Vol 35, No 6 (June 2014): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Hydrogen sulfide inhibits homocysteine-induced endoplasmic reticulum stress and neuronal apoptosis in rat hippocampus via upregulation of the BDNF-TrkB pathway   Pages (707-715)
Hai-jun Wei, Jin-hua Xu, Man-hong Li, Ji-ping Tang, Wei Zou, Ping Zhang, Li Wang, Chun-yan Wang, Xiao-qing Tang
Atorvastatin prevents amyloid-β peptide oligomer-induced synaptotoxicity and memory dysfunction in rats through a p38 MAPK-dependent pathway   Pages (716-726)
Ling-ling Zhang, Hai-juan Sui, Bing Liang, Han-ming Wang, Wen-hui Qu, Sheng-xue Yu, Ying Jin
Telmisartan protects central neurons against nutrient deprivation-induced apoptosis in vitro through activation of PPARγ and the Akt/GSK-3β pathway   Pages (727-737)
Tao Pang, Li-xin Sun, Tao Wang, Zhen-zhou Jiang, Hong Liao, Lu-yong Zhang
Effects of SKF83959 on the excitability of hippocampal CA1 pyramidal neurons: a modeling study   Pages (738-751)
Shang-lin Zhou, Hong-yuan Chu, Guo-zhang Jin, Jian-min Cui, Xue-chu Zhen
Testosterone ameliorates streptozotocin-induced memory impairment in male rats   Pages (752-757)
Alireza Mohajjel Nayebi, Seyedreza Pourrabi, Seyedebrahim Hossini
Restoration of autophagic flux in myocardial tissues is required for cardioprotection of sevoflurane postconditioning in rats   Pages (758-769)
Yu-lin Zhang, Yun-tai Yao, Neng-xin Fang, Cheng-hui Zhou, Jun-song Gong, Li-huan Li
Cyclovirobuxinum D suppresses lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in murine macrophages in vitro by blocking JAK-STAT signaling pathway   Pages (770-778)
Dan Guo, Jing-rong Li, Ying Wang, Lin-sheng Lei, Chuan-lin Yu, Na-na Chen
Vam3, a resveratrol dimer, inhibits cigarette smoke-induced cell apoptosis in lungs by improving mitochondrial function   Pages (779-791)
Ling-ling Xuan, Ji Shi, Chun-suo Yao, Jin-ye Bai, Feng Qu, Jin-lan Zhang, Qi Hou
Co-administration of paroxetine and pravastatin causes deregulation of glucose homeostasis in diabetic rats via enhanced paroxetine exposure   Pages (792-805)
Feng Li, Mian Zhang, Dan Xu, Can Liu, Ze-yu Zhong, Ling-ling Jia, Meng-yue Hu, Yang Yang, Li Liu, Xiao-dong Liu
Oridonin induces NPM mutant protein translocation and apoptosis in NPM1c+ acute myeloid leukemia cells in vitro   Pages (806-813)
Fei-fei Li, Sha Yi, Lu Wen, Jing He, Li-jing Yang, Jie Zhao, Ben-ping Zhang, Guo-hui Cui, Yan Chen
Abrus agglutinin suppresses human hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo by inducing caspase-mediated cell death   Pages (814-824)
Subhadip Mukhopadhyay, Prashanta Kumar Panda, Durgesh Nandini Das, Niharika Sinha, Birendra Behera, Tapas Kumar Maiti, Sujit Kumar Bhutia
γ-Secretase inhibitor DAPT sensitizes t-AUCB-induced apoptosis of human glioblastoma cells in vitro via blocking the p38 MAPK/MAPKAPK2/Hsp27 pathway   Pages (825–831)
Jun-yang Li, Ru-jun Li, Han-dong Wang
Quercetin sensitizes human glioblastoma cells to temozolomide in vitro via inhibition of Hsp27   Pages (832-838)
Dong-ping Sang, Ru-jun Li, Qing Lan
Evaluation of doxorubicin-loaded pH-sensitive polymeric micelle release from tumor blood vessels and anticancer efficacy using a dorsal skin-fold window chamber model   Pages (839-845)
Zhe-hu Jin, Ming-ji Jin, Chang-gao Jiang, Xue-zhe Yin, Shuai-xing Jin, Xiu-quan Quan, Zhong-gao Gao
Lapatinib-incorporated lipoprotein-like nanoparticles: preparation and a proposed breast cancer-targeting mechanism   Pages (846-852)
Li Zhang, Shuang Zhang, Shao-bo Ruan, Qian-yu Zhang, Qin He, Hui-le Gao