Vol 34, No 9 (September 2013): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Inflammatory responses in hypoxic ischemic encephalopathy   Pages (1121-1130) Open
Fudong Liu, Louise D McCullough

Original Article

6-Shogaol, an active compound of ginger, protects dopaminergic neurons in Parkinson's disease models via anti-neuroinflammation   Pages (1131-1139)
Gunhyuk Park, Hyo Geun Kim, Mi Sun Ju, Sang Keun Ha, Yongkon Park, Sun Yeou Kim, Myung Sook Oh
Quercetin protects rat dorsal root ganglion neurons against high glucose-induced injury in vitro through Nrf-2/HO-1 activation and NF-κB inhibition   Pages (1140-1148)
Yue Shi, Xiao-chun Liang, Hong Zhang, Qun-li Wu, Ling Qu, Qing Sun
SKF83959 is a novel triple reuptake inhibitor that elicits anti-depressant activity   Pages (1149-1155)
Xing Fang, Lin Guo, Jia Jia, Guo-zhang Jin, Bin Zhao, Yong-yong Zheng, Jian-qi Li, Ao Zhang, Xue-chu Zhen
β3-Adrenoceptor activation attenuates atherosclerotic plaque formation in ApoE−/− mice through lowering blood lipids and glucose   Pages (1156-1163)
Zhao-hong Wang, Yan-fang Li, Yan-qing Guo
Resveratrol protects rabbit ventricular myocytes against oxidative stress-induced arrhythmogenic activity and Ca2+ overload   Pages (1164-1173)
Wei Li, Yue-peng Wang, Ling Gao, Peng-pai Zhang, Qing Zhou, Quan-fu Xu, Zhi-wen Zhou, Kai Guo, Ren-hua Chen, Huang-tian Yang, Yi-gang Li
Trans-3,4,5,4′-tetramethoxystilbene, a resveratrol analog, potently inhibits angiogenesis in vitro and in vivo   Pages (1174-1182) Open
Liang-ke Chen, Peng-fei Qiang, Qi-ping Xu, Yi-hua Zhao, Fang Dai, Lu Zhang
Retigeric acid B-induced mitophagy by oxidative stress attenuates cell death against prostate cancer cells in vitro   Pages (1183-1191)
Yong-qing Liu, Yuan Ji, Xian-zhe Li, Ke-li Tian, Charles Yf Young, Hong-xiang Lou, Hui-qing Yuan
Curcumin inhibits AP-2γ-induced apoptosis in the human malignant testicular germ cells in vitro   Pages (1192-1200)
Chang Zhou, Xiao-meng Zhao, Xiao-feng Li, Cheng Wang, Xiao-ting Zhang, Xi-zhi Liu, Xiao-feng Ding, Shuang-lin Xiang, Jian Zhang
A pharmacological model reveals biased dependency on PI3K isoforms for tumor cell growth   Pages (1201-1207)
Xiang Wang, Jia-peng Li, Yan Yang, Jian Ding, Ling-hua Meng
Disulfiram deregulates HIF-α subunits and blunts tumor adaptation to hypoxia in hepatoma cells   Pages (1208-1216)
Hye-joon Park, Min-sung Kim, Kumsun Cho, Jang-hyuk Yun, Yong-joon Choi, Chung-hyun Cho
Emodin induces human T cell apoptosis in vitro by ROS-mediated endoplasmic reticulum stress and mitochondrial dysfunction   Pages (1217-1228)
Kai Qu, Nai-ying Shen, Xin-sen Xu, Hai-bo Su, Ji-chao Wei, Ming-hui Tai, Fan-di Meng, Lei Zhou, Yue-lang Zhang, Chang Liu
ROS generated by CYP450, especially CYP2E1, mediate mitochondrial dysfunction induced by tetrandrine in rat hepatocytes   Pages (1229-1236)
Xin-ming Qi, Ling-ling Mia, Yan Cai, Li-kun Gong, Jin Ren
Pungent ginger components modulates human cytochrome P450 enzymes in vitro   Pages (1237-1242)
Mian Li, Pei-zhan Chen, Qing-xi Yue, Jing-quan Li, Rui-ai Chu, Wei Zhang, Hui Wang
Microsecond molecular dynamics simulation of Aβ42 and identification of a novel dual inhibitor of Aβ42 aggregation and BACE1 activity   Pages (1243-1250)
Yuan-yuan Wang, Li Li, Tian-tian Chen, Wu-yan Chen, Ye-chun Xu