Vol 35, No 11 (November 2014): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Tanshinone II-A sodium sulfonate (DS-201) enhances human BKCa channel activity by selectively targeting the pore-forming α subunit Pages:1351-1363 Open
Xiao-qiu Tan, Xiu-li Cheng, Yan Yang, Li Yan, Jing-li Gu, Hui Li, Xiao-rong Zeng, Ji-min Cao
Non-steroidal anti-inflammatory drugs attenuate the vascular responses in aging metabolic syndrome rats Pages:1364-1374
María Esther Rubio-Ruiz, Israel Pérez-Torres, Eulises Diaz-Diaz, Natalia Pavón, Verónica Guarner-Lans
Ryanodine receptor 2 contributes to hemorrhagic shock-induced bi-phasic vascular reactivity in rats Pages:1375-1384
Rong Zhou, Xiao-li Ding, Liang-ming Liu
Selective α1B- and α1D-adrenoceptor antagonists suppress noradrenaline-induced activation, proliferation and ECM secretion of rat hepatic stellate cells in vitro Pages:1385-1392
Ting-ting Liu, Ti-long Ding, Yong Ma, Wei Wei
Interleukin-22 exacerbates airway inflammation induced by short-term exposure to cigarette smoke in mice Pages:1393-1401
Jiu-rong Li, Wei-xun Zhou, Ke-wu Huang, Yang Jin, Jin-ming Gao
Pyrroloquinoline quinone protects mouse brain endothelial cells from high glucose-induced damage in vitro Pages:1402-1410
Zhong Wang, Guo-qiang Chen, Gui-ping Yu, Chang-jian Liu
Dietary high-fat lard intake induces thyroid dysfunction and abnormal morphology in rats Pages:1411-1420
Shan-shan Shao, Yuan-fei Zhao, Yong-feng Song, Chao Xu, Jian-mei Yang, Shi-meng Xuan, Hui-li Yan, Chun-xiao Yu, Meng Zhao, Jin Xu, Jia-jun Zhao
Serum uric acid levels are associated with polymorphisms in the SLC2A9, SF1, and GCKR genes in a Chinese population Pages:1421-1427
Xue Sun, Feng Jiang, Rong Zhang, Shan-shan Tang, Miao Chen, Dan-feng Peng, Jing Yan, Tao Wang, Shi-yun Wang, Yu-qian Bao, Cheng Hu, Wei-ping Jia
Fasudil regulates T cell responses through polarization of BV-2 cells in mice experimental autoimmune encephalomyelitis Pages:1428-1438
Chan Chen, Yan-hua Li, Qiong Zhang, Jie-zhong Yu, Yong-fei Zhao, Cun-gen Ma, Bao-guo Xiao
Function characterization of a glyco-engineered anti-EGFR monoclonal antibody cetuximab in vitro Pages:1439-1446
Chang-hong Yi, Can-ping Ruan, Hao Wang, Xin-yun Xu, Yun-peng Zhao, Meng Fang, Jun Ji, Xing Gu, Chun-fang Gao
Pharmacodynamic analysis of intravenous recombinant urate oxidase using an indirect pharmacological response model in healthy subjects Pages:1447-1452
Ning-fang Cai, Ze-neng Cheng, Ying Zi, Xi Luo, Xin Guo, Zhi Liu, Li-yun Zheng
Establishment of a novel cell-based assay for screening small molecule antagonists of human interleukin-6 receptor Pages:1453-1462
Yang-yang He, Yu Yan, Chang Zhang, Peng-yuan Li, Ping Wu, Peng Du, Da-di Zeng, Jian-song Fang, Shuang Wang, Guan-hua Du
Highly lipophilic 3-epi-betulinic acid derivatives as potent and selective TGR5 agonists with improved cellular efficacy Pages:1463-1472
Xiao-yin Wang, Shu-yong Zhang, Jing Li, Hua-nan Liu, Xin Xie, Fa-jun Nan