Vol 25, No 3 (March 2004): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Urocortin and cardiovascular protection Pages:257-265
Yu HUANG, Xiao-qiang YAO, Chi-wai LAU, Yau-chi CHAN, Suk-ying TSANG, Franky Leung CHAN

Original Article

p38 MAPK mediates cardiovascular and behavioral responses induced by central IL-1 beta and footshock in conscious rats Pages:266-270
Rui-mao ZHENG, Chang-jiang ZOU, Shi-gong ZHU
Nucleus accumbens receives gastric vagal inputs Pages:271-275
Sangeeta MEHENDALE, Jing-tian XIE, Han HAUNG, Xiong-fei GUN, Chun-su YUAN
Melatonin ameliorated okadaic-acid induced Alzheimer-like lesions. Pages:276-280
Yi-peng WANG, Xian-tao LI, Shi-jie LIU, Xin-wen ZHOU, Xiao-chuan WANG, Jian-zhi WANG
Mechanism underlying blockade of voltage-gated calcium channels by agmatine in cultured rat hippocampal neurons Pages:281-285
Jian-quan ZHENG, Xie-chuan WENG, Xiao-dan GAI, Jin LI, Wen-bin XIAO
Gonadectomy affects brain derived neurotrophic factor in rats after chronic constriction nerve injury Pages:286-292
Xin ZHAO, Xin WANG, Shu-yun ZHENG, Jian-guo XU
Brain IL-1 beta was involved in reserpine-induced behavioral depression in rats Pages:293-296
Qing-jun HUANG, Hong JIANG, Xin-ling HAO, Thomas R MINOR
Doxepin protects cultured neurons against oxidative stress-induced injury Pages:297-300
Bian-sheng JI, He JI, Guo-qing LIU
Neuroprotective mechanism of modafinil on Parkinson disease induced by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Pages:301-305
Yan-li XIAO, Jie-min FU, Zhi DONG, Jun-qing YANG, Fan-xin ZENG, Li-xia ZHU, Bai-cheng HE
Effects of phytoestrogen genistein on myocardial ischemia/reperfusion injury and apoptosis in rabbits Pages:306-312
En-sheng JI, Hua YUE, Yu-ming WU, Rui-rong HE
Phytoestrogen genistein decreases contractile response of aortic artery in vitro and arterial blood pressure in vivo Pages:313-318
Hong-fang LI, Long-de WANG, Song-yi QU
Identification of genes responsive to apoptosis in HL-60 cells Pages:319-326
Wei JIN, Le-feng QU, Ping MIN, Shan CHEN, Hong LI, He LU, Yong-tai HOU
Tetrandrine inhibits Ca2+-activated chloride channel in cultured human umbilical vein endothelial cells Pages:327-333
Qi-zhi FANG, Ning ZHONG, Yi ZHANG, Zhao-nian ZHOU
Antioxidative effect of propofol during cardiopulmonary bypass in adults Pages:334-340
Shi-hai ZHANG, Shou-yong WANG, Shang-long YAO
Taurine antagonized oxidative stress injury induced by homocysteine in rat vascular smooth muscle cells Pages:341-346
Lin CHANG, Jian-xin XU, Jing ZHAO, Yong-zheng PANG, Chao-shu TANG, Yong-fen QI
Propranolol and verapamil inhibit mRNA expression of RyR2 and SERCA in L-thyroxin-induced rat ventricular hypertrophy Pages:347-351
Xiao-dong WU, De-zai DAI, Qiu-pin ZHANG, feng GAO
Association of apolipoprotein E 4 polymorphism with cerebral infarction in Chinese Han population. Pages:352-356
Zhu-qing JIN, Yong-sheng FAN, Jing DING, Mei CHEN, Wei FAN, Guang-ji ZHANG, Bin-hui ZHANG, Suo-jing YU, Yong-sheng ZHANG, Wei-feng JI, Jian-gang ZHANG
Risk factors of adverse drug reaction from non-steroidal anti-inflammatory drugs in Shanghai patients with arthropathy Pages:357-365
Wen SHI, Yong-ming WANG, Shao-li LI, Min YAN, Duan LI, Bin-yan CHEN, Neng-neng CHENG
Identification of glutamate transporters and receptors in mouse testis Pages:366-371
Jia-hua HU, Na YANG, Ying-hua MA, Jie JIANG, Jin-fu ZHANG, Jian FEI, Li-he GUO
cDNA cloning, sequence analysis, and recombinant expression of akitonin beta, a C-type lectin-like protein from Agkistrodon acutus Pages:372-377
Xiang-dong ZHA, Jing LIU, Kang-sen XU
Effects of paclitaxel on proliferation and apoptosis in human acute myeloid leukemia HL-60 cells Pages:378-384
Yun-feng WAN, Xue-qing GUO, Zheng-hua WANG, Kang YING, Ming-hui YAO
Assay of mitochondrial functions by resazurin in vitro Pages:385-389
Hai-xia ZHANG, Guan-hua DU, Jun-tian ZHANG
Multiple dose pharmacokinetics of quetiapine and some of its metabolites in Chinese suffering from schizophrenia Pages:390-394
Kun-yan LI, Xin LI, Ze-neng CHENG, Wen-xing PENG, Bi-kui ZHANG, Huan-de LI
Opioid receptor antagonists increase [Ca2+]i in rat arterial smooth muscle cells in hemorrhagic shock Pages:395-400
Li KAI, Zhong-feng WANG, Yu-liang SHI, Liang-ming LIU, De-yao HU