Vol 40, No 10 (October 2019): Acta Pharmacologica Sinica

Article

Interplay between Alzheimer’s disease and global glucose metabolism revealed by the metabolic profile alterations of pancreatic tissue and serum in APP/PS1 transgenic mice   Pages (1259–1268)
Xia Liu, Wei Wang, Hua-li Chen, Hai-yan Zhang, Nai-xia Zhang
Curculigoside facilitates fear extinction and prevents depression-like behaviors in a mouse learned helplessness model through increasing hippocampal BDNF   Pages (1269–1278)
San-juan Yang, Zhu-jin Song, Xun-cui Wang, Zheng-rong Zhang, Sheng-bing Wu, Guo-qi Zhu
Nitazoxanide, an anti-parasitic drug, efficiently ameliorates learning and memory impairments in AD model mice   Pages (1279–1291)
Lei Fan, Xiao-xia Qiu, Zhi-yuan Zhu, Jian-lu Lv, Jian Lu, Fei Mao, Jin Zhu, Jia-ying Wang, Xiao-wei Guan, Jing Chen, Jin Ren, Ji-ming Ye, Yong-hua Zhao, Jian Li, Xu Shen
The oncometabolite 2-hydroxyglutarate inhibits microglial activation via the AMPK/mTOR/NF-κB pathway   Pages (1292–1302)
Chao-jun Han, Ji-yue Zheng, Lin Sun, Hui-cui Yang, Zhong-qiang Cao, Xiao-hu Zhang, Long-tai Zheng, Xue-chu Zhen
Propofol attenuates TNF-α-induced MMP-9 expression in human cerebral microvascular endothelial cells by inhibiting Ca2+/CAMK II/ERK/NF-κB signaling pathway   Pages (1303–1313)
Xiao-wei Ding, Xia Sun, Xue-fang Shen, Yan Lu, Jia-qiang Wang, Zhi-rong Sun, Chang-hong Miao, Jia-wei Chen
Irisin exerts a therapeutic effect against myocardial infarction via promoting angiogenesis   Pages (1314–1321)
Qiao Liao, Shuang Qu, Lu-xun Tang, Liang-peng Li, Duo-fen He, Chun-yu Zeng, Wei Eric Wang
Crosstalk between the Akt/mTORC1 and NF-κB signaling pathways promotes hypoxia-induced pulmonary hypertension by increasing DPP4 expression in PASMCs   Pages (1322–1333)
Ying Li, Li Yang, Liang Dong, Zhi-wei Yang, Jing Zhang, Sheng-li Zhang, Meng-jie Niu, Jing-wen Xia, Yi Gong, Ning Zhu, Xiu-juan Zhang, Yuan-yuan Zhang, Xiao-min Wei, You-zhi Zhang, Peng Zhang, Sheng-qing Li
Identification of PRDX6 as a regulator of ferroptosis   Pages (1334–1342)
Bin Lu, Xiao-bing Chen, Yu-cai Hong, Hong Zhu, Qiao-jun He, Bo Yang, Mei-dan Ying, Ji Cao
Inhibition of M2-like macrophages by all-trans retinoic acid prevents cancer initiation and stemness in osteosarcoma cells   Pages (1343–1350)
Xue-jing Shao, Sen-feng Xiang, Ying-qian Chen, Ning Zhang, Ji Cao, Hong Zhu, Bo Yang, Qian Zhou, Mei-dan Ying, Qiao-jun He
Intravenous formulation of Panax notoginseng root extract: human pharmacokinetics of ginsenosides and potential for perpetrating drug interactions   Pages (1351–1363)
Salisa Pintusophon, Wei Niu, Xiao-na Duan, Olajide E Olaleye, Yu-hong Huang, Feng-qing Wang, Yan-fen Li, Jun-ling Yang, Chuan Li
Structure-based design of a hyperthermostable AgUricase for hyperuricemia and gout therapy   Pages (1364–1372)
Yi Shi, Ting Wang, X. Edward Zhou, Qiu-feng Liu, Yi Jiang, H. Eric Xu