Vol 27, No 12 (December 2006): Acta Pharmacologica Sinica

Review

Sympathetically evoked Ca2+ signaling in arterial smooth muscle   Pages (1515-1525)
Wei-jin Zang, Joseph Zacharia, Christine Lamont, Withrow Gil Wier

Original Article

Cysteinyl leukotriene receptor 1 is involved in N-methyl-D-aspartate-mediated neuronal injury in mice   Pages (1526-1536)
Qian Ding, Er-qing Wei, Yan-jun Zhang, Wei-ping Zhang, Zhong Chen
Kinetic changes and modulation by carbamazepine on voltage-gated sodium channels in rat CA1 neurons after epilepsy   Pages (1537-1546)
Guang-chun Sun, Taco R Werkman, Wytse J Wadman
Intrathecal administration of Cav3.2 and Cav3.3 antisense oligonucleotide reverses tactile allodynia and thermal hyperalgesia in rats following chronic compression of dorsal root of ganglion   Pages (1547-1552)
Xian-jie Wen, Zhang-jun Li, Zhi-xin Chen, Zhi-yuan Fang, Chen-xiang Yang, Heng Li, Yin-ming Zeng
Cysteinyl leukotriene receptors CysLT1 and CysLT2 are upregulated in acute neuronal injury after focal cerebral ischemia in mice   Pages (1553-1560)
Yan-jun Zhang, Lei Zhang, Yi-lu Ye, San-hua Fang, Yu Zhou, Wei-ping Zhang, Yun-bi Lu, Er-qing Wei
Interaction between hydrogen sulfide/cystathionine γ-lyase and carbon monoxide/heme oxygenase pathways in aortic smooth muscle cells   Pages (1561-1566)
Hong-fang Jin, Jun-bao Du, Xiao-hui Li, Yan-fei Wang, Yin-fang Liang, Chao-shu Tang
Caveolin-1 is important for nitric oxide-mediated angiogenesis in fibrin gels with human umbilical vein endothelial cells   Pages (1567-1574)
Yi-ming Pan, Yong-zhong Yao, Zhang-hua Zhu, Xi-tai Sun, Yu-dong Qiu, Yi-tao Ding
Synergism of hydrochlorothiazide and nitrendipine on reduction of blood pressure and blood pressure variability in spontaneously hypertensive rats   Pages (1575-1579)
Ping Han, Zheng-xu Chu, Fu-ming Shen, He-hui Xie, Ding-feng Su
Phorbol-induced surface expression of NR2A subunit homologues in HEK293 cells   Pages (1580-1585)
Chan-ying Zheng, Xiu-juan Yang, Zhan-yan Fu, Jian-hong Luo
Construction of a small peptide library related to inhibitor OM99-2 and its structure-activity relationship to β-secretase   Pages (1586-1593)
Bin Hu, Bing Xiong, Bei-ying Qiu, Xin Li, Hai-ping Yu, Kun Xiao, Xin Wang, Jia Li, Jing-kang Shen
CCR3 monoclonal antibody inhibits airway eosinophilic inflammation and mucus overproduction in a mouse model of asthma   Pages (1594-1599)
Hua-hao Shen, Feng Xu, Gen-sheng Zhang, Shao-bin Wang, Wei-hua Xu
Green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate suppresses rat hepatic stellate cell invasion by inhibition of MMP-2 expression and its activation   Pages (1600-1607)
Mao-chuan Zhen, Xiao-hui Huang, Qian Wang, Kai Sun, Yun-jian Liu, Wen Li, Long-juan Zhang, Liang-qi Cao, Xi-ling Chen
Rat adipose-derived stromal cells expressing BMP4 induce ectopic bone formation in vitro and in vivo   Pages (1608-1615)
Lin Lin, Xin Fu, Xin Zhang, Lian-xu Chen, Ji-ying Zhang, Chang-long Yu, Kang-tao Ma, Chun-yan Zhou
(5R)-5-hydroxytriptolide inhibits IFN-γ-related signaling   Pages (1616-1621)
Ru Zhou, Jun-xia Wang, Wei Tang, Pei-lan He, Yi-fu Yang, Yuan-chao Li, Xiao-yu Li, Jian-ping Zuo
Involvement of mitochondria and caspase pathways in N-demethyl-clarithromycin-induced apoptosis in human cervical cancer HeLa cell   Pages (1622-1629)
Ai-min Qiao, Takashi Ikejima, Shin-ichi Tashiro, Satoshi Onodera, Wei-ge Zhang, Ying-liang Wu
Antisense oligonucleotides targeting midkine induced apoptosis and increased chemosensitivity in hepatocellular carcinoma cells   Pages (1630-1636)
Li-cheng Dai, Xiang Wang, Xing Yao, Yong-liang Lu, Jin-liang Ping, Jian-fang He
Influence of intralipid on free propofol fraction assayed in human serum albumin solutions and human plasma   Pages (1637-1641)
Rafal Kalitynski, Andrzej L Dawidowicz, Jacek Poszytek
Pharmacokinetic behaviors and oral bioavailability of oridonin in rat plasma   Pages (1642-1646)
Wen Xu, Jin Sun, Ting-ting Zhang, Bo Ma, Sheng-miao Cui, Da-wei Chen, Zhong-gui He