Vol 29, No 4 (April 2008): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Electrophysiological characterization of a novel Kv channel blocker N, N′-[oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)]bis(4-methyl)-benzenesulfonamide found in virtual screening   Pages (405–412)
Zhao-bing Gao, Xue-qin Chen, Hua-liang Jiang, Hong Liu, Guo-yuan Hu
Differential response of human fetal smooth muscle cells from arterial duct to retinoid acid   Pages (413–420)
Li-hui Wu, Shao-jun Xu, Jian-ying Teng, Wei Wu, Du-yun Ye, Xing-zhong Wu
Possible arrhythmiogenic mechanism produced by ibuprofen   Pages (421–429)
Zhi-fang Yang, Hong-wei Wang, Yan-qian Zheng, Yin Zhang, Yuan-mou Liu, Ci-zhen Li
Cellular mechanisms of reduced sarcoplasmic reticulum Ca2+ content in L-thyroxin-induced rat ventricular hypertrophy   Pages (430–436)
Lai-jing Song, Guan-lei Wang, Jie Liu, Qin-ying Qiu, Jing-hua Ou, Yong-yuan Guan
Development of efficient RNA interference system using EGF-displaying phagemid particles   Pages (437–442)
Hua Jiang, Xiu-mei Cai, Bi-zhi Shi, Jie Zhang, Zong-hai Li, Jian-ren Gu
Chronic palmitate exposure inhibits AMPKα and decreases glucose-stimulated insulin secretion from β-cells: modulation by fenofibrate   Pages (443–450)
Ying Sun, Meng Ren, Guan-qi Gao, Bendi Gong, Wei Xin, Hua Guo, Xiu-juan Zhang, Ling Gao, Jia-jun Zhao
Effect of TGF-β1 antisense oligodeoxynucleotide on renal function in chronic renal failure rats   Pages (451–457)
Law Chung Hiong, Kiew Lik Voon, Nor Azizan Abdullah, Munavvar A Sattar, Nazarina Abdul Rahman, Abdul Hye Khan, Edward James Johns
Levistolide A overcomes P-glycoprotein-mediated drug resistance in human breast carcinoma cells   Pages (458–464)
Fei Chen, Tao Wang, Jia Wang, Zi-qiang Wang, Ming Qian
Involvement of transcription factor activator protein-2α in doxazosin-induced HeLa cell apoptosis   Pages (465–472)
Lu Gan, Dong-xing Zhu, Li-ping Yang, Ru-shi Liu, Feng Yan, Jian Zhang
Identification of a natural mutant of HBV X protein truncated 27 amino acids at the COOH terminal and its effect on liver cell proliferation   Pages (473–480)
Hang Zhang, Chang-liang Shan, Nan Li, Xuan Zhang, Xue-zhi Zhang, Fu-qing Xu, Shuai Zhang, Li-yan Qiu, Li-hong Ye, Xiao-dong Zhang
Antiproliferative effect of rapamycin on human T-cell leukemia cell line Jurkat by cell cycle arrest and telomerase inhibition   Pages (481–488)
Yan-min Zhao, Qian Zhou, Yun Xu, Xiao-yu Lai, He Huang
LY294002 induces p53-dependent apoptosis of SGC7901 gastric cancer cells   Pages (489–498)
Chun-gen Xing, Bao-song Zhu, Hui-hui Liu, Fang Lin, Hui-hua Yao, Zhong-qin Liang, Zheng-hong Qin
Purified polysaccharide from Ginkgo biloba leaves inhibits P-selectin-mediated leucocyte adhesion and inflammation   Pages (499–506)
Rui Fei, Yu Fei, Sheng Zheng, Yan-guang Gao, Hong-xia Sun, Xian-lu Zeng
Development of a universal high-throughput calcium assay for G-protein-coupled receptors with promiscuous G-protein Gα15/16   Pages (507–516)
Ting Zhu, Li-yan Fang, Xin Xie
Identification of non-peptidic neuromedin U receptor modulators by a robust homogeneous screening assay   Pages (517–527)
Tao Meng, Hao-ran Su, Christoph Binkert, Walter Fischli, Ling Zhou, Jing-kang Shen, Ming-wei Wang