Vol 25, No 11 (November 2004): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Tissue distribution of bitespiramycin and spiramycin in rats   Pages (1396-1401)
Xiang-guo SHI, Yu-ming SUN, Yu-feng ZHANG, Da-fang ZHONG
Pharmacokinetics of magnesium lithospermate B after intravenous administration in beagle dogs   Pages (1402-1407)
Xiao-chuan LI, Chen YU, Wei-kang SUN, Gang-yi LIU, Jing-ying JIA, Yi-ping WANG
Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice   Pages (1408-1412)
Yun-feng LI, You-zhi ZHANG, Yan-qin WANG, Li YUAN, Zhi-pu LUO
A new buprenorphine analogy, thenorphine, inhibits morphine-induced behavioral sensitization in mice   Pages (1413-1418)
Wen-li ZHAO, Ze-hui GONG, Jian-hui LIANG
Homocysteine induces production of monocyte chemoattractant protein-1 and interleukin-8 in cultured human whole blood   Pages (1419-1425)
Xiao-kun ZENG, Daniel G REMICK, Xian WANG
Losartan inhibited expression of matrix metalloproteinases in rat atherosclerotic lesions and angiotensin II-stimulated macrophages   Pages (1426-1432)
Chun LIANG, Zong-gui WU, Jian DING, Jian-fei JIANG, Gao-zhong HUANG, Rong-zeng DU, Jun-bo GE
AT1 receptor in rostral ventrolateral medulla mediating blunted baroreceptor reflex in spontaneously hypertensive rats   Pages (1433-1438)
Xin-ya GAO, Feng ZHANG, Ying HAN, Han-jun WANG, Ying ZHANG, Rui GUO, Guo-qing ZHU
Capsaicin facilitates carotid sinus baroreceptor activity in anesthetized rats   Pages (1439-1443)
Hao ZHANG, Yi-xian LIU, Yu-ming WU, Ze-min WANG, Rui-rong HE
Effects of rat urotensin II on coronary flow and myocardial eNOS protein expression in isolated rat heart   Pages (1444-1449)
Ling LI, Wen-jun YUAN, Ding-feng SU
Muscarinic cholinergic regulation of L-type calcium channel in heart of embryonic mice at different developmental stages   Pages (1450-1457)
Hua-min LIANG, Ming TANG, Chang-jin LIU, Hong-yan LUO, Yuan-long SONG, Xin-wu HU, Jiao-ya XI, Lin-lin GAO, Bin NIE, Su-yun LI, Ling-ling LAI, Juergen HESCHELER
Effects of imidapril on heterogeneity of action potential and calcium current of ventricular myocytes in infarcted rabbits   Pages (1458-1463)
Yang LI, Qiao XUE, Jie MA, Cun-tai ZHANG, Ping QIU, Lin WANG, Wei GAO, Rei CHENG, Zai-ying LU, Shi-wen WANG
Construction and activity of a novel GHRH analog, Pro-Pro-hGHRH(1-44)-Gly-Gly-Cys   Pages (1464-1470)
Song-shan TANG, Juan-hui ZHANG, Ming-hua DU, Jie- WU, Jing-jing LIU
Yeast two-hybrid screening for proteins that interact with alpha1-adrenergic receptors   Pages (1471-1478)
Tan ZHANG, Qi XU, Fen-rong CHEN, Qi-de HAN, You-yi ZHANG
Effect of IFN-gamma and dexamethasone on TGF-beta1-induced human fetal lung fibroblast-myofibroblast differentiation   Pages (1479-1488)
Li GU, Yuan-jue ZHU, Zi-jian GUO, Xing-xiang XU, Wen-bing XU
Effects of estrogen on gastrocnemius muscle strain injury and regeneration in female rats   Pages (1489-1494)
Xin FENG, Guo-zhen LI, Sheng WANG
Therapeutic effects of glucosides of Cheanomeles speciosa on collagen-induced arthritis in mice   Pages (1495-1501)
Ling-ling ZHANG, Wei WEI, Shang-xue YAN, Xiang-yang HU, Wu-yi SUN
Norcantharidin induces apoptosis in HeLa cells through caspase, MAPK, and mitochondrial pathways   Pages (1502-1508)
Wei-wei AN, Xian-feng GONG, Min-wei WANG, Shin-ichi TASHIRO, Satoshi ONODERA, Takashi IKEJIMA
PC-407 inhibited proliferation and induced apoptosis in human colon cancer SW-1116 cells   Pages (1509-1514)
Li-li HAO, Qi-bing MEI, Bang-le ZHANG, Min JIA, Xiao-qiang LI, Feng ZHANG
2-Methoxyestradiol induces cell cycle arrest and apoptosis of nasopharyngeal carcinoma cells   Pages (1515-1520)
Ning-ning ZHOU, Xiao-feng ZHU, Jun-ming ZHOU, Man-zhi LI, Xiao-shi ZHANG, Peng HUANG, Wen-qi JIANG
Structure-activity relationship of lysophosphatidylcholines in HL-60 human leukemia cells   Pages (1521-1524)
Eun-hee LEE, Mi-ran YUN, Wei-hong WANG, Jee H JUNG, Dong-soon IM