Vol 40, No 4 (April 2019): Acta Pharmacologica Sinica

Article

CZ-7, a new derivative of Claulansine F, ameliorates 2VO-induced vascular dementia in rats through a Nrf2-mediated antioxidant responses   Pages (425–440)
Dan-dan Liu, Xia Yuan, Shi-feng Chu, Chen Chen, Qian Ren, Piao Luo, Mei-yu Lin, Sha-sha Wang, Tian-bi Zhu, Qi-di Ai, Ying-da Zang, Dong-ming Zhang, Xin He, Zhi-hua Huang, Hong-shuo Sun, Zhong-ping Feng, Nai-hong Chen
Ganoderma lucidum extract ameliorates MPTP-induced parkinsonism and protects dopaminergic neurons from oxidative stress via regulating mitochondrial function, autophagy, and apoptosis   Pages (441–450)
Zhi-li Ren, Chao-dong Wang, Tao Wang, Hui Ding, Ming Zhou, Nan Yang, Yan-yong Liu, Piu Chan
Inhibitory effects of lappaconitine on the neuronal isoforms of voltage-gated sodium channels   Pages (451–459)
Yan-fen Li, Yue-ming Zheng, Yong Yu, Yong Gan, Zhao-bing Gao
Specific activation of mGlu2 induced IGF-1R transactivation in vitro through FAK phosphorylation   Pages (460–467)
Yong-jian Hu, Qian Sun, Wen-hua Zhang, Yu-jia Huo, Chan-juan Xu, Jian-feng Liu
Platelet microparticles contribute to aortic vascular endothelial injury in diabetes via the mTORC1 pathway   Pages (468–476)
Gui-hua Wang, Kun-ling Ma, Yang Zhang, Ze-bo Hu, Liang Liu, Jian Lu, Pei-pei Chen, Chen-chen Lu, Xiong-zhong Ruan, Bi-cheng Liu
Dysregulation of miR-135a-5p promotes the development of rat pulmonary arterial hypertension in vivo and in vitro   Pages (477–485)
Hong-mei Liu, Yi Jia, Ying-xian Zhang, Jun Yan, Ning Liao, Xiao-hui Li, Yuan Tang
Low serum osteocalcin levels are correlated with left ventricular systolic dysfunction and cardiac death in Chinese men   Pages (486–491)
Xue-li Zhang, Yun Shen, Xiao-jing Ma, Zhi-gang Lu, Yi-ting Xu, Qin Xiong, Yu-qian Bao
Effects of SLCO1B1 and GATM gene variants on rosuvastatin-induced myopathy are unrelated to high plasma exposure of rosuvastatin and its metabolites   Pages (492–499)
Xue Bai, Bin Zhang, Ping Wang, Guan-lei Wang, Jia-li Li, Ding-sheng Wen, Xing-zhen Long, Hong-shuo Sun, Yi-bin Liu, Min Huang, Shi-long Zhong
Expression of the oxygen-sensitive transcription factor subunit HIF-1α in patients suffering from secondary Raynaud syndrome   Pages (500–506)
Lukas Andreas Heger, Mark Kerber, Marcus Hortmann, Samuel Robinson, Maximilian Mauler, Daniela Stallmann, Daniel Duerschmied, Christoph Bode, Christoph Hehrlein, Ingo Ahrens
Magnesium lithospermate B improves the gut microbiome and bile acid metabolic profiles in a mouse model of diabetic nephropathy   Pages (507–513)
Jing Zhao, Qing-li Zhang, Jian-hua Shen, Kai Wang, Jia Liu
Thymopentin-loaded phospholipid-based phase separation gel with long-lasting immunomodulatory effects: in vitro and in vivo studies   Pages (514–521)
Ting Zhang, Xian-yan Qin, Xi Cao, Wen-hao Li, Tao Gong, Zhi-rong Zhang
Silk fibroin peptide suppresses proliferation and induces apoptosis and cell cycle arrest in human lung cancer cells   Pages (522–529)
Mei-sa Wang, Yi-bo Du, Hui-ming Huang, Zhong-ling Zhu, Shuang-shuang Du, Shao-yong Chen, Hong-ping Zhao, Zhao Yan
Oncoprotein HBXIP induces PKM2 via transcription factor E2F1 to promote cell proliferation in ER-positive breast cancer   Pages (530–538)
Bo-wen Liu, Tian-jiao Wang, Lei-lei Li, Lu Zhang, Yun-xia Liu, Jin-yan Feng, Yue Wu, Fei-fei Xu, Quan-sheng Zhang, Ming-zhu Bao, Wei-ying Zhang, Li-hong Ye
Asiatic acid enhances intratumor delivery and the antitumor effect of pegylated liposomal doxorubicin by reducing tumor-stroma collagen   Pages (539–545)
Luo Fang, Si-si Kong, Li-ke Zhong, Can-ming Wang, Yu-jia Liu, Hai-ying Ding, Jiao Sun, Yi-wen Zhang, Fan-zhu Li, Ping Huang
KLF4 functions as an oncogene in promoting cancer stem cell- like characteristics in osteosarcoma cells   Pages (546–555)
Xiao-tian Qi, Yang-ling Li, Yan-qi Zhang, Tong Xu, Bin Lu, Liang Fang, Jian-qing Gao, Lu-shan Yu, Di-feng Zhu, Bo Yang, Qiao-jun He, Mei-dan Ying
Apatinib, a selective VEGFR2 inhibitor, improves the delivery of chemotherapeutic agents to tumors by normalizing tumor vessels in LoVo colon cancer xenograft mice   Pages (556–562)
Kai Zhou, Jing-wei Zhang, Qi-zhi Wang, Wen-yue Liu, Jia-li Liu, Lan Yao, Ming-min Cai, Sui-ying Ni, Qing-yun Cai, Guang-ji Wang, Fang Zhou
Molecular binding mode of PF-232798, a clinical anti-HIV candidate, at chemokine receptor CCR5   Pages (563–568)
Ya Zhu, Yan-long Zhao, Jian Li, Hong Liu, Qiang Zhao, Bei-li Wu, Zhen-lin Yang