Vol 31, No 12 (December 2010): Acta Pharmacologica Sinica

Original Article

Isochaihulactone protects PC12 cell against H2O2 induced oxidative stress and exerts the potent anti-aging effects in D-galactose aging mouse model Pages:1532-1540
Sung-liang Yu, Shih-bin Lin, Yung-luen Yu, Min-hui Chien, Kuo-jung Su, Ching-ju Lin, Tzong-der Way, Giou-teng Yiang, Chai-ching Lin, De-chuan Chan, Horng-jyh Harn, Yi-lin Sophia Chen
Potency of nondepolarizing muscle relaxants on muscle-type acetylcholine receptors in denervated mouse skeletal muscle Pages:1541-1546
Hong Wang, Bin Yang, Guang-wei Han, Shi-tong Li
Effects of ATPM-ET, a novel κ agonist with partial μ activity, on physical dependence and behavior sensitization in mice Pages:1547-1552
Jian-feng Sun, Yu-hua Wang, Fu-ying Li, Gang Lu, Yi-min Tao, Yun Cheng, Jie Chen, Xue-jun Xu, Zhi-qiang Chi, John L Neumeyer, Ao Zhang, Jing-gen Liu
Action potential bursts in central snail neurons elicited by paeonol: roles of ionic currents Pages:1553-1563
Yi-hung Chen, Pei-lin Lin, Hui-yu Hsu, Ya-ting Wu, Han-yin Yang, Dah-yuu Lu, Shiang-suo Huang, Ching-liang Hsieh, Jaung-geng Lin
Casticin, a flavonoid isolated from Vitex rotundifolia, inhibits prolactin release in vivo and in vitro Pages:1564-1568
Qi Ye, Qiao-yan Zhang, Cheng-jian Zheng, Yang Wang, Lu-ping Qin
Tanshinone IIA attenuates angiotensin II-induced apoptosis via Akt pathway in neonatal rat cardiomyocytes Pages:1569-1575
Hong-jye Hong, Ju-chi Liu, Tzu-hurng Cheng, Paul Chan
Chronic ethanol consumption up-regulates protein-tyrosine phosphatase-1B (PTP1B) expression in rat skeletal muscle Pages:1576-1582
Li Gao, Xu Zhang, Fu-rong Wang, Ming-feng Cao, Xiu-juan Zhang, Nan-nan Sun, Jie Zhang, Ling Gao, Jia-jun Zhao
Activation of Toll-like receptor 9 attenuates unilateral ureteral obstruction-induced renal fibrosis Pages:1583-1592
Bing-mu Xin, Xiao-xing Wang, Wen Jin, Hui-min Yan, Bing Cui, Xiao-wei Zhang, Fang Hua, Hong-zhen Yang, Zhuo-wei Hu
Involvement of Bcl-2, Src, and ERα in gossypol-mediated growth inhibition and apoptosis in human uterine leiomyoma and myometrial cells Pages:1593-1603
Yan Zhu, Shu-wu Xie, Jian-feng Zhang, Ting-ting Zhang, Jie-yun Zhou, Yang Cao, Lin Cao
α-Tocopheryl succinate induces apoptosis in erbB2-expressing breast cancer cell via NF-κB pathway Pages:1604-1610
Xiu-fang Wang, Ying Xie, Hong-gang Wang, Yuan Zhang, Xiao-cui Duan, Zhan-jun Lu
Cannabidiol attenuates delayed-type hypersensitivity reactions via suppressing T-cell and macrophage reactivity Pages:1611-1617
Der-zen Liu, Chieh-min Hu, Chung-hsiung Huang, Shiaw-pyng Wey, Tong-rong Jan
A high-throughput screening system for G-protein-coupled receptors using β-lactamase enzyme complementation technology Pages:1618-1624
Chuan-ke Zhao, Qi Yin, Shi-you Li
Ophthalmic drug-loaded N,O-carboxymethyl chitosan hydrogels: synthesis, in vitro and in vivo evaluation Pages:1625-1634
Li-qun Yang, Yu-qing Lan, Hui Guo, Liang-zheng Cheng, Ji-zhou Fan, Xiang Cai, Li-ming Zhang, Ru-fu Chen, Huai-sheng Zhou
Characterization of nuciferine metabolism by P450 enzymes and uridine diphosphate glucuronosyltransferases in liver microsomes from humans and animals Pages:1635-1642
Yan-liu Lu, Yu-qi He, Miao Wang, Li Zhang, Li Yang, Zheng-tao Wang, Guang Ji
Sorafenib extends the survival time of patients with multiple recurrences of hepatocellular carcinoma after liver transplantation Pages:1643-1648
Wei-feng Tan, Zhi-quan Qiu, Yong Yu, Rong-zheng Ran, Bing Yi, Wan-yee Lau, Chen Liu, Ying-he Qiu, Fei-ling Feng, Jing-han Wang, Pei-ning Yan, Bai-he Zhang, Meng-chao Wu, Xiang-ji Luo, Xiao-qing Jiang