Vol 25, No 3 (March 2004): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Urocortin and cardiovascular protection   Pages (257-265)
Yu HUANG, Xiao-qiang YAO, Chi-wai LAU, Yau-chi CHAN, Suk-ying TSANG, Franky Leung CHAN

Original Article

p38 MAPK mediates cardiovascular and behavioral responses induced by central IL-1 beta and footshock in conscious rats   Pages (266-270)
Rui-mao ZHENG, Chang-jiang ZOU, Shi-gong ZHU
Nucleus accumbens receives gastric vagal inputs   Pages (271-275)
Sangeeta MEHENDALE, Jing-tian XIE, Han HAUNG, Xiong-fei GUN, Chun-su YUAN
Melatonin ameliorated okadaic-acid induced Alzheimer-like lesions.   Pages (276-280)
Yi-peng WANG, Xian-tao LI, Shi-jie LIU, Xin-wen ZHOU, Xiao-chuan WANG, Jian-zhi WANG
Mechanism underlying blockade of voltage-gated calcium channels by agmatine in cultured rat hippocampal neurons   Pages (281-285)
Jian-quan ZHENG, Xie-chuan WENG, Xiao-dan GAI, Jin LI, Wen-bin XIAO
Gonadectomy affects brain derived neurotrophic factor in rats after chronic constriction nerve injury   Pages (286-292)
Xin ZHAO, Xin WANG, Shu-yun ZHENG, Jian-guo XU
Brain IL-1 beta was involved in reserpine-induced behavioral depression in rats   Pages (293-296)
Qing-jun HUANG, Hong JIANG, Xin-ling HAO, Thomas R MINOR
Doxepin protects cultured neurons against oxidative stress-induced injury   Pages (297-300)
Bian-sheng JI, He JI, Guo-qing LIU
Neuroprotective mechanism of modafinil on Parkinson disease induced by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine   Pages (301-305)
Yan-li XIAO, Jie-min FU, Zhi DONG, Jun-qing YANG, Fan-xin ZENG, Li-xia ZHU, Bai-cheng HE
Effects of phytoestrogen genistein on myocardial ischemia/reperfusion injury and apoptosis in rabbits   Pages (306-312)
En-sheng JI, Hua YUE, Yu-ming WU, Rui-rong HE
Phytoestrogen genistein decreases contractile response of aortic artery in vitro and arterial blood pressure in vivo   Pages (313-318)
Hong-fang LI, Long-de WANG, Song-yi QU
Identification of genes responsive to apoptosis in HL-60 cells   Pages (319-326)
Wei JIN, Le-feng QU, Ping MIN, Shan CHEN, Hong LI, He LU, Yong-tai HOU
Tetrandrine inhibits Ca2+-activated chloride channel in cultured human umbilical vein endothelial cells   Pages (327-333)
Qi-zhi FANG, Ning ZHONG, Yi ZHANG, Zhao-nian ZHOU
Antioxidative effect of propofol during cardiopulmonary bypass in adults   Pages (334-340)
Shi-hai ZHANG, Shou-yong WANG, Shang-long YAO
Taurine antagonized oxidative stress injury induced by homocysteine in rat vascular smooth muscle cells   Pages (341-346)
Lin CHANG, Jian-xin XU, Jing ZHAO, Yong-zheng PANG, Chao-shu TANG, Yong-fen QI
Propranolol and verapamil inhibit mRNA expression of RyR2 and SERCA in L-thyroxin-induced rat ventricular hypertrophy   Pages (347-351)
Xiao-dong WU, De-zai DAI, Qiu-pin ZHANG, feng GAO
Association of apolipoprotein E 4 polymorphism with cerebral infarction in Chinese Han population.   Pages (352-356)
Zhu-qing JIN, Yong-sheng FAN, Jing DING, Mei CHEN, Wei FAN, Guang-ji ZHANG, Bin-hui ZHANG, Suo-jing YU, Yong-sheng ZHANG, Wei-feng JI, Jian-gang ZHANG
Risk factors of adverse drug reaction from non-steroidal anti-inflammatory drugs in Shanghai patients with arthropathy   Pages (357-365)
Wen SHI, Yong-ming WANG, Shao-li LI, Min YAN, Duan LI, Bin-yan CHEN, Neng-neng CHENG
Identification of glutamate transporters and receptors in mouse testis   Pages (366-371)
Jia-hua HU, Na YANG, Ying-hua MA, Jie JIANG, Jin-fu ZHANG, Jian FEI, Li-he GUO
cDNA cloning, sequence analysis, and recombinant expression of akitonin beta, a C-type lectin-like protein from Agkistrodon acutus   Pages (372-377)
Xiang-dong ZHA, Jing LIU, Kang-sen XU
Effects of paclitaxel on proliferation and apoptosis in human acute myeloid leukemia HL-60 cells   Pages (378-384)
Yun-feng WAN, Xue-qing GUO, Zheng-hua WANG, Kang YING, Ming-hui YAO
Assay of mitochondrial functions by resazurin in vitro   Pages (385-389)
Hai-xia ZHANG, Guan-hua DU, Jun-tian ZHANG
Multiple dose pharmacokinetics of quetiapine and some of its metabolites in Chinese suffering from schizophrenia   Pages (390-394)
Kun-yan LI, Xin LI, Ze-neng CHENG, Wen-xing PENG, Bi-kui ZHANG, Huan-de LI
Opioid receptor antagonists increase [Ca2+]i in rat arterial smooth muscle cells in hemorrhagic shock   Pages (395-400)
Li KAI, Zhong-feng WANG, Yu-liang SHI, Liang-ming LIU, De-yao HU