Vol 42, No 6 (June 2021): Acta Pharmacologica Sinica

Perspective

The challenges and opportunities of traditional Chinese medicines against COVID-19: a way out from a network perspective   Pages (845–847)
Hua-li Zuo, Yang-Chi-Dung Lin, Hsi-Yuan Huang, Xu Wang, Yun Tang, Yuan-jia Hu, Xiang-jun Kong, Qian-jun Chen, Yu-zhu Zhang, Hsiao-Chin Hong, Jing Li, Si-yao Hu, Hsien-Da Huang

Article

Low corticosterone levels attenuate late life depression and enhance glutamatergic neurotransmission in female rats   Pages (848–860)
Shi-feng Chu, Zhao Zhang, Xin Zhou, Wen-bin He, Bo Yang, Li-yuan Cui, Hong-yuan He, Zhen-zhen Wang, Nai-hong Chen
HDAC6 is critical for ketamine-induced impairment of dendritic and spine growth in GABAergic projection neurons   Pages (861–870)
Xuan Li, Hexige Saiyin, Jian-hua Zhou, Qiong Yu, Wei-min Liang
Allisartan isoproxil reduces mortality of stroke-prone rats and protects against cerebrovascular, cardiac, and aortic damage   Pages (871–884)
Qi-sheng Ling, Sai-long Zhang, Jia-sheng Tian, Ming-he Cheng, Ai-jun Liu, Feng-hua Fu, Jian-guo Liu, Chao-yu Miao
Pharmacological characterization of MT-1207, a novel multitarget antihypertensive agent   Pages (885–897)
Tian-ying Xu, Peng Wang, Jia-sheng Tian, Sheng-li Qing, Shu-na Wang, Ya-hui Huang, Jin-yi Xu, Ding-feng Su, Jian-guo Liu, Chao-yu Miao
The baroreflex afferent pathway plays a critical role in H2S-mediated autonomic control of blood pressure regulation under physiological and hypertensive conditions   Pages (898–908)
Ying Li, Yan Feng, Li Liu, Xue Li, Xin-yu Li, Xun Sun, Ke-xin Li, Rong-rong Zha, Hong-dan Wang, Meng-di Zhang, Xiong-xiong Fan, Di Wu, Yao Fan, Hao-cheng Zhang, Guo-fen Qiao, Bai-yan Li
Targeted inhibition of calpain in mitochondria alleviates oxidative stress-induced myocardial injury   Pages (909–920)
Dong Zheng, Ting Cao, Lu-lu Zhang, Guo-chang Fan, Jun Qiu, Tian-qing Peng
Melatonin promotes cardiomyocyte proliferation and heart repair in mice with myocardial infarction via miR-143-3p/Yap/ Ctnnd1 signaling pathway   Pages (921–931)
Wen-ya Ma, Rui-jie Song, Bin-bin Xu, Yan Xu, Xiu-xiu Wang, Hong-yue Sun, Shuai-nan Li, Shen-zhen Liu, Mei-xi Yu, Fan Yang, Dan-yu Ye, Rui Gong, Zhen-bo Han, Ying Yu, Djibril Bamba, Ning Wang, Zhen-wei Pan, Ben-zhi Cai
Engineered cardiac tissues: a novel in vitro model to investigate the pathophysiology of mouse diabetic cardiomyopathy   Pages (932–941)
Xiang Wang, Xin-xin Chen, Hai-tao Yu, Yi Tan, Qian Lin, Bradley B. Keller, Yang Zheng, Lu Cai
Pretreatment with chitosan oligosaccharides attenuate experimental severe acute pancreatitis via inhibiting oxidative stress and modulating intestinal homeostasis   Pages (942–953)
Qi-xiang Mei, Jun-hui Hu, Ze-hua Huang, Jun-jie Fan, Chun-lan Huang, Ying-ying Lu, Xing-peng Wang, Yue Zeng
Caspase-11/4 and gasdermin D-mediated pyroptosis contributes to podocyte injury in mouse diabetic nephropathy   Pages (954–963)
Qian Cheng, Jing Pan, Zhuan-li Zhou, Fan Yin, Hong-yan Xie, Pan-pan Chen, Jing-yao Li, Pei-qing Zheng, Li Zhou, Wei Zhang, Jun Liu, Li-min Lu
Pyrazolone derivative C29 protects against HFD-induced obesity in mice via activation of AMPK in adipose tissue   Pages (964–974)
Bo-han Li, Mei Zhang, Ya-nan Duan, Lin Shuai, Hao-wen Jiang, Jia Li, Fa-jun Nan, Jing-ya Li
Pristimerin protects against inflammation and metabolic disorder in mice through inhibition of NLRP3 inflammasome activation   Pages (975–986)
Qun Zhao, Yun Bi, Jian Guo, Ying-xiang Liu, Jing Zhong, Long-rui Pan, Yan Tan, Xian-jun Yu
Tanshinone IIA prevents LPS-induced inflammatory responses in mice via inactivation of succinate dehydrogenase in macrophages   Pages (987–997)
Qiu-yan Liu, Yu Zhuang, Xian-rui Song, Qun Niu, Qiu-shuang Sun, Xiao-nan Li, Ning Li, Bao-lin Liu, Fang Huang, Zhi-xia Qiu
SAF-189s, a potent new-generation ROS1 inhibitor, is active against crizotinib-resistant ROS1 mutant-driven tumors   Pages (998–1004)
Zong-jun Xia, Yin-chun Ji, De-qiao Sun, Xia Peng, Ying-lei Gao, Yan-fen Fang, Xing-dong Zhao, Wei-bo Wang, Jian Ding, Mei-yu Geng, Jing Ai
ABT-199 inhibits Hedgehog pathway by acting as a competitive inhibitor of oxysterol, rather as a BH3 mimetic   Pages (1005–1013)
Juan Wang, Yu Zhang, Wen-jing Huang, Jun Yang, Wei-guo Tang, Tao-min Huang, Wen-fu Tan

Correction

Author Correction: Salvianolic acid A prevented cerebrovascular endothelial injury caused by acute ischemic stroke through inhibiting the Src signaling pathway   Pages (1014)
Cheng-di Liu, Nan-nan Liu, Sen Zhang, Guo-dong Ma, Hai-guang Yang, Ling-lei Kong, Guan-hua Du