Vol 38, No 1 (January 2017): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Smart nanoparticles improve therapy for drugresistant tumors by overcoming pathophysiological barriers   Pages (1-8)
Jian-ping LIU, Ting-ting WANG, Dang-ge WANG, An-jie DONG, Ya-ping LI, Hai-jun YU

Original Article

Thamnolia vermicularis extract improves learning ability in APP/PS1 transgenic mice by ameliorating both Aβ and Tau pathologies   Pages (9-28) Open
Cong LI, Xiao-dan GUO, Min LEI, Jia-yi WU, Jia-zhen JIN, Xiao-fan SHI, Zhi-yuan ZHU, Vatcharin RUKACHAISIRIKUL, Li-hong HU, Tie-qiao WEN, Xu SHEN
The natural product 4,10-aromadendranediol induces neuritogenesis in neuronal cells in vitro through activation of the ERK pathway   Pages (29-40)
Sai CHANG, Wen-chen RUAN, Ya-zhou XU, Yun-jie WANG, Jie PANG, Lu-yong ZHANG, Hong LIAO, Tao PANG
Pharmacological evidence: a new therapeutic approach to the treatment of chronic heart failure through SUR2B/Kir6.1 channel in endothelial cells   Pages (41-55)
Shang WANG, Chao-liang LONG, Jun CHEN, Wen-yu CUI, Yan-fang ZHANG, Hao ZHANG, Hai WANG
Biochemical features of the adhesion G proteincoupled receptor CD97 related to its auto-proteolysis and HeLa cell attachment activities   Pages (56-68)
Li-yun YANG, Xiao-fang LIU, Yang YANG, Lin-lin YANG, Kai-wen LIU, Yu-bo TANG, Min ZHANG, Min-jia TAN, Shan-mei CHENG, Ye-chun XU, Huai-yu YANG, Zhi-jie LIU, Gao-jie SONG, Wei HUANG
Alisol B 23-acetate protects against non-alcoholic steatohepatitis in mice via farnesoid X receptor activation   Pages (69-79)
Qiang MENG, Xing-ping DUAN, Chang-yuan WANG, Zhi-hao LIU, Peng-yuan SUN, Xiao-kui HUO, Hui-jun SUN, Jin-yong PENG, Ke-xin LIU
Polymorphisms of the KCNQ1 gene are associated with the therapeutic responses of sulfonylureas in Chinese patients with type 2 diabetes   Pages (80-89)
Qing LI, Ting-ting TANG, Feng JIANG, Rong ZHANG, Miao CHEN, Jun YIN, Yu-qian BAO, Xiang CHENG, Cheng HU, Wei-ping JIA
2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid attenuates mast cell-mediated allergic reaction in mice via modulation of the FcεRI signaling pathway   Pages (90-99)
Yeon-Yong KIM, In-Gyu JE, Min Jong KIM, Byeong-Cheol KANG, Young-Ae CHOI, Moon-Chang BAEK, Byungheon LEE, Jin Kyeong CHOI, Hae Ran PARK, Tae-Yong SHIN, Soyoung LEE, Seung-Bin YOON, Sang-Rae LEE, Dongwoo KHANG, Sang-Hyun KIM
Capilliposide from Lysimachia capillipes inhibits AKT activation and restores gefitinib sensitivity in human non-small cell lung cancer cells with acquired gefitinib resistance   Pages (100-109)
Shi-rong ZHANG, Ya-si XU, Er JIN, Lu-cheng ZHU, Bing XIA, Xu-feng CHEN, Fan-zhu LI, Sheng-lin MA
MicroRNA-1304 suppresses human non-small cell lung cancer cell growth in vitro by targeting heme oxygenase-1   Pages (110-119)
Cheng-gang LI, Meng-fan PU, Chun-zhu LI, Man GAO, Ming-xia LIU, Cun-zhi YU, Hong YAN, Chun PENG, Yang ZHAO, Yu LI, Ze-long MA, Xin-ming QI, Yi-zheng WANG, Ling-ling MIAO, Jin REN
A novel matrine derivate inhibits differentiated human hepatoma cells and hepatic cancer stem-like cells by suppressing PI3K/AKT signaling pathways   Pages (120-132)
Ying LIU, Yang QI, Zhi-hui BAI, Chen-xu NI, Qi-hui REN, Wei-heng XU, Jing XU, Hong-gang HU, Lei QIU, Jian-zhong LI, Zhi-gao HE, Jun-ping ZHANG
Absorption mechanism of DHP107, an oral paclitaxel formulation that forms a hydrated lipidic sponge phase   Pages (133-145)
Yura JANG, Hye Jin CHUNG, Jung Wan HONG, Cheol-Won YUN, Hesson CHUNG
Discovery, synthesis, biological evaluation and structure-based optimization of novel piperidine derivatives as acetylcholine-binding protein ligands   Pages (146-155)
Jian SHEN, Xi-cheng YANG, Ming-cheng YU, Li XIAO, Xun-jie ZHANG, Hui-jiao SUN, Hao CHEN, Guan-xin PAN, Yu-rong YAN, Si-chen WANG, Wei LI, Lu ZHOU, Qiong XIE, Lin-qian YU, Yong-hui WANG, Li-ming SHAO

Correction

Correction   Pages (156)