Vol 41, No 12 (December 2020): Acta Pharmacologica Sinica

Review Article

The impact of cannabinoid type 2 receptors (CB2Rs) in neuroprotection against neurological disorders   Pages (1507–1518)
Qing Xin, Fei Xu, Devin H. Taylor, Jing-fu Zhao, Jie Wu
Waixenicin A, a marine-derived TRPM7 inhibitor: a promising CNS drug lead   Pages (1519–1524)
Hong-Shuo Sun, F. David Horgen, Daniel Romo, Kenneth G. Hull, Sigrid A. Kiledal, Andrea Fleig, Zhong-Ping Feng
Involvement of the secreted protein Metrnl in human diseases   Pages (1525–1530)
Zhu-wei Miao, Wen-jun Hu, Zhi-yong Li, Chao-yu Miao
Anti-inflammatory signaling through G protein-coupled receptors   Pages (1531–1538)
Yun-jun Ge, Qi-wen Liao, Ye-chun Xu, Qiang Zhao, Bei-li Wu, Richard D. Ye
Hypoxia, HIF-1α, and COVID-19: from pathogenic factors to potential therapeutic targets   Pages (1539–1546)
Zoya O. Serebrovska, Elisa Y. Chong, Tetiana V. Serebrovska, Lesia V. Tumanovska, Lei Xi

Article

Icariside II attenuates cerebral ischemia/reperfusion-induced blood–brain barrier dysfunction in rats via regulating the balance of MMP9/TIMP1   Pages (1547–1556)
Mu-bo Liu, Wei Wang, Jian-mei Gao, Fei Li, Jing-shan Shi, Qi-hai Gong
Downregulation of hippocampal SIRT6 activates AKT/CRMP2 signaling and ameliorates chronic stress-induced depression-like behavior in mice   Pages (1557–1567)
Wang Li, Xin Liu, Hui Qiao
Metrnl deficiency decreases blood HDL cholesterol and increases blood triglyceride   Pages (1568–1575)
Qi Qi, Wen-jun Hu, Si-li Zheng, Sai-long Zhang, Ying-ying Le, Zhi-yong Li, Chao-yu Miao
Minimal contribution of IP3R2 in cardiac differentiation and derived ventricular-like myocytes from human embryonic stem cells   Pages (1576–1586)
Peng Zhang, Ji-jun Huang, Kun-fu Ou-yang, He Liang, Miao-ling Li, Yi-jie Wang, Huang-tian Yang
Polydatin attenuates renal fibrosis in diabetic mice through regulating the Cx32-Nox4 signaling pathway   Pages (1587–1596)
Zhi-quan Chen, Xiao-hong Sun, Xue-juan Li, Zhan-chi Xu, Yan Yang, Ze-yuan Lin, Hai-ming Xiao, Meng Zhang, Shi-jian Quan, He-qing Huang
Exogenous pancreatic kininogenase protects against renal fibrosis in rat model of unilateral ureteral obstruction   Pages (1597–1608)
Ji-zhe Jin, Hui-ying Li, Jian Jin, Shang-guo Piao, Xiong-hu Shen, Yan-ling Wu, Jia-chong Xu, Long-ye Zhang, Yu-ji Jiang, Hai-lan Zheng, Ying-shun Jin, Sheng Cui, Kang Luo, Yi Quan, Can Li
Synergistic antitumor activity of sorafenib and artesunate in hepatocellular carcinoma cells   Pages (1609–1620)
Xu Yao, Chen-ru Zhao, Hao Yin, KeWei Wang, Jian-jun Gao

Correction

Author Correction: Cobrotoxin could be an effective therapeutic for COVID-19   Pages (1621)
Fang Lin, Paul F. Reid, Zheng-hong Qin
Author Correction: Ophiopogonin D maintains Ca2+ homeostasis in rat cardiomyocytes in vitro by upregulating CYP2J3/ EETs and suppressing ER stress   Pages (1622)
Wen-ting You, Tao Zhou, Zeng-chun Ma, Qian-de Liang, Cheng-rong Xiao, Xiang-lin Tang, Hong-ling Tan, Bo-li Zhang, Yu-guang Wang, Yue Gao