Vol 33, No 7 (July 2012): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Atorvastatin enhances neurite outgrowth in cortical neurons in vitro via up-regulating the Akt/mTOR and Akt/GSK-3β signaling pathways Pages(861–872)
Ying Jin, Hai-juan Sui, Yan Dong, Qi Ding, Wen-hui Qu, Sheng-xue Yu, Ying-xin Jin
The mineralocorticoid receptor-p38MAPK-NFκB or ERK-Sp1 signal pathways mediate aldosterone-stimulated inflammatory and profibrotic responses in rat vascular smooth muscle cells Pages(873–878)
Chuan-jiang Zhu, Qing-qing Wang, Jun-lan Zhou, Han-zhi Liu, Fang Hua, Hong-zheng Yang, Zhuo-wei Hu
Phosphorylation of endothelial NOS contributes to simvastatin protection against myocardial no-reflow and infarction in reperfused swine hearts: partially via the PKA signaling pathway Pages(879–887)
Xiang-dong Li, Yue-jin Yang, Yong-jian Geng, Jing-lin Zhao, Hai-tao Zhang, Yu-tong Cheng, Yi-ling Wu
Vam3, a derivative of resveratrol, attenuates cigarette smoke-induced autophagy Pages(888–896)
Ji Shi, Ning Yin, Ling-ling Xuan, Chun-suo Yao, Ai-min Meng, Qi Hou
siRNA against plasminogen activator inhibitor-1 ameliorates bleomycin-induced lung fibrosis in rats Pages(897–908)
Yan-ping Zhang, Wen-bin Li, Wei-li Wang, Jian Liu, Shu-xia Song, Lin-lin Bai, Yu-yan Hu, Ya-dong Yuan, Min Zhang
Tissue cholesterol content alterations in streptozotocin-induced diabetic rats Pages(909–917)
Xin-ting Wang, Jia Li, Li Liu, Nan Hu, Shi Jin, Can Liu, Dan Mei, Xiao-dong Liu
Excess genistein suppresses the synthesis of extracellular matrix in female rat mandibular condylar cartilage Pages(918–923)
Shi-bin Yu, Xiang-hui Xing, Guang-ying Dong, Xi-li Weng, Mei-qing Wang
Efficacy of zoledronic acid in treatment of teoarthritis is dependent on the disease progression stage in rat medial meniscal tear model Pages(924–934)
De-gang Yu, Bo Yu, Yuan-qing Mao, Xin Zhao, Xiao-qing Wang, Hui-feng Ding, Lei Cao, Guang-wang Liu, Shao-bo Nie, Shen Liu, Zhen-an Zhu
Anisomycin induces glioma cell death via down-regulation of PP2A catalytic subunit in vitro Pages(935–940)
Jun-yang Li, Jia-yuan Huang, Meng Li, Han Zhang, Biao Xing, Gong Chen, Dong Wei, Pei-yuan Gu, Wei-xing Hu
Arctigenin alleviates ER stress via activating AMPK Pages(941–952)
Yuan Gu, Xiao-xiao Sun, Ji-ming Ye, Li He, Shou-sheng Yan, Hao-hao Zhang, Li-hong Hu, Jun-ying Yuan, Qiang Yu
The biphasic redox sensing of SENP3 accounts for the HIF-1 transcriptional activity shift by oxidative stress Pages(953–963)
Ying Wang, Jie Yang, Kai Yang, Hui Cang, Xin-zhi Huang, Hui Li, Jing Yi
Pharmacophore-based virtual screening and density functional theory approach to identifying novel butyrylcholinesterase inhibitors Pages(964–978)
Sugunadevi Sakkiah, Keun Woo Lee

Letter to the Editor

Pretreatment with IFN-α increases resistance to imatinib mesylate in patients with chronic myelocytic leukemia Pages(979–980)
Yin Xiao, Hui-hua Hu, Hong-xiang Wang, Xiao-jian Zhu, Ping Zou, Zhi-chao Chen, Zhao-dong Zhong, Wei-ming Li, Yong You