Vol 27, No 3 (March 2006): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Hepatotoxicity of anti-inflammatory and analgesic drugs: ultrastructural aspects   Pages (259-272)
Irena Manov, Helen Motanis, Idan Frumin, Theodore C Iancu
Targeting leukemic fusion proteins with small interfering RNAs: recent advances and therapeutic potentials   Pages (273-281)
Maria Thomas, Johann Greil, Olaf Heidenreich

Original Article

Pranlukast reduces neutrophil but not macrophage/microglial accumulation in brain after focal cerebral ischemia in mice   Pages (282-288)
Li-sheng Chu, Er-qing Wei, Guo-liang Yu, San-hua Fang, Yu Zhou, Meng-ling Wang, Wei-ping Zhang
Electrophysiological effect of fluoxetine on Xenopus oocytes heterologously expressing human serotonin transporter   Pages (289-293)
Hong-wei Wang, Ci-zhen Li, Zhi-fang Yang, Yan-qian Zheng, Ying Zhang, Yuan-mou Liu
Hydrogen sulfide facilitates carotid sinus baroreflex in anesthetized rats   Pages (294-298)
Lin Xiao, Yu-ming Wu, Hao Zhang, Yi-xian Liu, Rui-rong He
Hydrogen sulfide ameliorates vascular calcification induced by vitamin D3 plus nicotine in rats   Pages (299-306)
Sheng-ying Wu, Chun-shui Pan, Bin Geng, Jing Zhao, Fang Yu, Yong-zheng Pang, Chao-shu Tang, Yong-fen Qi
Inhibitory effect of Ca2+ on in vivo gene transfer by electroporation   Pages (307-310)
Yong-gang Zhao, Hui-li Lu, Jin-liang Peng, Yu-hong Xu
Icariin-mediated expression of cardiac genes and modulation of nitric oxide signaling pathway during differentiation of mouse embryonic stem cells into cardiomyocytes in vitro   Pages (311-320)
Dan-yan Zhu, Yi-jia Lou
Baculovirus ETL promoter acts as a shuttle promoter between insect cells and mammalian cells   Pages (321-327)
Yu-kou Liu, Chih-chieh Chu, Tzong-yuan Wu
Association of CYP2D6 and CYP1A2 gene polymorphism with tardive dyskinesia in Chinese schizophrenic patients   Pages (328-332)
Yan Fu, Chang-he Fan, He-huang Deng, San-hong Hu, De-peng Lv, Li-hua Li, Jun-jie Wang, Xin-qiao Lu
Enhancement of binding activity of soluble human CD40 to CD40 ligand through incorporation of an isoleucine zipper motif   Pages (333-338)
Xian-hui He, Li-hui Xu, Yi Liu
N -Acetyl- L-cysteine and pyrrolidine dithiocarbamate inhibited nuclear factor-kappaB activation in alveolar macrophages by different mechanisms   Pages (339-346)
Ya-qing Li, Zhen-xiang Zhang, Yong-jian Xu, Wang Ni, Shi-xin Chen, Zhao Yang, Dan Ma
Knockdown of Stat3 expression using RNAi inhibits growth of laryngeal tumors in vivo   Pages (347-352)
Li-fang Gao, Lian-ji Wen, Hao Yu, Ling Zhang, Yan Meng, Yue-ting Shao, De-qi Xu, Xue-jian Zhao
Adenovirus-mediated expression of both antisense ODC and AdoMetDC inhibited colorectal cancer cell growth in vitro   Pages (353-359)
Bing Zhang, Xian-xi Liu, Yan Zhang, Chun-ying Jiang, Qing-shan Teng, Hai-yan Hu, Wei Wang, Lei Gong
Curcumin inhibits WT1 gene expression in human leukemic K562 cells   Pages (360-366)
Songyot Anuchapreeda, Pattra Thanarattanakorn, Somjai Sittipreechacharn, Prasit Chanarat, Pornngarm Limtrakul
Pharmacokinetics of CPU0213, a novel endothelin receptor antagonist, after intravenous administration in mice   Pages (367–371)
Li Guan, Yu Feng, Min Ji, De-zai Dai
Role of rat liver cytochrome P450 3A and 2D in metabolism of imrecoxib   Pages (372-380)
Hai-yan Xu, Zhi-yong Xie, Peng Zhang, Jin Sun, Feng-ming Chu, Zong-ru Guo, Da-fang Zhong
Multiple dose pharmacokinetics of risperidone and 9-hydroxyrisperidone in Chinese female patients with schizophrenia   Pages (381-386)
Zhi-ling Zhou, Xin Li, Huai-yan Peng, Xi-yong Yu, Ming Yang, Feng-li Su, Feng Wang, Rong-hua Zhu, Chun-yu Deng, Qiu-xiong Lin, Chuan-yue Wang, Wen-biao Li, Shu-guang Lin, Huan-de Li