Vol 37, No 3 (March 2016): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Activity- and development-dependent downregulation of TARPγ8 and GluA1 in cultured rat hippocampal neurons   Pages (303-311)
Jian-gang WANG, Ya-li WANG, Fang XU, Jing-xi ZHAO, Si-yuan ZHOU, Yi YU, Paul L CHAZOT, Xiao-fang WANG, Cheng-biao LU
Differential modulation of GABAA and NMDA receptors by α7-nicotinic receptor desensitization in cultured rat hippocampal neurons   Pages (312-321)
Lei SHEN, Wen-yu CUI, Ru-zhu CHEN, Hai WANG
Y-QA31, a novel dopamine D3 receptor antagonist, exhibits antipsychotic-like properties in preclinical animal models of schizophrenia   Pages (322-333)
Xue SUN, Hong-yan GOU, Fei LI, Guan-yi LU, Rui SONG, Ri-fang YANG, Ning WU, Rui-bin SU, Bin CONG, Jin LI
A novel synthetic compound MCAP suppresses LPSinduced murine microglial activation in vitro via inhibiting NF-kB and p38 MAPK pathways   Pages (334-343)
Byung-Wook KIM, Sandeep Vasant MORE, Yo-Sep YUN, Hyun-Myung KO, Jae-Hwan KWAK, Heesoon LEE, Kyoungho SUK, In-Su KIM, Dong-Kug CHOI
Sulforaphane prevents rat cardiomyocytes from hypoxia/reoxygenation injury in vitro via activating SIRT1 and subsequently inhibiting ER stress   Pages (344-353)
Yun-peng LI, Shu-lin WANG, Bei LIU, Lu TANG, Rong-ren KUANG, Xian-bao WANG, Cong ZHAO, Xu-dong SONG, Xue-ming CAO, Xiang WU, Ping-zhen YANG, Li-zi WANG, Ai-hua CHEN
Berberine protects rat heart from ischemia/ reperfusion injury via activating JAK2/STAT3 signaling and attenuating endoplasmic reticulum stress   Pages (354-367)
Guo-long ZHAO, Li-ming YU, Wen-li GAO, Wei-xun DUAN, Bo JIANG, Xu-dong LIU, Bin ZHANG, Zhen-hua LIU, Meng-en ZHAI, Zhen-xiao JIN, Shi-qiang YU, Yun WANG
Ophiopogonin D maintains Ca2+ homeostasis in rat cardiomyocytes in vitro by upregulating CYP2J3/ EETs and suppressing ER stress   Pages (368-381)
Wen-ting YOU, Tao ZHOU, Zeng-chun MA, Qian-de LIANG, Cheng-rong XIAO, Xiang-lin TANG, Hong-ling TAN, Bo-li ZHANG, Yu-guang WANG, Yue GAO
Schisandrol B protects against acetaminopheninduced acute hepatotoxicity in mice via activation of the NRF2/ARE signaling pathway   Pages (382-389)
Yi-ming JIANG, Ying WANG, Hua-sen TAN, Tao YU, Xiao-mei FAN, Pan CHEN, Hang ZENG, Min HUANG, Hui-chang BI
Genetic variants of CDH13 determine the susceptibility to chronic obstructive pulmonary disease in a Chinese population   Pages (390-397)
Yi-ming YUAN, Jin-long ZHANG, Si-cheng XU, Ren-song YE, Dan XU, You ZHANG, Yan-Jie ZHANG, Yu-long CHEN, Yu-lan LIU, Zhi-guang SU
DW10075, a novel selective and small-molecule inhibitor of VEGFR, exhibits antitumor activities both in vitro and in vivo   Pages (398-407)
Meng-yuan LI, Yong-cong LV, Lin-jiang TONG, Ting PENG, Rong QU, Tao ZHANG, Yi-ming SUN, Yi CHEN, Li-xin WEI, Mei-yu GENG, Wen-hu DUAN, Hua XIE, Jian DING
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of SCT800, a new recombinant FVIII, in hemophilia A mice   Pages (408-414)
Ruo-lan GU, Liang LIU, Liang-zhi XIE, Wen-lin GAI, Si-shuo CAO, Zhi-yun MENG, Hui GAN, Zhuo-na WU, Jian LI, Ying ZHENG, Xiao-xia ZHU, Gui-fang DOU
Inhibition of hepatic cytochrome P450 enzymes and sodium/bile acid cotransporter exacerbates leflunomide-induced hepatotoxicity   Pages (415-424)
Lei-lei MA, Zhi-tao WU, Le WANG, Xue-feng ZHANG, Jing WANG, Chen CHEN, Xuan NI, Yun-fei LIN, Yi-yi CAO, Yang LUAN, Guo-yu PAN