Vol 35, No 6 (June 2014): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Hydrogen sulfide inhibits homocysteine-induced endoplasmic reticulum stress and neuronal apoptosis in rat hippocampus via upregulation of the BDNF-TrkB pathway Pages:707-715
Hai-jun Wei, Jin-hua Xu, Man-hong Li, Ji-ping Tang, Wei Zou, Ping Zhang, Li Wang, Chun-yan Wang, Xiao-qing Tang
Atorvastatin prevents amyloid-β peptide oligomer-induced synaptotoxicity and memory dysfunction in rats through a p38 MAPK-dependent pathway Pages:716-726
Ling-ling Zhang, Hai-juan Sui, Bing Liang, Han-ming Wang, Wen-hui Qu, Sheng-xue Yu, Ying Jin
Telmisartan protects central neurons against nutrient deprivation-induced apoptosis in vitro through activation of PPARγ and the Akt/GSK-3β pathway Pages:727-737
Tao Pang, Li-xin Sun, Tao Wang, Zhen-zhou Jiang, Hong Liao, Lu-yong Zhang
Effects of SKF83959 on the excitability of hippocampal CA1 pyramidal neurons: a modeling study Pages:738-751
Shang-lin Zhou, Hong-yuan Chu, Guo-zhang Jin, Jian-min Cui, Xue-chu Zhen
Testosterone ameliorates streptozotocin-induced memory impairment in male rats Pages:752-757
Alireza Mohajjel Nayebi, Seyedreza Pourrabi, Seyedebrahim Hossini
Restoration of autophagic flux in myocardial tissues is required for cardioprotection of sevoflurane postconditioning in rats Pages:758-769
Yu-lin Zhang, Yun-tai Yao, Neng-xin Fang, Cheng-hui Zhou, Jun-song Gong, Li-huan Li
Cyclovirobuxinum D suppresses lipopolysaccharide-induced inflammatory responses in murine macrophages in vitro by blocking JAK-STAT signaling pathway Pages:770-778
Dan Guo, Jing-rong Li, Ying Wang, Lin-sheng Lei, Chuan-lin Yu, Na-na Chen
Vam3, a resveratrol dimer, inhibits cigarette smoke-induced cell apoptosis in lungs by improving mitochondrial function Pages:779-791
Ling-ling Xuan, Ji Shi, Chun-suo Yao, Jin-ye Bai, Feng Qu, Jin-lan Zhang, Qi Hou
Co-administration of paroxetine and pravastatin causes deregulation of glucose homeostasis in diabetic rats via enhanced paroxetine exposure Pages:792-805
Feng Li, Mian Zhang, Dan Xu, Can Liu, Ze-yu Zhong, Ling-ling Jia, Meng-yue Hu, Yang Yang, Li Liu, Xiao-dong Liu
Oridonin induces NPM mutant protein translocation and apoptosis in NPM1c+ acute myeloid leukemia cells in vitro Pages:806-813
Fei-fei Li, Sha Yi, Lu Wen, Jing He, Li-jing Yang, Jie Zhao, Ben-ping Zhang, Guo-hui Cui, Yan Chen
Abrus agglutinin suppresses human hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo by inducing caspase-mediated cell death Pages:814-824
Subhadip Mukhopadhyay, Prashanta Kumar Panda, Durgesh Nandini Das, Niharika Sinha, Birendra Behera, Tapas Kumar Maiti, Sujit Kumar Bhutia
γ-Secretase inhibitor DAPT sensitizes t-AUCB-induced apoptosis of human glioblastoma cells in vitro via blocking the p38 MAPK/MAPKAPK2/Hsp27 pathway Pages:825–831
Jun-yang Li, Ru-jun Li, Han-dong Wang
Quercetin sensitizes human glioblastoma cells to temozolomide in vitro via inhibition of Hsp27 Pages:832-838
Dong-ping Sang, Ru-jun Li, Qing Lan
Evaluation of doxorubicin-loaded pH-sensitive polymeric micelle release from tumor blood vessels and anticancer efficacy using a dorsal skin-fold window chamber model Pages:839-845
Zhe-hu Jin, Ming-ji Jin, Chang-gao Jiang, Xue-zhe Yin, Shuai-xing Jin, Xiu-quan Quan, Zhong-gao Gao
Lapatinib-incorporated lipoprotein-like nanoparticles: preparation and a proposed breast cancer-targeting mechanism Pages:846-852
Li Zhang, Shuang Zhang, Shao-bo Ruan, Qian-yu Zhang, Qin He, Hui-le Gao