Vol 38, No 3 (March 2017): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Lowering serum lipids via PCSK9-targeting drugs: current advances and future perspectives   Pages (301-311)
Ni-ya HE, Qing LI, Chun-yan WU, Zhong REN, Ya GAO, Li-hong PAN, Mei-mei WANG, Hong-yan WEN, Zhi-sheng JIANG, Zhi-han TANG, Lu-shan LIU
Brain cannabinoid receptor 2: expression, function and modulation   Pages (312-316)
De-jie CHEN, Ming GAO, Fen-fei GAO, Quan-xi SU, Jie WU

Original Article

2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-glucoside protects murine hearts against ischemia/reperfusion injury by activating Notch1/Hes1 signaling and attenuating endoplasmic reticulum stress   Pages (317-330)
Meng ZHANG, Li-ming YU, Hang ZHAO, Xuan-xuan ZHOU, Qian YANG, Fan SONG, Li YAN, Meng-en ZHAI, Bu-ying LI2, Bin ZHANG, Zhen-xiao JIN, Wei-xun DUAN, Si-wang WANG
Luteolin-7-diglucuronide attenuates isoproterenolinduced myocardial injury and fibrosis in mice   Pages (331-341)
Bing-bing NING, Yong ZHANG, Dan-dan WU, Jin-gang CUI, Li LIU, Pei-wei WANG, Wen-jian WANG, Wei-liang ZHU, Yu CHEN, Teng ZHANG
LYRM03, an ubenimex derivative, attenuates LPSinduced acute lung injury in mice by suppressing the TLR4 signaling pathway   Pages (342-350)
Hui-qiong HE, Ya-xian WU, Yun-juan NIE, Jun WANG, Mei GE, Feng QIAN
In vitro assessment of the glucose-lowering effects of berberrubine-9-O-β-D-glucuronide, an active metabolite of berberrubine   Pages (351-361)
Na YANG, Run-bin SUN, Xing-long CHEN, Le ZHEN, Chun GE, Yu-qing ZHAO, Jun HE, Jian-liang GENG, Jia-hua GUO, Xiao-yi YU, Fei FEI, Si-qi FENG, Xuan-xuan ZHU, Hong-bo WANG, Feng-hua FU, Ji-ye AA, Guang-ji WANG
A mini-network balance model for evaluating the progression of cardiovascular complications in Goto- Kakizaki rats   Pages (362-370)
Hao JIANG, Yu-hao WANG, Chun-xiang WEI, Xue ZHANG, Hao-chen LIU, Xiao-quan LIU
The lncRNA XIST exhibits oncogenic properties via regulation of miR-449a and Bcl-2 in human nonsmall cell lung cancer   Pages (371-381)
Ya-long ZHANG, Xue-bing LI, Yan-xu HOU, Nian-zhen FANG, Jia-cong YOU, Qing-hua ZHOU
The PI3K/mTOR dual inhibitor BEZ235 suppresses proliferation and migration and reverses multidrug resistance in acute myeloid leukemia   Pages (382-391)
Lan DENG, Ling JIANG, Xiang-hua LIN, Kuo-Fu TSENG, Yuan LIU, Xing ZHANG, Rui-hong DONG, Zhi-gang LU, Xiu-ju WANG
Rheum emodin inhibits enterovirus 71 viral replication and affects the host cell cycle environment   Pages (392-401)
Ting ZHONG, Li-ying ZHANG, Zeng-yan WANG, Yue WANG, Feng-mei SONG, Ya-hong ZHANG, Jing-hua YU
BX-795 inhibits HSV-1 and HSV-2 replication by blocking the JNK/p38 pathways without interfering with PDK1 activity in host cells   Pages (402-414)
Ai-rong SU, Min QIU, Yan-lei LI, Wen-tao XU, Si-wei SONG, Xiao-hui WANG, Hong-yong SONG, Nan ZHENG, Zhi-wei WU
IL-3 and CTLA4 gene polymorphisms may influence the tacrolimus dose requirement in Chinese kidney transplant recipients   Pages (415-423)
Mou-ze LIU, Hai-yan HE, Yue-li ZHANG, Yong-fang HU, Fa-zhong HE, Jian-quan LUO, Zhi-ying LUO, Xiao-ping CHEN, Zhao-qian LIU, Hong-hao ZHOU, Ming-jie SHAO, Ying-zi MING, Hua-wen XIN, Wei ZHANG
Soluplus micelles for improving the oral bioavailability of scopoletin and their hypouricemic effect in vivo   Pages (424-433)
Ying-chun ZENG, Sha LI, Chang LIU, Tao GONG, Xun SUN, Yao FU, Zhi-rong ZHANG
Development of a novel individualized warfarin dose algorithm based on a population pharmacokinetic model with improved prediction accuracy for Chinese patients after heart valve replacement   Pages (434-442)
Yu-bin ZHU, Xian-hua HONG, Meng WEI, Jing HU, Xin CHEN, Shu-kui WANG, Jun-rong ZHU, Feng YU, Jian-guo SUN

Acknowledgements to the reviewers