Vol 38, No 12 (December 2017): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

The endoplasmic reticulum stress-autophagy pathway is involved in apelin-13-induced cardiomyocyte hypertrophy in vitro   Pages (1589-1600)
Feng XIE, Di WU, Shi-fang HUANG, Jian-gang CAO, He-ning LI, Lu He, Mei-qing LIU, Lan-fang LI, Lin-xi CHEN
Omega-3 PUFA ameliorates hyperhomocysteinemiainduced hepatic steatosis in mice by inhibiting hepatic ceramide synthesis   Pages (1601-1610)
Yong-qiang DONG, Xing-zhong ZHANG, Lu-lu SUN, Song-yang ZHANG, Bo LIU, Hui-ying LIU, Xian WANG, Chang-tao JIANG
Association of bone turnover markers with glucose metabolism in Chinese population   Pages (1611-1617)
Jie WANG, Dan-dan YAN, Xu-hong HOU, Yu-qian BAO, Cheng HU, Zhen-lin ZHANG, Wei-ping JIA
Hispidulin mediates apoptosis in human renal cell carcinoma by inducing ceramide accumulation   Pages (1618-1631)
Hui GAO, Ming-quan GAO, Jian-jun PENG, Mei HAN, Kai-li LIU, Yan-tao HAN
ABT-263 induces G1/G0-phase arrest, apoptosis and autophagy in human esophageal cancer cells in vitro   Pages (1632-1641)
Qing-huan LIN, Fu-chang QUE, Chun-ping GU, De-sheng ZHONG, Dan ZHOU, Yi KONG, Le YU, Shu-wen LIU
Hypoxia induces universal but differential drug resistance and impairs anticancer mechanisms of 5-fluorouracil in hepatoma cells   Pages (1642-1654)
Jing-qiu LI, Xian WU, Lu GAN, Xiang-liang YANG, Ze-hong MIAO
Co-delivery of docetaxel and silibinin using pH-sensitive micelles improves therapy of metastatic breast cancer   Pages (1655-1662)
Xin-yue DONG, Tian-qun LANG, Qi YIN, Peng-cheng ZHANG, Ya-ping LI
Functional expression of the Ca2+ signaling machinery in human embryonic stem cells   Pages (1663-1672)
Ji-jun HUANG, Yi-jie WANG, Min ZHANG, Peng ZHANG, He LIANG, Hua-jun BAI, Xiu-jian YU, Huang-tian YANG
Conformation and dynamics of the C-terminal region in human phosphoglycerate mutase 1   Pages (1673-1682)
Shi-en LIU, Jun-chi HU, Hao ZHANG, Pan XU, Wei WAN, Ming-yue ZHENG, Kun-qian YU, Hong DING, Hualiang JIANG, Lu ZHOU, Cheng LUO
Discovery of a novel calcium-sensitive fluorescent probe for α-ketoglutarate   Pages (1683-1690)
Lin-lin GAN, Lin-hai CHEN, Fa-jun NAN
A novel allosteric site in casein kinase 2α discovered using combining bioinformatics and biochemistry methods   Pages (1691-1698)
Hai-ming JIANG, Jiang-kai DONG, Kun SONG, Tong-dan WANG, Wen-kang HUANG, Jing-miao ZHANG, Xiu-yan YANG, Ying SHEN, Jian ZHANG

Letter to the Editor

Paradoxical lack of increase in endothelin-1 levels in obese mice – possible role of endothelin-B receptors   Pages (1699-1700)
Oliver BARETELLA, Sookja K CHUNG, Aimin XU, Paul M VANHOUTTE