Vol 42, No 8 (August 2021): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

Post-translational modification of KRAS: potential targets for cancer therapy   Pages (1201–1211)
Wei-hua Wang, Tao Yuan, Mei-jia Qian, Fang-jie Yan, Liu Yang, Qiao-jun He, Bo Yang, Jin-jian Lu, Hong Zhu
Tu-San-Qi (Gynura japonica): the culprit behind pyrrolizidine alkaloid-induced liver injury in China   Pages (1212-1222)
Lin Zhu, Chun-yuan Zhang, Dong-ping Li, Hu-biao Chen, Jiang Ma, Hong Gao, Yang Ye, Ji-yao Wang, Peter P. Fu, Ge Lin

Article

Pinocembrin attenuates hemorrhagic transformation after delayed t-PA treatment in thromboembolic stroke rats by regulating endogenous metabolites   Pages (1223-1234)
Ling-lei Kong, Li Gao, Ke-xin Wang, Nan-nan Liu, Cheng-di Liu, Guo-dong Ma, Hai-guang Yang, Xue-mei Qin, Guan-hua Du
Inhibition of Nav1.7 channel by a novel blocker QLS-81 for alleviation of neuropathic pain   Pages (1235-1247)
He-ling Niu, Ya-ni Liu, Deng-qi Xue, Li-ying Dong, Hui-jie Liu, Jing Wang, Yi-lin Zheng, An-ruo Zou, Li-ming Shao, KeWei Wang
Upregulation of acid sensing ion channel 1a (ASIC1a) by hydrogen peroxide through the JNK pathway   Pages (1248-1255)
Bao-ming Wu, Jaree Bargaineer, Ling Zhang, Tao Yang, Zhi-gang Xiong, Tian-dong Leng
Melittin ameliorates inflammation in mouse acute liver failure via inhibition of PKM2-mediated Warburg effect   Pages (1256-1266)
Xue-gong Fan, Si-ya Pei, Dan Zhou, Peng-cheng Zhou, Yan Huang, Xing-wang Hu, Teng Li, Yang Wang, Ze-bing Huang, Ning Li
Brexpiprazole caused glycolipid metabolic disorder by inhibiting GLP1/GLP1R signaling in rats   Pages (1267-1279)
De-juan Li, Qin Yue, Lu Liu, Ke-ke Che, Xue-mei Liu, Chang-hua Hu
PTPL1 suppresses lung cancer cell migration via inhibiting TGF-β1-induced activation of p38 MAPK and Smad 2/3 pathways and EMT   Pages (1280-1287)
Ning Zhu, Xiu-juan Zhang, Hai Zou, Yuan-yuan Zhang, Jing-wen Xia, Peng Zhang, You-zhi Zhang, Jing Li, Liang Dong, Gulinuer Wumaier, Sheng-qing Li
Inhibition of histamine receptor H3 suppresses the growth and metastasis of human non-small cell lung cancer cells via inhibiting PI3K/Akt/mTOR and MEK/ERK signaling pathways and blocking EMT   Pages (1288-1297)
Yan-yan Zhao, Jing Jia, Jing-jing Zhang, Yan-ping Xun, Shu-jun Xie, Jia-feng Liang, Hong-gang Guo, Jia-zhen Zhu, Sheng-lin Ma, Shi-rong Zhang
Combinations of proteasome inhibitors with obatoclax are effective for small cell lung cancer   Pages (1298-1310)
Yan-ping Yin, Wen-hao Shi, Ke Deng, Xiao-li Liu, Hong Li, Xiao-tong Lv, Vivian Wai Yan Lui, Chen Ding, Bo Hong, Wen-chu Lin
Sodium propionate exerts anticancer effect in mice bearing breast cancer cell xenograft by regulating JAK2/STAT3/ROS/ p38 MAPK signaling   Pages (1311-1323)
Hyun-Soo Park, Joo-Hui Han, Jeong Won Park, Do-Hyung Lee, Keun-Woo Jang, Miji Lee, Kyung-Sun Heo, Chang-Seon Myung
FOXO3a protects glioma cells against temozolomide-induced DNA double strand breaks via promotion of BNIP3-mediated mitophagy   Pages (1324-1337) Open
Chuan He, Shan Lu, Xuan-zhong Wang, Chong-cheng Wang, Lei Wang, Shi-peng Liang, Tian-fei Luo, Zhen-chuan Wang, Mei-hua Piao, Guang-fan Chi, Peng-fei Ge
Suppression of the USP10/CCND1 axis induces glioblastoma cell apoptosis   Pages (1338-1346)
Tong Sun, Yu-jia Xu, Shuo-yi Jiang, Zhuan Xu, Bi-yin Cao, Gautam Sethi, Yuan-ying Zeng, Yan Kong, Xin-liang Mao
Identification of SARS-CoV-2 entry inhibitors among already approved drugs   Pages (1347-1353)
Li Yang, Rong-juan Pei, Heng Li, Xin-na Ma, Yu Zhou, Feng-hua Zhu, Pei-lan He, Wei Tang, Ye-cheng Zhang, Jin Xiong, Shu-qi Xiao, Xian-kun Tong, Bo Zhang, Jian-ping Zuo
Subtype-selective mechanisms of negative allosteric modulators binding to group I metabotropic glutamate receptors   Pages (1354-1367)
Ting-ting Fu, Gao Tu, Meng Ping, Guo-xun Zheng, Feng-yuan Yang, Jing-yi Yang, Yang Zhang, Xiao-jun Yao, Wei-wei Xue, Feng Zhu
Population pharmacokinetics of the anti-PD-1 antibody camrelizumab in patients with multiple tumor types and model-informed dosing strategy   Pages (1368-1375)
Chen-yu Wang, Chang-cheng Sheng, Guang-li Ma, Da Xu, Xiao-qin Liu, Yu-ya Wang, Li Zhang, Chuan-liang Cui, Bing-he Xu, Yu-qin Song, Jun Zhu, Zheng Jiao