang, Yong-zhuo Huang
Development of a nanobody-based immunoassay for the sensitive detection of fibrinogen-like protein 1   Pages (1921–1929)
Wan-ting Zhang, Ting-ting Liu, Man Wu, Xiao-chen Chen, Li Han, Zhen-zhong Shi, Yu-ying Li, Xi-yang Li, Hai-xing Xu, Li-kun Gong, Pei-hu Xu, Yong Geng
Ginsenoside 20(S)-Rh2 promotes cellular pharmacokinetics and intracellular antibacterial activity of levofloxacin against Staphylococcus aureus through drug efflux inhibition and subcellular stabilization   Pages (1930–1941)
Xiao-yang Chen, Fei Qian, Yao-yao Wang, Yan Liu, Yuan Sun, Wei-bin Zha, Kun Hao, Fang Zhou, Guang-ji Wang, Jing-wei Zhang
Bile duct ligation causes opposite impacts on the expression and function of BCRP and P-gp in rat brain partly via affecting membrane expression of ezrin/radixin/moesin proteins   Pages (1942–1950)
Tong Wu, Yun Sheng, Yuan-yuan Qin, Wei-min Kong, Meng-meng Jin, Han-yu Yang, Xiao-ke Zheng, Chang Dai, Ming Liu, Xiao-dong Liu, Li Liu