Vol 34, No 11 (November 2013): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Yin and Yang of ginseng pharmacology: ginsenosides vs gintonin Pages:1367-1373 Open
Dong-soon Im, Seung-yeol Nah
MicroRNAs are involved in the self-renewal and differentiation of cancer stem cells Pages:1374-1380
Zheng-ming Wang, Wen-jun Du, Gary A Piazza, Yaguang Xi
Optogenetics and synaptic plasticity Pages:1381-1385
Yu-feng Xie, Michael F Jackson, John F MacDonald

Original Article

Sodium tanshinone IIA sulfonate protects rat myocardium against ischemia-reperfusion injury via activation of PI3K/Akt/FOXO3A/Bim pathway Pages:1386-1396
Mei-qi Zhang, Yue-liang Zheng, Huan Chen, Jian-feng Tu, Ye Shen, Jun-ping Guo, Xiang-hong Yang, Shu-ren Yuan, Liang-zhong Chen, Jing-jie Chai, Jian-hong Lu, Chang-lin Zhai
Benzbromarone, an old uricosuric drug, inhibits human fatty acid binding protein 4 in vitro and lowers the blood glucose level in db/db mice Pages:1397-1402
Hai-yan Cai, Ting Wang, Jian-chun Zhao, Peng Sun, Gui-rui Yan, Hai-peng Ding, Ying-xia Li, He-yao Wang, Wei-liang Zhu, Kai-xian Chen
Essential role of autophagy in fucoxanthin-induced cytotoxicity to human epithelial cervical cancer HeLa cells Pages:1403-1410
Li-li Hou, Chao Gao, Liang Chen, Guo-qiang Hu, Song-qiang Xie
Punicalagin induces apoptotic and autophagic cell death in human U87MG glioma cells Pages:1411-1419
Shyang-guang Wang, Ming-hung Huang, Jui-hsiang Li, Fu-i Lai, Horng-mo Lee, Yuan-nian Hsu
Effects of ketoconazole and rifampicin on the pharmacokinetics of GLS4, a novel anti-hepatitis B virus compound, in dogs Pages:1420-1426
Xin Zhou, Zhi-wei Gao, Jian Meng, Xiao-yan Chen, Da-fang Zhong
Pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling of the anticancer effect of erlotinib in a human non-small cell lung cancer xenograft mouse model Pages:1427-1436
Qiong Wu, Meng-yao Li, Han-qing Li, Chen-hui Deng, Liang Li, Tian-yan Zhou, Wei Lu
Pharmacokinetic evaluation of the anticancer prodrug simmitecan in different experimental animals Pages:1437-1448
Zhe-yi Hu, Xiu-xue Li, Fei-fei Du, Jun-ling Yang, Wei Niu, Fang Xu, Feng-qing Wang, Chuan Li, Yan Sun
In vitro functional characterization of 37 CYP2C9 allelic isoforms found in Chinese Han population Pages:1449-1456
Da-peng Dai, Yu-han Wang, Shuang-hu Wang, Pei-wu Geng, Li-ming Hu, Guo-xin Hu, Jian-ping Cai
Calcineurin/NFAT pathway mediates wear particle-induced TNF-α release and osteoclastogenesis from mice bone marrow macrophages in vitro Pages:1457-1466
Feng-xiang Liu, Chuan-long Wu, Zhen-an Zhu, Mao-qiang Li, Yuan-qing Mao, Ming Liu, Xiao-qing Wang, De-gang Yu, Ting-ting Tang
Calcitonin gene-related peptide stimulates BMP-2 expression and the differentiation of human osteoblast-like cells in vitro Pages:1467-1474
Gang Tian, Gang Zhang, Ying-hui Tan
Energetic factors determining the binding of type I inhibitors to c-Met kinase: experimental studies and quantum mechanical calculations Pages:1475-1483
Zhe Yu, Yu-chi Ma, Jing Ai, Dan-qi Chen, Dong-mei Zhao, Xin Wang, Yue-lei Chen, Mei-yu Geng, Bing Xiong, Mao-sheng Cheng, Jing-kang Shen

Correction

Correction Pages:1484